LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl240 mln zł na lepszą kolej na Dolnym Śląsku
Transport szynowy

240 mln zł na lepszą kolej na Dolnym Śląsku

Od 2021 r. szybciej pojedziemy ze Świdnicy do Wrocławia i z Dzierżoniowa do Legnicy

Jerzy Konwicki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały (9 I 2017 r.) umowy z Województwem Dolnośląskim na przeprowadzenie rewitalizacji odcinków linii kolejowych Wrocław Główny–Świdnica i Legnica–Dzierżoniów Śląski.


Podpisana umowa dotyczy modernizacji trzech linii, jej wartość to ok. 240 mln zł., z czego 170 mln zł. będzie pochodzić z dolnośląskiego RPO. W ramach tego programu przeznaczamy ogromne pieniądze na rozwój kolei. Inwestujemy zarówno w nowoczesny tabor, jak i modernizacje linii kolejowych. W sumie na rewitalizację infrastruktury przeznaczymy ponad 300 mln zł. – powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Projekty te zapewnią krótsze i bezpieczniejsze podróże mieszkańcom regionu oraz aglomeracji wrocławskiej. Dzięki nim wygodniejsze będą również połączenia dalekobieżne z Dolnego Śląska do innych województw – dodał Andrzej Kudła, z-ca dyrektora Śląskiego Regionu PKP PLK S.A.

Pod Ślężę i do Świdnicy. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł.–Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście–Świdnica Miasto” zapewni sprawniejsze i krótsze podróże dzięki wyposażeniu linii w niezbędne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki i telekomunikacji. Planowana jest również budowa nowych przystanków pod warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji w studium wykonalności. Prace obejmą także poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz stanu obiektów inżynieryjnych.

Realizacja projektu zapewni większą dostępność mieszkańcom do rynku pracy w sąsiednich miejscowościach, w tym specjalnej strefy ekonomicznej – podstrefy Wrocław-Kobierzyce. Krótsze będą też podróże do samego Wrocławia. Powinno to wpłynąć także na zmniejszenie ruchu samochodowego, a tym samym na ograniczenie emisji spalin i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Szacowana wartość projektu przekracza 166 mln zł.  Wkład UE  to 85% czyli prawie 115 mln zł. Studium wykonalności powstanie do roku 2019, a realizacja w trybie „projekt i budowa” potrwa do końca 2020 r.

Szybciej z Legnicy do Dzierżoniowa. Celem projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica–Dzierżoniów” jest za to zwiększenie dostępności kolei i rozwój społeczny oraz gospodarczy regionu. Na wspomnianej trasie pociągi pojadą szybciej, poprawi się również obsługa podróżnych na stacjach oraz przystankach. Projekt obejmować będzie rewitalizację ok. 40 km linii kolejowej Legnica–Dzierżoniów (nr 137). Wykonane zostaną prace torowe, przy obiektach inżynieryjnych oraz związane z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i energetyką. Poziom bezpieczeństwa zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Poprawi się też obsługa pasażerów dzięki przebudowie peronów. Możliwe jest również wybudowanie nowych przystanków, co ewentualnie wykaże studium wykonalności.

Wartość projektu to prawie 80 mln zł, a szacowany wkład UE  85% tj. ponad 55 mln zł. Również w tym przypadku studium wykonalności powstanie do 2019 r., a realizacja w trybie „projekt i budowa” potrwa do końca roku 2020.« powrót
Biuro Brokerskie Omega