LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl1,2 mld zł na kolej na Podkarpaciu
Transport szynowy

1,2 mld zł na kolej na Podkarpaciu

W planach m.in. dalsza modernizacja E30 i linia na lotnisko w Jesionce

Jerzy Konwicki

Blisko 1,2 mld zł przeznaczą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na inwestycje w województwie podkarpackim w latach 2016-2023.


Czudec - wyremontowane perony   |   Fot. PKP PLK

Dzięki nim podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica–Padew, Boguchwała–Czudec, Jasło–Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Odnowiona zostanie również stacja w Rzeszowie, który zyska dogodne połączenie kolejowe z lotniskiem w Jesionce.

E30 priorytetem. Jedną z największych i najważniejszych inwestycji na Podkarpaciu jest modernizacja linii E30 na odcinku Kraków – Rzeszów. Od grudnia 2015 r. czas przejazdu skrócił się na niej o ponad godzinę. Na trasie kursują też pociągi Pendolino, a podróżni mogą korzystać z nowych peronów z wiatami i systemem informacji pasażerskiej.

W latach 2016-2017 zarządca infrastruktury planuje dokończyć modernizację E30 na odcinku Ropczyce–Sędziszów. W ramach inwestycji wartej ponad 500 mln zł, wyremontowane zostaną tory, przebudowane stacje i powstaną nowe obiekty inżynieryjne. Po modernizacji pociągi pojadą tu z prędkością 160km/godz., co wpłynie na dalsze skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Krakowem. Poprawi się również bezpieczeństwo. Kolejnym etapem prac na E 30 będzie rewitalizacja odcinka Przeworsk-granica państwa zaplanowana do 2023 r.

Podkarpackie RPO. Innym ze strategicznych przedsięwzięć w ramach RPO jest rewitalizacja linii 25 na odcinku Padew-Mielec-Dębica. Jej realizację przewidziano na lata 2017 - 2020. Nowe możliwości dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych stworzy elektryfikacja linii 71 na całym 67 km odcinku Rzeszów–Ocice, której zakończenie planowane jest w 2020 r. Ważnymi inwestycjami RPO, jest także dokończenie rewitalizacji linii nr 108 na odcinkach Jasło-Nowosielce i Sanok–Nowy Zagórz oraz linii nr 106 na odcinku Boguchwała–Czudec.

Z kolei celem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest stworzenie spójnych połączeń pomiędzy regionami. Wśród planowanych inwestycji są: modernizacja i elektryfikacja odcinka Lublin–Stalowa Wola, na które PLK ogłosiły już przetarg oraz prace na linii Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz/Ocice/Padew. Ich efektem będzie skrócenie czasu przejazdu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

Nowa linia na lotnisko. PLK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Miastem Rzeszów planują również budowę nowej 5 km linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną przystanki na odcinkach Rzeszów-Strzyżów, Kolbuszowa–Rzeszów oraz Dębica-Rzeszów-Przemyśl. Zyskają one dogodne dojazdy i wygodne perony przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Obecnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej.

Trwają także przygotowania do modernizacji stacji Rzeszów Główny. Szykowany projekt zakłada nie tylko przebudowę torowisk i peronów na rzeszowskiej stacji, ale również przedłużenie przejścia podziemnego, które zostanie poszerzone i połączy dwie części miasta po obu stronach torów. W planach znajduje się też budowa nowego przystanku kolejowego „Rzeszów Zachodni”.

2,4 mld zł. W latach 2007-2015 PLK przeznaczyły na inwestycje na Podkarpaciu 2,4 mld zł. Oprócz modernizacji kluczowej dla Podkarpacia linii E30, w 2015 r. zakończyło się także ważne przedsięwzięcie – rewitalizacja linii nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna–Ocice, która nie tylko poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania, ale także usprawniła ruch między województwem świętokrzyskim a podkarpackim.

Poprawił się również standard obsługi podróżnych na stacjach i przystankach na trasach Rzeszów-Ocice, Kraków-Medyka czy Rzeszów-Jasło. Nowe perony zostały wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie i czytelne oznakowanie oraz dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zmodernizowano też przejazdy kolejowo-drogowe i urządzenia sterowania ruchem.« powrót
Biuro Brokerskie Omega