LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plBudowa nowego stopnia wodnego na Wiśle
Transport wodny

Budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle

Potrzebna decyzja środowiskowa

Janusz Kajda

Przygotowania do budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w Sarzewie na 708 km Wisły, weszły w kolejny etap. Zakończenie czteroletnich badań wpływu inwestycji na środowisko otworzyło drogę do uzyskania podstawowego pozwolenia – decyzji środowiskowej.


Wizualizacja drugiego stopnia wodnego na Wiśle

Przeprowadzenie kompleksowych badań technicznych i inwentaryzacji środowiskowych zleconych przez Grupę Energa, spowodowało, że gotowa jest ocena oddziaływania na środowisko drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Na podstawie tego dokumentu Marek Wojtkowiak, prezydent Włocławka, złożył w bydgoskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Korzyści dla regionu. Zbudowany w latach 1963-1970 stopień wodny Włocławek został zaprojektowany przy założeniu, że w ciągu 10-15 lat powstanie kolejna taka budowla. Jednak tak się nie stało. Dlatego też w ciągu blisko 40 lat jej eksploatacji następuje obniżenie się poziomu wody w dolnym stanowisku, a tym samym podniesienie piętrzenia, którego wzrost wysokości powoduje przekroczenie granicznego układu obciążeń, przy których stateczność stopnia jest na granicy wartości dopuszczalnych. Dlatego też obiekt wymaga trwałego zabezpieczenia przed katastrofą. Może to tylko nastąpić dzięki budowie drugiego stopnia wodnego. Umożliwi to zmniejszenie ryzyka powodziowego Wisły, a tym samy zapewni bezpieczeństwo tysiącom ludzi mieszkającym poniżej Włocławka.

Przy okazji realizacji nowej zapory zbudowana zostanie elektrownia wodna, która będzie rocznie produkować 400 Gwh energii elektrycznej. Dodatkowo przez stopień przebiegać będzie droga dla pieszych i samochodów. Dzięki tej inwestycji wodnej podniesiony będzie poziom wód podziemnych, co umożliwi wykorzystanie powstałej retencji do nawodnień rolniczych. Cały obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby sprawiał wrażenie lekkiej konstrukcji, doskonale wpisującej się w aktualny krajobraz doliny rzecznej.

Inwestycja, a środowisko. Podstawą do wystąpienia o decyzję środowiskową jest szczegółowy raport wraz z oceną oddziaływania drugiego stopnia na środowisko. Powstał on w wyniku rozpoczętych w 2010 r. kompleksowych, wielowariantowych badań i analiz technicznych, w tym inwentaryzacji środowiskowej. Intencją Grupy Energa jest, by projekt zlokalizowany na obszarze Natura 2000 nie tylko w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na środowisko, ale również zwiększał jego potencjał.

Inwestycja nie utrudnia wędrówki ryb, przewidziano bowiem budowę kanału obejściowego o szerokości i warunkach zbliżonych do naturalnych dopływów Wisły w tym rejonie. Przewidziano wykonanie dwóch przepławek przez elektrownię wodną. Przygotowany projekt kompensacji przyrodniczej, czyli odtworzenia siedlisk roślin i zwierząt, zakłada działania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Realizacja inwestycji poprawi spójność ekosystemu dolnej Wisły.

Żegluga. Budowa tamy poprawi warunki żeglugowe na Wiśle. Jednym z zadań, które ma być zrealizowane, to wykonanie śluzy z awanportem na lewym brzegu rzeki. Będą mogły przez nią przepływać statki o wyporności do 1,6 tys. t. Wymiary komory śluzy – 115 m długości i 12 m szerokości. Awanport górny i dolny śluzy ma mieć odpowiednio 500 i 700 m długości. Zostaną one wyposażone w dalby cumownicze i sygnalizację, a ich osłonę stanowić będą umocnione wały ziemne.

Warto zauważyć, że elektrownia wodna, która powstanie wraz z budową drugiego stopnia, będzie kolejną wytwórnią zielonej energii. Obecnie w Grupie Energa działa już 46 elektrowni wodnych, trzy farmy wiatrowe, farma fotowoltaniczna oraz wiele instalacji spalających biomasę. Ich łączna moc stanowi 40% całkowitej mocy zainstalowanej w elektrowniach Grupy Energa.« powrót
Biuro Brokerskie Omega