LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
25 września 2016 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
Aktualne wydanie PGT 38/2016
LICZBA TYGODNIA
552 mln zł

Tyle wyniosły rekordowe przychody ze sprzedaży jakie osiągnęła w I półroczu 2016 r. Grupa Wielton. Oznacza to 73% wzrost rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 56,2 mln zł, w porównaniu do 35,6 mln zł w relacji rdr. - wzrost o 58%. W I półroczu tego roku zysk netto dla jednostki dominującej wyniósł z kolei 32 mln zł i był o 38% wyższy niż w 2015 r. W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. przychody z krajowej sprzedaży Grupy wyniosły 231,5 mln zł, tj. 25,9% wzrostu rdr. Według danych CEPiK spółka odnotował w kraju w tym okresie ponad 34% wzrost rejestracji nowych naczep (1896 szt.) w porównaniu do I półrocza roku 2015.

CYTAT TYGODNIA
Jeśli okaże się, że strategią państwa będzie budowa portu centralnego i jeśli miałby on być ulokowany między Warszawą a Łodzią, to nie widzę miejsca dla Lotniska Chopina
powiedział PAP dyrektor Państwowych Portów Lotniczych Mariusz Szpikowski.
Centralny Port Lotniczy „od zera”…   Transport lotniczy

Za sprawą wypowiedzi prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego, który podczas forum w Krynicy przedstawiając nową strategię spółki zgłosił „konieczność budowy nowego...więcej

Nowy gracz na rynku naczep?   Transport drogowy

Mogłoby się wydawać, że rynek naczep w Europie jest już zamknięty, podzielony pomiędzy obecnych producentów i nie ma tu miejsca dla nowych graczy. Nic bardziej błędnego, ponieważ...więcej

18,45 mld zł na transport   Logistyka

Blisko 18,5 mld zł planuje przeznaczyć rząd w przyszłym roku na poprawę dostępności komunikacyjnej Polski (połączenie z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi) oraz na...więcej

Walka z wiatrakami?   Transport drogowy

Z jednej strony mamy starania istotnej grupy członków UE by przeciwdziałać pochopnym zmianom w przepisach o transporcie drogowym, z drugiej, wygląda na to, że wszystko toczy się i tak...więcej

PKP Energetyka bez certyfikatu bezpieczeństwa?   Logistyka

Prezes UTK wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka S.A. Czyżby to początek walki rządu o ponowne odzyskanie kontroli nad kolejową...więcej

Pociąg China Railway Express dotarł do Polski   Transport szynowy

Na terminalu przeładunkowym Grupy PKP Cargo, 13 VI, prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, a także minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej...więcej

Miliardowe inwestycje w transport śródlądowy   Transport wodny

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030...więcej

LICZBA TYGODNIA
552 mln zł

Tyle wyniosły rekordowe przychody ze sprzedaży jakie osiągnęła w I półroczu 2016 r. Grupa Wielton. Oznacza to 73% wzrost rdr. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 56,2 mln zł, w porównaniu do 35,6 mln zł w relacji rdr. - wzrost o 58%. W I półroczu tego roku zysk netto dla jednostki dominującej wyniósł z kolei 32 mln zł i był o 38% wyższy niż w 2015 r. W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. przychody z krajowej sprzedaży Grupy wyniosły 231,5 mln zł, tj. 25,9% wzrostu rdr. Według danych CEPiK spółka odnotował w kraju w tym okresie ponad 34% wzrost rejestracji nowych naczep (1896 szt.) w porównaniu do I półrocza roku 2015.

Myśleć kompleksowo 
ARTYKUŁY | 21 września 2016 r.

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, podczas paneli i spotkań dyskutowano także o działaniach na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej branży kolejowej oraz obecnym programie inwestycyjnym i głównych kierunkach zmian na kolei.

więcej
Polska lideruje w UE w transporcie drogowym 
ARTYKUŁY | 21 września 2016 r.

Polska należy do unijnych potentatów w transporcie drogowym, średniaków w przewozie ładunków koleją i jest zdecydowanym unijnym outsiderem w towarowej żegludze śródlądowej.

więcej
Trasa Świętokrzyska z nowym tunelem 
ARTYKUŁY | 21 września 2016 r.

W nasyp kolejowy, w pobliżu ulicy Zabranieckiej, "wsunięta" została gotowa konstrukcja tunelu, a cała operacja trwała pół godziny.

więcej
Poprawi się transport towarowy w Zagłębiu Dąbrowskim 
ARTYKUŁY | 21 września 2016 r.

Za 29 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprawią transport kolejowy na liniach towarowych nr 154 między stacjami Łazy–Dąbrowa Górnicza Towarowa i nr 171 na odcinku DG Towarowa–Kozioł oraz Dąbrowa Górnicza Towarowa–Panewnik.

więcej
Kontenery w sztormach 
ARTYKUŁY | 21 września 2016 r.

Zwolnienie aktywności gospodarczej na wszystkich liczących się rynkach globalnych spowodowało zmniejszenie podaży kontenerów w portach i na statkach. Spadły frachty i zyski armatorów liniowych.

więcej
Strategia narodowego przewoźnika do 2020 r. 
ARTYKUŁY | 13 września 2016 r.

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski zaprezentował nową strategię spółki do 2020 r. Przewoźnik zakłada do tego czasu obsłużenie ponad 10 mln pasażerów.

więcej
Dobre wyniki globalnego operatora logistycznego 
ARTYKUŁY | 13 września 2016 r.

Globalny dostawca rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, Agality, podał wyniki finansowe za II kwartał 2016 r.

więcej
Transport towarów niebezpiecznych 
ARTYKUŁY | 13 września 2016 r.

W dniach 8-9 XI odbyło się w Łodzi serminarium pod tytułem "ADR w praktyce – dobór opakowań, postępowanie w razie wypadku", zorganizowane przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z transportem i składowaniem towarów niebezpiecznych.

więcej
© 2014 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14, Fax: +48-22-890 98 32
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus