LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plAsstrA z magazynem czasowego składowania
Logistyka

AsstrA z magazynem czasowego składowania

SC

Z końcem lipca 2021 magazyn AsstrA w Błoniu k. Warszawy uzyskał pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Optymalizacja procesów logistycznych ułatwi Klientom importową i eksportową odprawę celną przewożonych towarów oraz przygotowanie dokumentów.


Robert Szymańczak, kierownik magazynu AsstrA w Błoniu   |   Fot. AsstrA

Krótkotrwałe magazynowanie towarów nieunijnych trwa maksymalnie do 90 dni. Jest to czas na wyjaśnienie niezgodności, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych badań stacji sanitarno-epidemiologicznej bądź inspekcji handlowej przed uiszczeniem należności celnych. Wyznaczona powierzchnia magazynu AsstrA spełniła szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa i stanu technicznego.

Uzyskane pozwolenie na czasowe składowanie dotyczy artykułów przemysłowych z wyłączeniem produktów spożywczych, które wymagają specjalnych warunków przechowywania. Magazyn jest objęty monitoringiem oraz zaopatrzony w sprzęt techniczny do prac załadunkowo-rozładunkowych i na potrzeby rewizji celnej – komentuje Robert Szymańczak, kierownik magazynu AsstrA w Błoniu.

Umieszczenie ładunku w magazynie czasowego składowania wiążę się z koniecznością złożenia deklaracji w urzędzie celno-skarbowym. W trakcie składowania właściciel ma dostęp do swego towaru, jednak bez możliwości modyfikacji jego wyglądu lub właściwości.

Magazyn czasowego składowania optymalizuje koszty przestojów, ceł i podatków. Przyjęte rozwiązanie ułatwi Klientom prowadzenie działalności i zachowanie równowagi finansowej. Miejsce uznane do odpraw celnych, na które otrzymaliśmy pozytywną decyzję na początku tego roku, było pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia usługi krótkotrwałego magazynowania ładunków – dodaje Robert Szymańczak.

[ materiały AsstrA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega