LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBlisko 7 mld zł przychodów w 2021 r.
Logistyka

Blisko 7 mld zł przychodów w 2021 r.

Poczta Polska ogłosiła nową strategię rozwoju Grupy

Mikołaj Marszycki

Zgodnie z nową strategią na lata 2017-2021, ogłoszoną podczas konferencji prasowej 18 IV, Poczta Polska zamierza skoncentrować się na trzech obszarach działalności: usługach cyfrowych i administracyjnych, przesyłkach paczkowo-kurierskich i obsłudze rynku e-commerce oraz międzynarodowych usługach logistycznych.


Od lewej Przemysław Sypniewski, Kazimierz Smoliński, Wiesław Włodek   |   Fot. Mikołaj Marszycki

Przez wiele lat Poczta Polska skupiona była głównie na tym żeby przetrwać, a cel ten realizowano przez cięcie kosztów. Naszym celem jest pozyskiwanie nowych źródeł przychodów, otwieranie kolejnych placówek oraz zwiększania zatrudnienia. Na tym chcemy się skupić w najbliższych latach – zapewniał Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczt Polskiej. Poinformował także, iż spółka zakłada, że ten rok zakończy zyskiem, który będzie stopniowo zwiększany w kolejnych latach. 

Nie dla Giełdy. Poczta chce być największym w Polsce integratorem usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich oraz logistycznych, docierających do klientów dzięki sieci placówek, doręczycieli i platformie cyfrowej. Jednocześnie odrzucone zostały plany upublicznienia firmy, obecne w poprzedniej strategii, co oznacza, że pozostanie ona w 100% spółką Skarbu Państwa. Nie zależy nam na maksymalizacji zysków, tylko na dobrych usługach – podkreślał, obecny na konferencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Kazimierz Smoliński.

Skąd zatem Poczta chce brać środki na inwestycje? Jak tłumaczył Sypniewski mają one głównie pochodzić ze zwiększenia przychodów własnych. Nie wykluczamy natomiast emisji obligacji, czy pozyskiwania środków z instytucji rządowych – dodał.

Nowa strategia zakłada podwojenie przychodów z obszaru KEP, pięciokrotny wzrost przychodów z usług logistycznych  oraz 2,5 raza większe wpływy z tych międzynarodowych. To właśnie te rynki mają być kluczem do sukcesu Poczty. Jej domeną pozostanie co prawda logistyka pocztowa, jednak posiadany potencjał logistyczny przy strategicznej współpracy z kluczowymi spółkami Skarbu Państwa z obszaru infrastruktury, ma według zarządu firmy pozwolić na to by stała się ona największym polskim operatorem logistycznym. Oferującym pełny łańcuch dostaw, który ma obejmować m.in. transport drobnicowy, kolejowy, lotniczy i oceaniczny.

Poczta myśli też o ekspansji zagranicznej. Zakładając, że Polska ma szanse stać się hubem logistycznym dla e-commerce na nowym Jedwabnym Szlaku, spółka chce koordynować wymianę handlową między Azją a Unią Europejską. Jeśli z kolei rząd zdecydowałby o realizacji budowy centralnego centrum logistycznego, to firma rozważa zaangażowanie się w wykonanie takiej inwestycji.

Cel - 7 mld zł zysku. Stawiamy sobie ambitny cel - z poziomu 5,5 mld zł w 2015 r. chcemy uzyskać blisko 7 mld zł przychodów w 2021 r. To będzie dość szybko weryfikowane, bo już w tym roku musimy mieć kilkaset mln zł więcej przychodów niż poprzednim - powiedział Sypniewski. W efekcie realizacji strategii zmienić się ma struktura przychodów Poczty. Dominujące dotychczas przychody z obsługi korespondencji (62% w 2015 r.) do roku 2021 ustąpić mają pierwszeństwa tym płynącym z obszaru paczkowo-logistycznego i e-commerce (blisko 40% udziału w strukturze przychodów w 2021 r.).

Jak podkreślał Sypniewski spółka ma obowiązek utrzymywania rentowności i nie przewiduje straty tylko stopniowe zwiększanie zysku. Większość środków ma być inwestowana w nowych pracowników, placówki oraz automatyzację. W tym roku chcemy otworzyć 100 nowych placówek i utworzyć 1500 nowych etatów, w tym 1000 dla listonoszy – zapowiedział

Jeśli chodzi natomiast o automatyzację to prezes podkreślał przede wszystkim konieczność zakupu sorterów paczkowych. Firma chce także przeznaczać ok. 400 mln zł rocznie na inwestycje związane z logistyką, IT oraz siecią placówek.

Poczta ma być także partnerem Państwa w obszarze cyfryzacji usług administracyjnych. Planowana jest integracja publicznych systemów informatycznych z pocztową platformą Envelo, co zapewnić ma szybsze załatwianie spraw urzędowych i sprawniejszy obieg dokumentów. Spółka będzie oczywiście kontynuować także świadczenie publicznych usług pocztowych w ramach funkcji operatora wyznaczonego.

Przed Pocztą otwierają się nowe perspektywy. Przestaje być ciężarem, a staje się partnerem dla państwa w świadczeniu cyfrowych usług publicznych – dodał Wiesław Włodek, wiceprezes spółki.

Grunty do Funduszu. Jak zapowiedział na konferencji wiceminister Smoliński, w najbliższym czasie zostanie przedstawiony projekt uchwały o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym. Będzie to swego rodzaju bank ziemi. Chcemy w tym banku gromadzić ziemię, którą będziemy wykorzystywali w programach rządowych. I między innymi również grunty, które są w Poczcie Polskiej – powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że grunty spółki będą przekazywane do Funduszu tylko i wyłącznie po cenach rynkowych.

Smoliński dodał również, że w 2016 r. wstrzymano sprzedaż nieruchomości Poczty, bo służyła ona wyłącznie „zasypywaniu dziury budżetowej”.« powrót
Biuro Brokerskie Omega