LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl67 mld zł na inwestycje kolejowe do 2023 r.
Transport szynowy

67 mld zł na inwestycje kolejowe do 2023 r.

Mikołaj Marszycki

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął Krajowy Program Kolejowy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jego wykonawca, PKP Polskie Linie Kolejowe, będą miały do wydania przeszło 67 mld zł, głównie na modernizację szlaków. Branża kolejowa prosi rząd o dialog w tej sprawie.


KPK ma pozwolić na stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci połączeń kolejowych. Efektem realizacji programu ma być przede wszystkim: skrócenie czasów przejazdów i podniesienie przepustowości na liniach kolejowych, poprawa bezpieczeństwa (m.in. wdrażanie ERTMS) oraz wzrost konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego.

W tym roku zarządca infrastruktury zamierza ogłosić przetargi na 11 mld zł. Ponieważ realizacja tej zapowiedzi wciąż się przeciąga cztery organizacje skierowały do premier Ewy Kopacz list z prośbą o podjęcie przez rząd dialogu z rynkiem kolejowym, którego celem miałoby być „usprawnienie, a przez to przyspieszenie programu modernizacji linii kolejowych”.

To ważny dzień dla transportu kolejowego w Polsce. Decyzja rządowa to uruchomienie finansowania historycznie największej liczby projektów inwestycyjnych. Kolej pasażerska już wróciła do gry. Wyremontowaliśmy główne trasy sprawiając, że podróż koleją w wielu miejscach stała się bezkonkurencyjna. Teraz czas na sprawny przewóz towarów – skomentował przyjęcie KPK Andrzej Filip Wojciechowski, prezes PKP PLK S.A.

Do najważniejszych zadań zawartych w KPK należy poprawa stanu technicznego sieci TEN-T czyli najważniejszych korytarzy kolejowych, a także linii ważnych właśnie dla ruchu towarowego - zwłaszcza poprawiających dostęp do polskich portów morskich. Istotne będą również inwestycje na tzw. Magistrali Wschodniej, na trasach Rzeszów/Kielce-Lublin-Białystok-Olsztyn oraz lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami i wzmocnienie połączeń międzyregionalnych, szczególnie z ważnymi ośrodkami gospodarczymi.

Wśród planowanych jeszcze na ten rok postępowań przetargowych na kwotę 11 mld zł są m.in. te dotyczące linii Warszawa – Lublin (wartość prac – 3,5 mld zł), Wrocław – Poznań (1,5 mld zł) czy Warszawa – Poznań (2,6 mld zł). Część tych projektów zostanie dofinansowania przez UE w ramach nowego instrumentu wsparcia – CEF. Niezależni eksperci KE pozytywnie ocenili wszystkie tegoroczne wnioski PLK złożone w konkursie CEF, przyznając 7,5 mld zł dofinansowania.

Pozytywnie o działaniach spółki wyrażała się także szefowa MiR Maria Wasiak: Spółka zoptymalizowała sposób zamawiania usług, poprawiła planowanie projektów i przygotowanie inwestycji. To powinno gwarantować skuteczną i efektywną realizację projektów współfinansowanych z pieniędzy UE.

Inaczej sprawę widzą przedstawiciele czterech organizacji pracodawców zrzeszających przedsiębiorstwa działające na i dla rynku kolejowego (Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Railway Business Forum i Fundacja ProKolej), którzy wystosowali do premier Ewy Kopacz list wnioskując o pilne podjęcie dialogu rządu z rynkiem.

Napisali w nim m.in. „Z ogromnym niepokojem obserwujemy rosnące opóźnienie w ogłaszaniu przetargów na prace budowlane z perspektywy finansowej 2014-2020 (…) Konsekwencją tego będzie kolejna obawa o niewykorzystanie środków unijnych, ale przede wszystkim zapaść wyspecjalizowanego sektora oraz opóźnienie w rozwoju potencjału gospodarczego kraju”.

Miejmy nadzieję, że strona rządowa, zarządca infrastruktury i przedstawicieli rynku kolejowego znajdą wspólny język, bo stawka jest wysoka, a temat dotyczy nie tylko władz i branży, ale całej gospodarki oraz nas, pasażerów.« powrót
Biuro Brokerskie Omega