LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl100 mln zł na lepszy przewóz towarów w rejonie Bydgoszczy
Transport szynowy

100 mln zł na lepszy przewóz towarów w rejonie Bydgoszczy

MM

Sprawniej pojadą towary w kierunku gdyńskiego portu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększą przepustowość linii i zapewnią bezpieczniejszy przewóz ładunków pomiędzy Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem. To już kolejne zadanie PLK realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inwestycja usprawni m.in. przewóz ładunków w kierunku gdyńskiego portu. Transport będzie bardziej konkurencyjny. Skróci się czas przejazdu pociągów towarowych dzięki dwukrotnemu zwiększeniu prędkości z 50 do 100 km/h. Po robotach, trasa zapewni sprawniejszy przejazd większej liczby składów. Projekt został podzielony na dwa etapy, by zapewnić przebudowę linii oraz utrzymać kursowanie pociągów towarowych.

Drugi etap prac za ponad 55 mln zł obejmie przebudowę 33 km jednego toru (tor nr 1) i 2 km sieci trakcyjnej. Stare elementy zastąpi nowy, bezstykowy tor na betonowych podkładach. Remont 3 przejazdów kolejowo–drogowych podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Na trasie między Bydgoszczą a Emilianowem wyremontowane i zabezpieczone zostaną m.in. 2 wiadukty. Na stacjach Bydgoszcz Emilianowo, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Leśna i Maksymilianowo wymienionych będzie 15 rozjazdów. Prace zaplanowano jednocześnie na wszystkich odcinkach pomiędzy Nową Wsią Wielką, Bydgoszczą Emilianowem, Bydgoszczą Wschód a Maksymilianowem. Roboty rozpoczną się w połowie 2017 r., a zakończenie przewidziano na koniec 2019 r.

W pierwszym etapie (realizowanym obecnie) remontowane jest 29 km toru, 9 przejazdów kolejowo–drogowych, 2 przejścia, 4 wiadukty oraz most nad Brdą. Dotychczas przebudowano już 26 km toru, a na trasie pomiędzy Nową Wsią Wielką a Bydgoszczą Emilianowem gotowe są już trzy przejazdy kolejowo-drogowe. Prace obejmują także wymianę 22 km sieci trakcyjnej. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakres zaawansowania prac wynosi 75%. Wartość robót pierwszego etapu to ponad 54 mln zł. Zakończenie zaplanowano latem 2017 r.

Projekt jest realizowany ze środków budżetowych.Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom - remontom szlaków towarowych, dojazdów do portów - polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych. Wzmocniona zostanie efektywność transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów.

[ mat. prasowe ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega