LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl84,5 mln zł za spółkę spedycyjną
Logistyka

84,5 mln zł za spółkę spedycyjną

Trans Polonia przejęła Orlen Transport

Jerzy Konwicki

Spółka TP, należąca do grupy kapitałowej Trans Polonia została właścicielem 100% akcji firmy spedycyjnej Orlen Transport z grupy PKN Orlen. Wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł.

Ostateczna cena transakcji skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie ok. 4 mln zł.

Jak poinformował płocki koncern - sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i ma na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej. Z kolei dla Grupy Trans Polonia zakup ORLEN Transport oznacza możliwość dalszego rozwoju specjalistycznych usług w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy.

Trans Polonia. Przypomnijmy, że grupa kapitałowa Trans Polonia działa na rynku transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego oraz intermodalnego.

Flota Trans Polonii składa się z 200 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50% przychodów z eksportu usług. Od 2008 r. spółka notowana jest na GPW w Warszawie.

PKN Orlen i Trans Polonia zawarły warunkową umowę w sprawie sprzedaży Orlen transport w połowie listopada 2015 r. Płocki koncern ogłosił wtedy również zamiar sprzedaży PKP Cargo innej swojej spółki spedycyjnej - Orlen KolTrans, co spotkało się ze sprzeciwem związków zawodowych działających w ramach Grupy.

Orlen Transport to podmiot usług transportu drogowego: benzyny, JET, oleju napędowego oraz LPG, który na terenie Polski posiada 23 bazy i 223 zestawy autocystern przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych. Spółka zatrudnia 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Jej przychody w 2015 r. wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega