LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plAlians w świecie bezemisyjnych ciężarówek wodorowych
Transport drogowy

Alians w świecie bezemisyjnych ciężarówek wodorowych

H2Accelerate - nowa współpraca w zakresie masowej produkcji samochodów ciężarowych na wodór

SC

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell i Grupa Volvo podjęły dziś zobowiązanie do współpracy w zakresie stworzenia warunków dla masowego wdrożenia samochodów ciężarowych zasilanych wodorem w Europie.


H2Accelerate - nowa współpraca w zakresie masowej produkcji samochodów ciężarowych na wodór   |   Fot. pixabay

W miarę jak coraz więcej rządów i firm podziela wspólną wizję systemu energetycznego o zerowej emisji netto, uczestnicy programu H2Accelerate wierzą, że wodór jest podstawowym paliwem, które umożliwi pełną dekarbonizację sektora samochodów ciężarowych.

Oczekuje się, że pełnoskalowe wdrożenie samochodów ciężarowych napędzanych wodorem przyczyni się do powstania nowych branż: bezemisyjnych wytwórni wodoru, wielkoskalowych systemów dystrybucji wodoru, sieci wysokowydajnych stacji tankowania wodoru ciekłego i gazowego oraz produkcji wodorowych samochodów ciężarowych. Uczestnicy H2A uważają, że zsynchronizowane inwestycje w całym sektorze w latach 20. stworzą warunki dla powstania masowego rynku ciężkiego transportu opartego na paliwie wodorowym, które jest niezbędne do spełnienia europejskich ambicji zerowej emisji netto do 2050 r.

Oczekuje się, że rozłożona na dekadę operacja zwiększania skali rozpocznie się od grupy klientów gotowych odpowiednio wcześnie zadeklarować przejście na wodorowy transport ciężarowy. Ich floty powinny obsługiwać regionalne klastry i europejskie korytarze transportowe o dużej przepustowości z licznymi stacjami tankowania paliwa wodorowego. W ciągu dziesięciu lat klastry te mogłyby się połączyć w prawdziwie ogólnoeuropejską sieć.

Fazy wdrażania:

FAZA 1 - PIERWSZE STACJE TANKOWANIA I SAMOCHODY CIĘŻAROWE

 • Setki pojazdów ciężarowych
 • Ponad 20 wysokowydajnych stacji
 • Testowanie koncepcji wysokowydajnych stacji
 • Wybrane lokalizacje/klastry

FAZA 2 - OGÓLNOEUROPEJSKI ZASIĘG

 • Druga połowa lat 20.: wielkoskalowa produkcja w tys. egzemplarzy rocznie
 • Szybkie zwiększenie skali: 10 tys. samochodów ciężarowych
 • Pokrycie najważniejszych europejskich korytarzy transportowych
 • Wysokowydaje/niezawodne stacje 

W okresie budowania skali niezbędne będzie wsparcie ze strony sektora publicznego. Uczestnicy H2Accelerate planują wspólne starania o finansowanie wczesnych przedkomercyjnych projektów w pierwszej fazie wdrażania. Równocześnie będą oni przekonywać decydentów politycznych i organy regulacyjne do tworzenia klimatu politycznego sprzyjającego przejściu do masowej produkcji wodorowych samochodów ciężarowych oraz budowy ogólnoeuropejskiej sieci tankowania wodoru, przy którego spalaniu nie są emitowane związki węgla.

Komentarze uczestników. Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych w CNH Industrial, powiedział: Upowszechnienie się technologii wodorowych ogniw paliwowych w ciężkim transporcie jest możliwe pod warunkiem powstania niezbędnej infrastruktury. Potrzebujemy również bardzo konkretnych projektów, aby wykazać wraz z przewoźnikami i innymi zainteresowanymi stronami w branży, że rozwiązanie to jest opłacalne pod względem finansowym i operacyjnym. Przełomowa współpraca w ramach H2Accelerate stworzy ku temu warunki i przyspieszy przejście na transport o zerowej emisji.

