LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBezpieczna platforma transportowa
Transport drogowy

Bezpieczna platforma transportowa

AS

Polska jest potęgą transportową w Europie. Co czwarty pojazd wiozący towar należy do polskiego przedsiębiorcy, który dysponuje nowoczesnym sprzętem i konkuruje nie tylko ceną, ale również jakością usług.


Niestety polska branża transportowa nękana jest przez plagę opóźnień w płatnościach, które sięgają nawet 113 dni. Blisko 65% polskich firm transportowych boryka się z tym problemem. Tym istotniejsze jest stworzenie takich warunków, które ograniczają maksymalnie wszelkie zagrożenia związane z nieuczciwymi lub nierzetelnymi kontrahentami i umożliwiają swobodne kooperowanie. Platforma transportowa TimoCom poza korzyściami wynikającymi z pozyskiwania międzynarodowych ofert frachtów, wolnych przestrzeni ładunkowych, czy powierzchni magazynowo-logistycznych oferuje także swoim użytkownikom komfort pracy jaki zapewnia rozbudowany system bezpieczeństwa.

Puk, puk. Kto tam? TimoCom działa według jasnych zasad. Każdy kto ubiega się o akces do platformy transportowej musi przejść proces weryfikacji. Dostęp do platformy otrzymują jedynie te przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku min. 6 miesięcy, spełniają wymogi formalne – sprawdzana jest dokumentacja uprawniająca do prowadzenia działalności w sektorze TSL na zasadach określonych przez ustawodawcę. Równie ważne jest także to, czy dana firma jest rzetelnym płatnikiem i nie posiada zaległych należności. Taka procedura sprawia, że w czasie weryfikacji odrzucane są niewiarygodne firmy, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników platformy. Również po uzyskaniu dostępu do platformy działania firm są monitorowane w zakresie ewentualnych nieprawidłowości.

Problemy z płatnościami mogą wystąpić zawsze, dlatego TimoCom przy podejmowaniu współpracy z nowym kontrahentem zaleca dochowanie kupieckiej staranności i rzetelne sprawdzenie przyszłego partnera. Aby wspomóc takie działanie na stronie internetowej TimoCom dostępne są listy kontrolne dotyczące procedury weryfikacji oraz minimalizujące ryzyko kradzieży ładunku. Lista dotycząca kradzieży została przygotowana przy współpracy TimoCom z Oscar Schunck AG & CO. KG.

Samodzielna weryfikacja na platformie powinna polegać przede wszystkim na zażądaniu od partnera wydruku danej oferty, dalej sprawdzeniu czy kontrahent znajduje się w indeksie firm TC Profile i udostępnił swoje dokumenty a następnie porównaniu danych. Jeśli mimo wszystko po sprawdzeniu tożsamości nowego partnera biznesowego użytkownik ma wątpliwości, może skorzystać z TimoCom Identify, czyli zlecenia TimoCom identyfikacji danej firmy.

W tym celu należy wydrukować ofertę z platformy transportowej, zebrać (np. z profilu firm) dokumenty dotyczące interesującego użytkownika przedsiębiorstwa, wypełnić formularz zlecenia i wysłać drogą e-mailową do TimoCom. Wynik kontroli zostanie dostarczony w pisemnej formie w ciągu kilku godzin ułatwiając decyzję o ewentualnej współpracy biznesowej.

Na wszelki wypadek. Gdy problem z opóźnieniem w płatnościach mimo wszystko się pojawi, TimoCom wspiera swoich użytkowników w odzyskiwaniu należności. Oferuje on bowiem usługę TimoCom CashCare. Jest ona niezwykle przydatna zwłaszcza w relacjach międzynarodowych, gdzie skierowanie sprawy na drogę sądową jest dość kosztowne i łączy się z koniecznością pokonania bariery językowej.

Warto zatem sięgnąć na początek po profesjonalną i dużo tańszą pomoc w swoim ojczystym języku szczególnie, że zespół adwokata TimoCom Alexandra Oebel’a jest bardzo skuteczny. W 2016 r. aż 90% spraw zakończyło się sukcesem.

Gdzie jest ładunek? O ile współpraca ze sprawdzonym partnerem biznesowym w obrębie platformy transportowej minimalizuje ryzyko kradzieży ładunku to zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas transportu mogą już budzić pewne obawy obu stron transakcji, szczególnie na dalekich trasach międzynarodowych i przewozie towarów o dużej wartości. Rozwiązaniem jest tracking, czyli możliwość monitorowania pozycji pojazdu z ładunkiem. TimoCom wychodząc naprzeciw potrzebom swoich użytkowników zintegrował na swojej platformie 219 systemów telematycznych, w tym 72 z Polski, oferując w ten sposób nie tylko swobodne pozyskiwanie informacji o aktualnej pozycji pojazdu przewoźnikowi, ale również udostępnianie w określonym przez siebie zakresie takiego dostępu zleceniodawcy frachtu.

Niesie to szereg korzyści, m. in.: zwiększa bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, upraszcza proces wymiany informacji, wzmacnia zaufanie w relacjach biznesowych, ułatwia pracę – wszystkie informacje niezależnie od systemu telematycznego wyświetlane są dzięki integracji z platformą transportową w jednym oknie.

Dane pod ochroną. Sieć bezpieczeństwa na platformie transportowej obejmuje także rozwiązania informatyczne. TimoCom jako specjalista z dziedziny IT oferuje bezpieczną transmisję danych dzięki szyfrowanemu połączeniu SSL, certyfikowane centrum danych, wydajny firewall i wielopoziomowe systemy zabezpieczeń, dodatkowe połączenie internetowe, system kopii zapasowych oraz monitorowanie 24h/7 dni w tygodniu przez własny dział IT.

Istotnym faktem jest posiadanie przez TimoCom znaku jakości „Hosted in Germany”, co oznacza przechowywanie danych w Niemczech i tym samym podleganie niemieckiemu prawu, także dotyczącemu ochrony danych, które jest uważane za jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Platforma TimoCom jest narzędziem łączącym w łatwy i szybki sposób zleceniodawców ze zleceniobiorcami. Jednak aby współpraca prowadziła do zwiększenia zysków przedsiębiorstw musi się to odbywać w bezpiecznym środowisku.

[ TimoCom]« powrót
Biuro Brokerskie Omega