LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plApel przewoźników w sprawie MiLoG bez odzewu
Logistyka

Apel przewoźników w sprawie MiLoG bez odzewu

Polsko-niemiecki szczyt raczej symboliczny

Mikołaj Marszycki

W czasie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 27 kwietnia, nie zapadła żadna decyzja dotycząca najważniejszej kwestii dla polskich przewoźników - ustawy o płacy minimalnej. Więcej niż o sytuacji firm transportowych dyskutowano na tematy kolejowe, a jakiekolwiek konkrety uzyskano w temacie żeglugi śródlądowej. Podpisano wreszcie, istotną dla żeglugi na Odrze, obustronną umowę o poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza.


Przesyłając na Pani ręce nasze argumenty w sprawie ustawy o pensji Minimalnej MiLoG, apelujemy o nie wznoszenie granic pomiędzy naszymi Państwami – napisał Maciej Wroński przewodniczący Związku Pracodawców Transport i Logistyka w liście do kanclerz Angeli Merkel. Poniedziałkowe konsultacje nie przyniosły jednak żadnych rozwiązań. Spór rozstrzygnie więc Bruksela, która obecnie bada zgodność niemieckich regulacji z prawem europejskim.

Ważna umowa dla Odry. W przeciwieństwie do przewoźników zadowolone powinny być za to środowiska reprezentujące transport śródlądowy. Po wielu latach starań i uzgodnień podpisano bowiem obustronną umowę, która oprócz zapewnienia skutecznej pracy lodołamaczy na Odrze i ochrony przeciwpowodziowej, poprawić ma też warunki dla żeglugi śródlądowej na pograniczu.

Uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy z Niemcami polski rząd podjął już w czerwcu 2014 r., ale do szcześliwego finału doszło dopiero teraz. W obecności premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel dokument podpisał minister środowiska RP Maciej Grabowski oraz federalny minister transportu Alexander Dobrindt.

Zgodnie z jej założeniami prace mające poprawić sytuację na pogranicznych drogach wodnych - jak choćby regulacja Odry czy pogłębienie jeziora Dąbie - mają być prowadzone do 2028 r. Przed rokiem koszt tych inwestycji szacowano na ok. 670 mln zł. Zakładano także dofinansowanie ich kwotą 460 mln zł z funduszy europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Kolej. W ramach konsultacji, z ministrem Dobrindtem spotkała się również szefowa MIR Maria Wasiak. Tematem rozmów były m.in. połączenia kolejowe między  Polską a Brandenburgią oraz IV pakiet kolejowy. W odniesieniu do tego ostatniego minister Wasiak powiedziała: W zakresie IV pakietu kolejowego wspólnie oceniamy, że obecny stan rozmów idzie w dobrym kierunku. Liczymy, że w najbliższym czasie uda się uzgodnić wspólne stanowisko w zakresie istniejących wątpliwości. A te dotyczą np. ustalenia podziału kompetencji między Europejską Agencją Kolejową (ERA), a krajowymi władzami bezpieczeństwa (NSA).

Zwracano uwagę także na istotną rolę transportu kolejowego między Polską a Brandenburgią w budowania spójności Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Z tego powodu ważna jest kontynuacja rozbudowy i modernizacji połączeń kolejowych między Polską a Niemcami. Wasiak zaproponowała by w tym zakresie opracować wspólną koncepcję ich rozwoju np. w formie dwustronnego porozumienia.

Jak wskazał minister Dobrindt, współpraca taka powinna być poszerzana choćby przy połączeniach kolejowych między Wrocławiem a Dreznem. Ustalono, że rekomendacje dotyczące tego tematu zostaną wkrótce przygotowane.

Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyły też systemu poboru opłat na drogach. – Wymieniliśmy doświadczenia w zakresie budowy i działania takich systemów. Od pewnego czasu intensywnie współpracujemy w tym zakresie ze stroną niemiecką, między innymi w tematyce relacji państwa z operatorami systemów poboru opłat – podkreśliła polska minister. « powrót
Biuro Brokerskie Omega