LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBlisko 1,23 mld zł dofinansowania z UE
Transport szynowy

Blisko 1,23 mld zł dofinansowania z UE

Przewoźnicy kolejowi wydadzą na tabor ponad 3 mld zł

Mikołaj Marszycki

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało blisko 1,23 mld zł dofinansowania dla 10 projektów kolejowych startujących w konkursie w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Dzięki temu przewoźnicy regionalni oraz województwa będą mogli kupić tabor wart ponad 3 mld zł.


W gronie zwycięskich projektów znalazły się te przygotowane przez województwa: wielkopolskie, małopolskie i podkarpackie oraz spółki: PKP SKM w Trójmieście, Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowieckie, a także SKM Warszawa. CUPT uzyskało zgodę na zwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na ten konkurs z kwoty 1,03 mld zł do ponad 1,22 mld zł.

Centrum rozstrzygnęło także konkurs w ramach działania 5.1 dotyczącego rozwoju połączeń kolejowych w sieci TEN-T. Wygrał tu jeden projekt, zgłoszony przez PKP Intercity. W tym wypadku doszło z kolei do zmniejszenia alokacji z kwoty 850 mln zł do ponad 653 mln zł.

Koleje Mazowieckie. Największym beneficjentem konkursu w ramach działania 5.2 są Koleje Mazowieckie. Kryteria oceny spełniły i uzyskały wymaganą liczbę punktów, cztery projekty spółki. Tym samym otrzyma ona łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 580 mln zł. Kwota ta zapewnia 50% sumy wydatków kwalifikowanych projektu i oznacza zakup co najmniej 55 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W połowie stycznia przewoźnik podpisał już ramową umowę z firmą Stadler na zakup 71 Flirtów. Teraz, po przyznaniu dofinansowania, spółka będzie mogła parafować kontrakt realizacyjny.

SKM Warszawa. Największy pojedynczy projekt w konkursie zgłosiła warszawska Szybka Kolej Miejska – jego całkowita wartość wynosi ponad 498 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej sięgnie ponad 202 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć tę kwotę na zakup nowego taboru a także na modernizację bazy technicznej na stołecznych Szczęśliwicach.

I tak tabor warszawskiego przewoźnika wzbogaci się o 15 pojazdów pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych - przetarg na 13 pociągów (z opcją rozszerzenia o 8 kolejnych) ogłoszono już w październiku ubiegłego roku. Najprawdopodobniej umowę na ich dostawę spółka podpisze z bydgoską Pesą. Nowoczesne składy nie tylko wesprą istniejące już połączenia ale będą także wykorzystywane do realizacji nowych.

PKP SKM Trójmiasto. Na 160 mln zł unijnego dofinansowania może liczyć projekt, o wartości przeszło 393 mln zł, przygotowany przez PKP SKM Trójmiasto, który w konkursie CUPT zajął drugie miejsce. Dotyczy on zakupu 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru.

Składy, które zamierza zakupić trójmiejska SKM będą najdłuższe w Polsce, mają mieć 150 m i poruszać się z prędkością 140 km/godz. Będą one wykorzystywane na trasie Gdańsk Śródmieście-Lębork. Pierwszy pociąg spółka przewiduje odebrać pod koniec 2021 r., a ostatni w II połowie roku 2023.

Koleje Dolnośląskie. W konkursie CUPT równie wysoko oceniony został (drugie miejsce ex aequo z SKM Trójmiasto) projekt Kolei Dolnośląskich. Regionalny przewoźnik otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich wysokości 85 mln zł. Dzięki temu w najbliższym czasie na dolnośląskie tory wyjedzie 11 nowych pociągów. W ramach programu, którego całkowity koszt wynosi 209 mln zł, spółka powiększy swój tabor o 5 czteroczłonowych ezt i 6 trójczłonowych pociągów spalinowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, pociągi te będą obsługiwać trasy takie jak: Trzebnica-Wrocław-Sobótka-Świdnica oraz Wrocław Główny-Wrocław Wojnów-Jelcz Laskowice. Przyznanie dofinansowania cieszy szczególnie zwłaszcza, że była to ostatnia taka możliwość w tej perspektywie budżetowej – skomentował prezes KD Piotr Rachwalski. Pierwsze nowe składy przewoźnik otrzyma w III kwartale 2019 r., a ostatnie do końca 2021 r.

Województwa. Projekt pn. Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, przygotowany przez urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego uzyskał w konkursie CUPT najwyższą notę. W ramach dofinansowania wielkopolskie otrzyma 48,8 mln zł, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 120 mln zł.

Beneficjentem unijnych środków będzie także województwo małopolskie, które otrzyma 32 mln zł wsparcia na projekt o całkowitej wartości 88 mln zł. Za tę kwotę małopolskie zamierza nabyć cztery czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne. Przetarg na ich zakup będzie zorganizowany prawdopodobnie jeszcze w I kwartale tego roku.

Dziesiątkę wybranych przez CUPT projektów zamyka województwo podkarpackie, które na Budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjenej: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego dostanie blisko 117 ml zł dofinansowania. Cały projekt ma wartość przeszło 287 mln zł.

PKP Intercity. Jeśli chodzi o konkurs w ramach działania 5.1 dotyczącego rozwoju połączeń kolejowych w sieci TEN-T, to jego jedyny zwycięzca, PKP Intercity, może liczyć na dofinansowanie projektu o wartości 990,4 mln zł, kwotą 402,5 mln zł.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację: wagonów do prędkości co najmniej 160 km/godz., lokomotyw elektrycznych, a także spalinowych do prowadzenia prac manewrowych. Przewoźnik sfinansuje również zakup kilku pojazdów szynowo-drogowych i przy pomocy tych środków wesprze modernizację stacji postojowych w wybranych lokalizacjach w Polsce.« powrót
Biuro Brokerskie Omega