LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBlisko dwukrotny wzrost prędkości przewozów towarowych?
Transport szynowy

Blisko dwukrotny wzrost prędkości przewozów towarowych?

PKP PLK rozpoczynają rewolucję na torach

Jerzy Konwicki

Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych (WOIK), której efektem ma być blisko dwukrotny wzrost prędkości dla przewozów towarowych, spójna sieć połączeń i wzrost konkurencyjności transportu kolejowego.


Tylko w 2015 r. zarządca infrastruktury ogłasza przetargi na 11 mld zł. Kontrakty będą fi nansowane ze środków nowej perspektywy UE, według usprawnionych procedur, z profesjonalnym sprawdzaniem jakości, przy coraz lepszej współpracy z wykonawcami.

WOIK to 12 działań w 5 obszarach inwestycyjnych: usprawnienie przetargów, poprawa współpracy z wykonawcami, profesjonalizacja PKP PLK, dbałość o jakość i sprawne rozpatrywanie roszczeń oraz rewolucja w przewozach towarowych. Jedenaście z nich dotyczy zasad współpracy z wykonawcami, dwunasty – poprawy stanu infrastruktury dla przewoźników towarowych. To nasz strategiczny cel – skomentował Andrzej Filip Wojciechowski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Głównym celem WOIK jest spektakularna poprawa warunków przewozu towarów, uzyskana dzięki dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójna sieć połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. Remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, będą możliwe dzięki konsekwentnym działaniom PLK. Dzięki WOIK będziemy mogli sprawnie zrealizować stawiane przed zarządcą infrastruktury zadanie: do 2023 r. efektywnie wydać 67 mld zł na polskie tory tak, aby przez kolejne dziesięciolecia kolej była konkurencyjnym i dochodowym środkiem transportu – dodał Wojciechowski.

Mniejsze ryzyko wykonawcy. Gwarancją sprawnej realizacji programu zarządcy jest m.in. wprowadzenie przetargów dwustopniowych, czy dodatkowe (poza ceną) kryteria oceny ofert. Dzięki temu realizacja zadań obarczona jest mniejszym ryzykiem ze strony wykonawcy. Ponadto dla wykonawców przygotowano szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie na wymagającym rynku: zaliczki na kontrakt (przedpłaty), zapłatę za materiały na placu budowy, płatności częściowe za wykonane prace.

Obowiązek przygotowania profesjonalnych harmonogramów realizacji projektu oraz efektywniejsze monitorowanie inwestycji w efekcie ogranicza opóźnienia prac. Inwestycje są w większym stopniu skoordynowane z rozkładem jazdy, co usprawnia ich realizację oraz prowadzenie ruchu pociągów.

Współpraca z wykonawcami. Zarządca infrastruktury gwarantuje bardzo dobrą jakość prac w trakcie WOIK. Obecnie korzysta z 16 laboratoriów jakościowych GDDKiA. W I półroczu 2015 r. wykonano 1,5 tys. badań jakości, jednak wraz ze wzrostem skali inwestycji przewidywane jest 10-krotne zwiększenie ich liczby. Dlatego też PLK kupuje 12 mobilnych laboratoriów do kontroli inwestycji oraz wybuduje Centralne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, którego celem będzie usprawnienie kontroli jakości inwestycji i poszerzenie katalogu badań.

W centrali spółki utworzono także pion ds. roszczeń – tworzą go prawnicy i inżynierowie z ekspercką wiedzą oraz dedykowane osoby w regionach. Ich zadaniem jest sprawne i rzetelne rozpatrywanie roszczeń. Ma to zwiększyć kontrolę nad publicznymi pieniędzmi i ograniczyć ryzyko niewykorzystania unijnych dotacji.

PLK wprowadza również nową formę dialogu z uczestnikami procesu inwestycji kolejowych i tworzy radę z udziałem fi rm i liderów branży kolejowej, którzy podzielą się doświadczeniami w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego. Firma zabiega także o poszerzenie rynku wykonawców przez aktywną promocję oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.« powrót
Biuro Brokerskie Omega