LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl4 projekty PLK pozytywnie ocenione przez KE
Transport szynowy

4 projekty PLK pozytywnie ocenione przez KE

HH

Komisja Europejska pozytywnie oceniła 4 wnioski PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. złożone w III naborze CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Unijne wsparcie dla PLK na realizację 4 projektów wynosi ponad 3 mld zł, to jest ponad 816 mln EUR. PLK są największym beneficjentem środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF).

Realizacja wybranych do dofinansowania projektów, pozwoli pasażerom szybciej podróżować po zmodernizowanych liniach kolejowych i korzystać z nowych, komfortowych peronów. Wzrośnie też bezpieczeństwo ruchu kolejowego m.in. dzięki nowoczesnym urządzeniom sterowania, budowie wiaduktów i pracom na przejazdach kolejowo – drogowych. Zrealizowane inwestycje pozwolą na lepsze podróże i transport towarów – zwiększą prędkości i przepustowość ważnych szlaków kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są największym beneficjentem środków CEF.
W ramach trzech naborów CEF, 21 inwestycji otrzymało łącznie 17,5 mld zł wsparcia. Pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską projekty w ramach III konkursu wpłyną na przywrócenie kolei należnego miejsca w systemie komunikacyjnym kraju. Zwiększy się standard podróży i bezpieczeństwo na trasach regionalnych oraz polepszą się warunki dla przewozu towarów –
mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pozytywnie ocenione przedsięwzięcia przez niezależnych ekspertów KE potwierdzają ich jakość i dobry stopień przygotowania do realizacji. Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze akceptacji państw członkowskich w ramach Komitetu CEF.

Inwestycje, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską:

1. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Wartość projektu 398 043 024 EUR, w tym 338 336 570 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.

2. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”. Wartość projektu 344 681 487 EUR, w tym 292 979 264 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.

3. Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”. Wartość projektu 142 384 631 EUR, w tym 90 015 564 EUR (63,22%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.

4. „Prace na linii kolejowej E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Wartość projektu 111 709 099 EUR, w tym 94 952 734 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.

Komisja Europejska po raz trzeci pozytywnie rozpatrzyła złożone przez PLK projekty. W ramach pierwszego konkursu CEF spółka otrzymała ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych, obejmujących m.in. kolejny etap modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania oraz modernizację trasy Warszawa – Poznań i Poznań – Szczecin oraz remont warszawskiego węzła kolejowego – tj. Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki i dwie linie obwodowe biegnące ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej.

W ramach II naboru CEF PLK otrzymały unijne wsparcie w wysokości 7 mld zł na realizację 10 projektów, obejmujących m.in. kolejny etap prac na linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku (odc. Czyżew – Białystok), modernizację trasy Łódź Kaliska - Zduńska Wola, Kraków – Katowice oraz przebudowę linii aglomeracyjnej w Krakowie – odc. Kraków Główny Towarowy – Rudzice. W ramach drugiego konkursu CEF, PLK zrealizują inwestycję, które usprawnią połączenia towarowe, dzięki np. zwiększeniu dostępności do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Konkurs CEF to nowy instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2014-2020. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Aplikacje beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji.

[ PKP PLK ] « powrót
Biuro Brokerskie Omega