LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro
Transport szynowy

21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro

… dzięki unijnemu programowi CEF

Hubert Hryniewicz

Od 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymują z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) miliardy euro na modernizację kolejowych tras. Zarządca narodowej infrastruktury, podpisał umowy zapewniające dofinansowanie 21 projektom.


Na linii obwodowej będą zmiany, które ułatwią podróże i system komunikacji   |   Fot. PKP PLK

PKP PLK jest największy beneficjent unijnego programu CEF. Spółka realizuje 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro. Wraz z najnowszymi projektami uzyskano z unijnej kasy prawie 3,44 mld euro - na 21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro.

Cztery projekty. Po pierwszych dwóch rozdaniach środków z CEF, Polska otrzymała 2,63 mld euro dofinansowania, na 17 projektów o wartości 3,33 mld euro. Średnie wsparcie wynosiło 79%. Dzięki projektom zmodernizowane zostaną linie kolejowe o łącznej długości 790 km. Prace będą zrealizowane do roku 2020.

Ze środków dostępnych w CEF, dofinansowane będą cztery kolejne projekty, które Komisja Europejska zaakceptowała pod koniec czerwca 2017 r. Ich łączna wartość to prawie 1 mld euro, a kwota dofinansowania stanowi 82% wartości. Modernizacja obejmie dodatkowe 167 km linii.

Efekty modernizacji będą korzystne dla pasażerów i gospodarki. Na trasach regionalnych i dalekobieżnych skrócą się czasy przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.

Poprawi się również standard podróży m.in. dzięki przebudowie stacji i przystanków oraz zastosowaniu udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności. Linie kolejowe w Polsce staną się jeszcze bardziej zintegrowane z transeuropejską siecią kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.

Warszawski węzeł kolejowy jest jednym z najintensywniej modernizowanych obszarów krajowej infrastruktury. Inwestycje finansowane z instrumentu CEF dotyczą zmian na linii Warszawa Włochy–Grodzisk Mazowiecki (linia 447) oraz na tzw. linii obwodowej - na trzech liniach wokół stolicy (Warszawa Gdańska–Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska–Warszawa Gołąbki).

Linia Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki, licząca 22 km, to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. W ciągu doby przejeżdża nią 170 pociągów. Linia ma kluczowe znaczenie dla komunikacji aglomeracyjnej oraz regionalnej. Po zakończeniu inwestycji, na trasie będzie więcej pociągów, ich prędkość wzrośnie z 90 km/godz. do 120 km/godz.

Na przystankach: Warszawa Ursus, Pruszków, Piastów, Brwinów, Milanówek oraz Warszawa Włochy perony zostaną wyposażone w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i oznakowanie. PLK wybudują także nowy przystanek w Parzniewie.

Na linii obwodowej będą zmiany, które ułatwią podróże i system komunikacji. Modernizowane są wiadukty nad ulicami Kasprzaka, Wolską, Górczewską i Obozową. Powstaje nowe przejście, kładka dla pieszych na wysokości ulicy Prądzyńskiego. Przybędą dwa przystanki Warszawa Obozowa i Warszawa Powązki. Wraz z budową, połączonego z metrem węzła przesiadkowego Warszawa Młynów, przy ulicy Górczewskiej zwiększą się możliwości komunikacyjne nie tylko dla mieszkańców stolicy.

PLK planuje przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią (linia nr 20) w połowie 2018 r. Całość prac, związanych z przebudową linii 20, 507 i 507, potrwa do kwietnia 2019 r.

Konkursy CEF to instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie do 2020 roku. Zastąpiono w ten sposób fundusze wydzielone z budżetu UE na rozwój transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropean Network Transport), czyli przeznaczonych na zapewnienie spójności terytorialnej oraz usprawnienie przepływu osób i towarów.

Instrument TEN-T służył koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W sieci bazowej TEN-T ustanowiono 10 korytarzy. Wśród nich jest korytarz Bałtyk–Adriatyk, którego część przebiega przez Polskę na odcinku Świnoujście/Szczecin–Poznań– Wrocław, a także korytarz Morze Północne–Bałtyk, który w Polsce znajduje się na odcinku Warszawa–Poznań–Frankfurt nad Odrą. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Wnioski beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów.« powrót
Biuro Brokerskie Omega