LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl156 mln zł zysku za I półrocze
Transport szynowy

156 mln zł zysku za I półrocze

PKP Cargo odnotowuje pozytywny efekt akwizycji AWT

Mikołaj Marszycki

Przejęcie czeskiego przewoźnika AWT, które przyniosło PKP Cargo 140 mln zł, pozwoliły wypracować spółce w I półroczu zysk netto w wysokości 156 mln zł (+22% rok/roku), przy przychodach wynoszących 2,1 mld zł (-2% r/r).


Członkowie zarządu PKP Cargo podczas konferencji prasowej   |   Fot. Mikołaj Marszycki

W mniejszym stopniu na pozytywne wyniki spółki (EBITDA wyniosła 361 mln zł czyli o 3% więcej niż 2014 r.), które są lepsze od oczekiwań rynkowych, miały wpływ: coraz bardziej widoczny rozwój na rynkach międzynarodowych wynikający ze stagnacji przewozów towarowych w Polsce, poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej oraz aktywna polityka sprzedażowa.

Efekt AWT. Sfinalizowana w maju 2015 r. transakcja przejęcie AWT pozwoliła polskiemu przewoźnikowi odnotować okazyjny zysk w wysokości ok. 140 mln zł, co oznacza, że PKP Cargo kupiło czeskiego przewoźnika za cenę niższą, niż wskazywałaby na to wycena aktywów przejętej spółki. I tak AWT, z coraz większym powodzeniem, wspiera rozwój spółki na rynkach zagranicznych wobec trudnej sytuacji w kraju wynikającej chociażby z opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych (materiały budowlane i kruszywa) czy ograniczeniach w wymianie towarów ze Wschodem (węgiel, rudy i metale).

W I półroczu przewozy spółki za granicą wzrosły o 136% w ujęciu rocznym do blisko 3 mln t. Pociągi przewoźnika jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację. Podczas konferencji prezentującej wyniki finansowe spółki za pierwszych sześć miesięcy na GPW w Warszawie, prezes PKP Cargo Adam Purwin nie krył zadowolenia pokazując zdjęcie pierwszego pociągu, który, załadowany kontenerami armatora Maersk, wyruszył z terminalu Paskov (Czechy) do portu w Koprze (Słowenia). PKP Cargo musi szukać rynków zagranicznych żeby być realnym graczem na rynku europejskim – podkreślał.

Grupa nadal obniża też swe koszty operacyjne. Przeprowadzone w I półroczu 2015 r. programy dobrowolnych odejść mają jej przynieść oszczędności na poziomie 120 ml zł rocznie. Koszty działalności spadły, do czerwca br., o 5% w ujęciu rocznym – do 1,83 mld zł. W I półroczu 2015 r. udało się również obniżyć o 6% koszt dostępu do infrastruktury, przede wszystkim dzięki uruchamianiu składów o większej masie całkowitej.

Intensywnie pracujemy nad optymalizacją kosztową, dbając jednocześnie o zabezpieczenie środków niezbędnych do dalszego rozwoju. Zarówno obecna sytuacja finansowa, jak i plany zarządu nie powodują konieczności zmiany dotychczasowej polityki dywidendowej – mówił Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych.

Spółka jednak nie tylko obniżała koszty, ale również inwestowała. W I półroczu głównie w modernizację swojego taboru – 231 mln zł. Firma uiściła też jednorazowe płatności za udziały WTT oraz program dobrowolnych odejść.

 Wyniki przewozowe. W I półroczu Grupa nieznacznie poprawiła swe wyniki przewozowe. W ujęciu rocznym, przewieziona masa wzrosła o 2%, a praca przewozowa o 0,3%. Poza silnym przyrostem w przewozach zagranicznych, udało się utrzymać na podobnym poziomie co w 2014 r. przewozy krajowe. Liczone masą wyniosły one 49,3 mln t, a pracą przewozową 13,38 mld tkm (obie wartości odnotowały spadek o 1% r/r). Udział spółki w rynku przewozów towarowych w Polsce wyniósł na koniec czerwca 56,1% w ujęciu pracy przewozowej czyli utrzymał się na niezmienionym poziomie.

Wyraźnie poprawiły się przewozy węgla – w I półroczu +11% (5,6 mld tkm) w porównaniu do 2014 r. Na takim samym poziomie jak rok wcześniej (1,8 mld tkm) utrzymała się kategoria metale i rudy oraz intermodal (0,9 mld tkm) Spadły natomiast przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, w omawianym okresie o -12% r/r, do 2,4 mld tkm.

PKP Cargo przygotowuje nową strategię działania na lata 2016-20120, w której zamierza skoncentrować się na rozwoju międzynarodowym oraz kontynuacji rozpoczętej konsolidacji poszczególnych obszarów biznesowych – główny nacisk skierowany będzie na działalność spedycyjną i terminalową. Sprzedażą wszystkich usług transportowo-logistycznych Grupy zajmie się spółka PS Trade Trans, do kierowania której udało się pozyskać menedżera z międzynarodowym doświadczeniem, Twana Steenwege. « powrót
Biuro Brokerskie Omega