Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
30 maja 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.pl20 km ekspresówki za 606 mln zł
Transport drogowy

20 km ekspresówki za 606 mln zł

Kolejny przetarg na budowę odcinka S17 rozstrzygnięty

8 września 2015 r.   |  Hubert Hryniewicz

Oferta firmy Bilfinger Infrastructure okazała się najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki. Wartość wybranej oferty to niemal 609 mln zł brutto.


Realizację odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 20,2 km wyceniono na ok. 608,8 mln zł. Wykonawca zadeklarował ukończenie prac w ciągu 34 miesięcy (poza okresem zimowym od 15 grudnia do 15 marca) i udzielił 10-letniej gwarancji jakości. Przy jego wyborze lubelski oddział GDDKiA brał pod uwagę cenę (90%), gwarancję (5%) oraz termin realizacji (5%).

Projektuj i buduj. Dwujezdniowa droga ekspresowa wykonana będzie w technologii betonu cementowego. Od granicy województw poprowadzi nowym śladem po wschodniej stronie Ryk, a za Moszczanką wejdzie w korytarz obecnej DK17, po jej zachodniej stronie.

Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie „projektuj i buduj”, co oznacza, iż przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wybuduje trasę. Następnie, przed oddaniem jej do ruchu, opracuje dokumentację powykonawczą oraz uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi.

GDDKiA poinformowała, że wyłoniono już najkorzystniejsze oferty na cztery z siedmiu fragmentów realizacyjnych S17 o łącznej długości ok. 58,6 km. Są to odcinki:

• od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc (ok. 12,2 km, wyłoniono firmę Budimex)

• od obwodnicy Gończyc do granicy województw (ok. 13 km, Budimex)

• od granicy województw do węzła Skrudki (ok. 20,2 km, Bilfinger Infrastructure)

• od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód (ok. 13,2 km, Mota Engil Central Europe).

Podpisanie umów z wykonawcami będzie możliwe po przeprowadzeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli dokumentacji przetargowej i braku odwołań konkurentów startujących w przetargu.

Na pozostałe trzy odcinki o łącznej długości 37,2 km: od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km), obwodnicę Kołbieli (ok. 8,7 km) i dalszy do obwodnicy Garwolina (ok. 13 km) GDDKiA zaprosiła wyłonionych w pierwszym etapie przetargu wykonawców do złożenia ofert cenowych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega