LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl8 mld zł unijnego wsparcia dla transportu
Logistyka

8 mld zł unijnego wsparcia dla transportu

Największym beneficjentem kolej, ale czy je wykorzysta?

Mikołaj Marszycki

Komisja Europejska przekazała Polsce podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF).


Podpisanie umów ze strony UE oznacza, że te środki są już pewne – podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik, reprezentujący Polskę, na spotkaniu 22 XI w Warszawie, podczas którego przedstawiciel unijnej agencji INEA Andreas Boschen, w obecności Stephane Ouaki z KE, wręczył umowy o dofinansowanie.

Środki na 16 inwestycji dotyczących transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego, pochodzą z drugiego naboru CEF, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 r. Do lutego 2017 r. trwa trzeci nabór.

93% wykorzystane. Dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane przez pięć podmiotów – PKP PLK, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz spółkę Cargotor. Większość z nich ma zostać zakończona w 2020 r. Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich 16 projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł).

Polska wykorzystała już 93% z dedykowanej puli CEF.  W ramach pierwszego i drugiego konkursu naszym projektom przyznano ponad 16 mld zł unijnego wsparcia. Łączna całkowita wartość inwestycji dotyczących transportu kolejowego, drogowego, morskiego oraz bezpieczeństwa lotniczego to prawie 22 mld zł. 

Do rozdysponowania pozostało 300 mln z puli 4,14 mld euro. Polscy zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej przygotowują kolejne wnioski. Nie ulega wątpliwości, że ich wartość kilkukrotnie przekroczy dostępne środki. Składamy je jednak, bo chcemy dać sygnał Komisji Europejskiej, że mamy gotowe projekty. Walczymy też o dodatkowe fundusze, których pozyskanie jest możliwe, jeśli inne kraje nie wykorzystają swoich kopert. Będziemy aplikować również o środki z puli ogólnej przeznaczonej dla wszystkich krajów UE. W tej chwili mamy już ponad takich 30 propozycji – zapowiedział Słowik.

PLK rekordzistą. Największa pula wsparcia przypadła PKP PLK. Zarządca infrastruktury zrealizuje 10 inwestycji, na które otrzyma ponad 1,6 mld euro. Tym samym PLK jest nie tylko największym beneficjentem CEF w Polsce, ale również w całej UE – zaznaczył wiceminister.

W drugim naborze wsparcie otrzymały m.in.: modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków (wysokość dotacji - 410 mln euro), prace na linii E 75 na odcinku Czyżew–Białystok (303 mln euro), prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy–Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej (320 mln euro) czy poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu (122 mln euro), Gdyni (162 mln euro) i Gdańsku (116 mln euro). To inwestycje, na których wykonanie pozyskano najwyższe kwoty unijnego dofinansowania.

Poza wymienionymi wyżej na wsparcie ze środków CEF mogą liczyć także prace na: liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska-Zduńska Wola (73 mln euro), linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol (110 mln euro), podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy- Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice, wraz z zabudową ERTMS na odc. do Zawiercia (7,6 mln euro) oraz elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec–Zgorzelec (19 mln euro).

Pozostali beneficjenci. GDDKiA otrzyma wsparcie w wysokości 123 mln euro na Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Beneficjentem środków unijnych będzie również Port Gdańsk. Zaplanowano w nim modernizację toru wodnego, rozbudowę nabrzeży oraz poprawę warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym (94 mln euro) oraz rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym (24 mln euro). Wsparcie z CEF w wysokości 0,5 mln euro otrzyma również dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 3 mln euro unijnej dotacji przeznaczy na system zarządzania ruchem lotniczym SESAR. A należąca do Grupy PKP Cargo spółka Cargotor otrzyma 3,2 mln euro wsparcia na modernizację infrastruktury kolejowej na terminalu przeładunkowym Małaszewicze.

Wydać z głową. Czy kolei, która jak na razie ma największe problemy z wykorzystywaniem unijnego wsparcia, uda się „skonsumować” je w całości, dowiemy się tak naprawdę dopiero za kilka lat – inwestycje muszą być rozliczone do 2020 r. Póki co PLK zapewniają, że nabrały już odpowiedniego przyspieszenia i ze wszystkimi modernizacjami zdążą na czas. Eksperci rynku kolejowego są natomiast bardziej sceptyczni.

Podczas inauguracji, w ubiegłym tygodniu, VI Kongresu Kolejowego w Gdańsku, Andrzej Bittel, odpowiedzialny za ten sektor transportu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwrócił za to uwagę, nie na sam fakt wydania tych środków, „ale żeby przyniosło to odpowiedni skutek dla pasażerów i firm”. Podkreślił także iż: Podstawowym wyzwaniem staje się wyrównanie warunków konkurencji pomiędzy transportem kolejowym a drogowym oraz optymalizacja działań PKP PLK w taki sposób, by inwestycje nie powodowały aż tak dużych utrudnień w przewozach towarów.« powrót
Biuro Brokerskie Omega