Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 stycznia 2021 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plAutonomiczne pojazdy już za kilka lat
Transport drogowy

Autonomiczne pojazdy już za kilka lat

25 września 2017 r.   |  MM

Podczas międzynarodowej konferencji „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”, zorganizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego 19 IX w Warszawie  zaprezentowano - po raz pierwszy nad Wisłą - pojazdy autonomiczne oraz określono wstępną datę ich dopuszczenia na polskich drogach.

Ponieważ wdrażanie nowych technologii w zakresie automatyzacji transportu drogowego jest zagadnieniem horyzontalnym, dotykającym wielu dziedzin, konieczne staje się stworzenie katalogu warunków (technologicznych, prawnych i organizacyjnych), niezbędnych do dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów samosterujących również w polskich miastach – powiedział prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.

Pokonując istniejące bariery, w tym prawne związane np. z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, czy krajowym Prawem o ruchu drogowym, można oczekiwać urynkowienia samochodów autonomicznych 4. generacji w 2025 r., przy czym ich udział w skali globu nie przekroczy 1% wszystkich pojazdów, ale już dekadę później osiągnie wartość kilkudziesięciu milionów sztuk.« powrót
Biuro Brokerskie Omega