Korzyść jest oczywista. Dzięki potężnemu zwiększeniu skali wodorowe samochody ciężarowe staną się dostępne dla klientów przy kosztach porównywalnych z posiadaniem i eksploatacją obecnych samochodów z silnikami Diesla, lub nawet niższych. Użytkownikom samochodów ciężarowych trzeba zaoferować bezemisyjne pojazdy o podobnych parametrach pod względem czasu tankowania, zasięgu i kosztów, jak samochody, z których korzystają dzisiaj. Aby to się stało, potrzebne są przejrzyste ramy regulacyjne, w tym skoordynowana polityka dotycząca zaopatrzenia w wodór, samochodów ciężarowych zasilanych wodorem, infrastruktury tankowania oraz inicjatyw konsumenckich — powiedziała Elisabeth Brinton, wiceprezes zarządu ds. nowych energii w Shell.

H2Accelerate jest umową o współpracy między jej uczestnikami w następujących obszarach:

 • zabieganie o publiczne wsparcie w zakresie finansowania wczesnych przedkomercyjnych projektów służących aktywizacji rynku w kierunku masowej skali;

 • komunikowanie technicznej i komercyjnej wykonalności wdrożenia wodorowego transportu ciężarowego w pełnej skali;

 • prowadzenie rozmów z politykami i organami regulacyjnymi w celu zachęcenia do wprowadzania polityki wsparcia zrównoważonego i szybkiego uruchomienia rynku długodystansowego przewozu towarów bezemisyjnymi samochodami ciężarowymi.

Informacje o przedsiębiorstwach zaangażowanych w projekt:

IVECO. IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych. IVECO inwestuje w technologię elektryczną i wodorową, współpracując z należącą również do CNH Industrial i specjalizującą się w zespołach napędowych spółką FPT Industrial, a także z Nikola Corporation.

Shell New Energies NL B.V. The Royal Dutch Shell Group of Companies wspiera rozwój globalnego rynku wodoru, budując kompleksową działalność obejmującą cały łańcuch od pozyskiwania wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej po zaopatrywanie finalnych odbiorców z branży transportowej, przemysłu ciężkiego oraz innych sektorów, w których trudno przeprowadzić dekarbonizację.

Daimler Truck AG. We wrześniu 2020 r. Daimler Truck AG zorganizowała światową premierę koncepcyjnego samochodu ciężarowego Mercedes-Benz GenH2 Truck zasilanego ogniwami paliwowymi. W wersji seryjnej taki samochód byłby wyposażony w zbiornik ciekłego wodoru zapewniający zasięg do 1000 kilometrów, co umożliwiałoby elastyczną eksploatację na dalekich trasach. Daimler Truck AG planuje rozpocząć testy modelu GenH2 Truck z udziałem klientów w 2023 r. Uruchomienia produkcji seryjnej można się spodziewać w drugiej połowie bieżącej dekady. W listopadzie Grupa Volvo i Daimler Truck AG podpisały porozumienie w sprawie powołania joint-venture zajmującego się rozwojem, produkcją i komercjalizacją systemów ogniw paliwowych.

OMV Aktiengesellschaft. OMV w odpowiedzialny sposób wytwarza i oferuje paliwa naftowe i gazowe, innowacyjne źródła energii oraz zaawansowane rozwiązania petrochemiczne. Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii korporacyjnej OMV. SPÓŁKA OMV wspiera przejście na gospodarkę niskoemisyjną i wyznaczyła wymierne cele w zakresie zmniejszenia intensywności emisji związków węgla oraz wprowadzania nowych rozwiązań energetycznych i petrochemicznych.

Grupa Volvo i wodór. Ambicją Grupy Volvo jest całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych z jej produktów do 2040 r. Będzie to polegało na stopniowym przechodzeniu na napędy elektryczne oparte zarówno na akumulatorach, jak i ogniwach paliwowych. Zwłaszcza ta druga opcja jest szczególnie ważną technologią w przypadku transportu ciężkich towarów i długich tras. Obydwie technologie wzajemnie się uzupełniają i są niezbędne do zbudowania przyszłego zrównoważonego systemu transportowego. W listopadzie Grupa Volvo i Daimler Truck AG podpisały porozumienie w sprawie powołania joint-venture zajmującego się rozwojem, produkcją i komercjalizacją systemów ogniw paliwowych.

[ materiały Daimler, IVECO, OMV, Shell, Volvo ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega