Wielton Promocja Łatwy Start 2023
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
28 listopada 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.pl84,5 mln zł za spółkę spedycyjną
Logistyka

84,5 mln zł za spółkę spedycyjną

Trans Polonia przejęła Orlen Transport

8 marca 2016 r.   |  Jerzy Konwicki

Spółka TP, należąca do grupy kapitałowej Trans Polonia została właścicielem 100% akcji firmy spedycyjnej Orlen Transport z grupy PKN Orlen. Wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł.

Ostateczna cena transakcji skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie ok. 4 mln zł.

Jak poinformował płocki koncern - sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i ma na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej. Z kolei dla Grupy Trans Polonia zakup ORLEN Transport oznacza możliwość dalszego rozwoju specjalistycznych usług w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy.

Trans Polonia. Przypomnijmy, że grupa kapitałowa Trans Polonia działa na rynku transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego oraz intermodalnego.

Flota Trans Polonii składa się z 200 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50% przychodów z eksportu usług. Od 2008 r. spółka notowana jest na GPW w Warszawie.

PKN Orlen i Trans Polonia zawarły warunkową umowę w sprawie sprzedaży Orlen transport w połowie listopada 2015 r. Płocki koncern ogłosił wtedy również zamiar sprzedaży PKP Cargo innej swojej spółki spedycyjnej - Orlen KolTrans, co spotkało się ze sprzeciwem związków zawodowych działających w ramach Grupy.

Orlen Transport to podmiot usług transportu drogowego: benzyny, JET, oleju napędowego oraz LPG, który na terenie Polski posiada 23 bazy i 223 zestawy autocystern przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych. Spółka zatrudnia 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Jej przychody w 2015 r. wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega