LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBlacklog na ponad 3 mld zł
Logistyka

Blacklog na ponad 3 mld zł

Rekordowy wynik po I półroczu 2017 r.

HH

Przychody Grupy Kapitałowej Torpol w I półroczu 2017 r. ukształtowały się na poziomie 212,9 mln zł (-36,7% r/r), EBIT wyniósł -9,7 mln zł (-14,2 mln zł r/r), a strata netto -11,2 mln zł (-13,7 mln zł r/r). Portfel zamówień Grupy jest na rekordowym poziomie ponad 3 mld zł.

Słabe wyniki sprzedażowe, które osiągnęliśmy w I połowie 2017 są przede wszystkim skutkiem przestoju inwestycyjnego z 2016 roku, zarówno w Polsce jaki Norwegii. Jednakże tegoroczne ożywienie w branży w Polsce oraz skuteczne pozyskiwanie kolejnych kontraktów pozwoliło nam zbudować rekordowy portfel zamówień o wartości nieco ponad 3 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie posiadaliśmy zamówienia o łącznej wartości niespełna 0,2 mld zł. Dzięki temu spodziewamy się znacznego zwiększenia sprzedaży z każdym kolejnym kwartałem – tłumaczy Grzegorz Grabowski, prezes zarządu TORPOL S.A.

Grupa widzi szansę rozwoju również na rynku norweskim, gdzie w 2018 roku ma ruszyć rządowy program, który w wariancie podstawowym zakłada przeznaczenie do 2029 roku równowartość ok. 101,8 mld zł na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej.

Dotychczasowa sytuacja Grupy na tamtejszym rynku modernizacji zarówno infrastruktury kolejowej i tramwajowej była bardzo trudna i związana była przede wszystkim z niewielką ilością ogłaszanych postępowań przetargowych. Jednak Norweskie Koleje Państwowe zapowiadają ogłoszenie w II półroczu kilku przetargów o łącznej szacunkowej wartości nawet 1,5-2,4 mld NOK – widzimy tutaj swoją szansę, na wykorzystanie zdobytego przez poprzednie lata doświadczenia i umiejętności, na tym trudnym i wymagającym rynku oraz odpowiednie zdyskontowanie go. Ponadto planowane są znaczące inwestycje związane z infrastrukturą tramwajową – mówi Grabowski.

W 2017 r. Torpol planuje wydać na inwestycje łącznie ok. 24 mln zł netto, z czego 12 mln zł zostało zainwestowane w I półroczu br. Tegoroczne inwestycje dotyczą głównie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnych oraz środków transportu. Ponadto Emitent zamówił wysokowydajną oczyszczarkę od austriackiego dostawcy o wartości 4,35 mln euro (planowana dostawa w kwietniu 2019 roku), co jest konsekwentnie rozwijanego parku maszynowego i możliwości produkcyjnych.

W drugiej połowie 2017 r. koncentrujemy się przede wszystkim na utrzymywaniu stabilnego portfela zamówień pozwalającego na osiąganie w kolejnych latach sprzedaży na poziomie ok. 1,2-1,5 mld zł rocznie. Posiadamy odpowiednie zaplecze kadrowe, sprzętowe oraz limity kredytowo-gwarancyjne, co czyni naszą Grupę czołowym wykonawcą na rynku modernizacji linii kolejowych w kraju. Ponadto chcemy nadal zwiększać nasz udział rynkowy w Polsce, zintensyfikować naszą aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu zamówień w Norwegii oraz realizować strategię dalszego rozwoju poprzez dywersyfikację branżową i geograficzną. – powiedział Grzegorz Grabowski.« powrót
Biuro Brokerskie Omega