LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plCel - utrzymanie pozycji wśród portów południowego Bałtyku
Transport wodny

Cel - utrzymanie pozycji wśród portów południowego Bałtyku

Rekordowe wyniki ZMPSiŚ

Krzysztof Koprowski

Na konferencję prasową (20 II), poświęconą podsumowaniu 2014 r. oraz realizowanym i planowanym inwestycjom w portach ujścia Odry, zorganizowaną w szczecińskiej restauracji Villa Ogrody, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., poza przedstawicielami mediów, zaprosił również szefów wielu współpracujących z portem przedsiębiorstw. Jej wyraźnie odświętny charakter uzasadniały niewątpliwie zaprezentowane przez prezesów ZMPSiŚ rekordowe ubiegłoroczne przeładunki, wysoki zysk operacyjny oraz imponujący zakres zrealizowanych i planowanych inwestycji.


W obu portach przeładowano łącznie 23,4 mln t ładunków, a to oznacza wielkość zbliżoną do największej, uzyskanej w 1979 r., a więc przed 35 laty. Najwyższe w historii były również: uzyskany w ubiegłym roku zysk netto (45,3 mln zł) oraz wydatki inwestycyjne (166,5 mln zł). 

Jasna strategia. Omawiając ważne dla portów wydarzenia, prezes Zbigniew Miklewicz zwrócił uwagę, że w odróżnieniu od pozostałych polskich portów, które opracowały i przedstawiły swoje plany rozwojowe tylko na lata objęte nową unijną perspektywą budżetową, a więc do 2020 r., porty Szczecin i Świnoujście zaprezentowały strategię do roku 2027, pomyślaną zatem na dwa pełne okresy unijnego planowania budżetowego.  Celem tej strategii jest, aby oba porty, stanowiące uniwersalny kompleks ze zrównoważoną strukturą obsługiwanych ładunków, utrzymywały czołową pozycję na południowym Bałtyku. Ich plany rozwojowe są ściśle powiązane z pozaportowymi inwestycjami infrastrukturalnymi, takimi jak pogłębienie toru wodnego i części basenów portowych do 12,5 m, dokończenie modernizacji drogi ekspresowej S3, poprawa dostępu do portu dzięki budowie w Szczecinie mostu Kłodnego i ronda rozprowadzającego ruch pojazdów. Porty, mogące obecnie obsługiwać statki o nośności do 20 tys. t, przygotowują się do obsługi nawet dwa razy większych jednostek. 

Dla potrzeb rozwojowych kompleksu portowego rozbudowano niedawno piony marketingowy i handlowy. Usuwaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu czasu odpraw towarów, służyło m.in. wprowadzenie uproszczonego modelu kontroli opartego na zasadzie One Stop Shop, czyli dokonywanej w jednym, czasie i miejscu przez wszystkie inspekcje. A także instytucji Single Window na terminalu kontenerowym, ułatwiającej formalności i procedurę celną oraz służącej wymianie informacji pomiędzy Służbą Celną, granicznym lekarzem weterynarii oraz inspekcją sanitarną i fitosanitarną.  Wśród ważnych ubiegłorocznych wydarzeń prezes Miklewicz wymienił m.in. listopadową decyzję SKO, likwidującą dotychczasowe nierówne traktowanie obu portów w efekcie naliczania dziesięciokrotnie wyższej niż w Trójmieście stawki opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu; grudniową decyzję KE o nadaniu statusu autostrady morskiej połączeniu promowemu Trelleborg - Świnoujście oraz rozpoczęcie zaplanowanego na 5 lat procesu wykupu dotychczas „zamrożonych” portowych akcji pracowniczych. Szczegółową informację o przeładunkach portowych, sytuacji finansowej portów oraz inwestycjach portowych przedstawili Paweł Adamarek i Krzysztof Sadowski – wiceprezesi ZMPSiŚ.  W 2014 r. odnotowano wyraźny wzrost przeładunków niemal we wszystkich grupach towarowych. O blisko 25,9% (do 78 439 tys. TEU) zwiększyły się przeładunki kontenerów, o 10,1% drobnicy (przeładowano 10 337 tys. t, co stanowi już 50% wszystkich przeładunków), nieco wzrosły nawet przeładunki węgla (do 4 601 tys. t), których znaczny spadek odnotowano w Gdyni i Gdańsku.  Finalizowano sześć dużych inwestycji o łącznej wartości blisko 500 mln zł objętych unijnym dofinansowywaniem (perspektywa 2007 – 2013). Zakończono budowę nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, przebudowę infrastruktury drogowej oraz infrastruktury kolejowej w Szczecinie i Świnoujściu, a w około 90% zaawansowano rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części świnoujskiego portu, w północnej części szczecińskiego półwyspu EWA oraz terminali (nowych miejsc postojowych) w Szczecinie i Świnoujściu. W ubiegłym roku zakończono budowę blisko 3-kilometrowego nabrzeża osłonowego dla terminalu LNG w Świnoujściu, zmodernizowano i zbudowano ponad 6 km dróg w porcie szczecińskim oraz 3 km dróg w porcie świnoujskim, dzięki przebudowie i modernizacji w obu portach blisko 36 km torów oraz 134 rozjazdów dostosowano je do wymogów taboru eksploatowanego na trasach kolejowych E-59 oraz CE-59. 

Nowe inwestycje. W I połowie 2015 r. w Świnoujściu zakończy się rozbudowa infrastruktury terminalu promowego o nabrzeże długości 242 m, w Szczecinie sfinalizowana zostanie przebudowa istniejącego, 200-metrowego odcinka nabrzeża Zbożowego, połączona z przedłużeniem go o 35 m oraz z zabudową nabrzeża Niemieckiego. W obu portach na powierzchni 9,3 ha dobiegnie końca budowa 5 nowych placów postojowych dla 585 pojazdów samochodowych ze wzmocnioną nawierzchnią, przeznaczoną dla pojazdów ciężkich o nacisku osi nawet do 115 kN.  Optymistyczną wymowę tych wszystkich faktów wzmocniła informacja o ambitnych zamierzeniach rozwojowych ujętych w programie inwestycyjnym na lata 2015-2020. Zapisano w nim inwestycje przybliżające porty Świnoujście i Szczecin do osiągnięcia celów nakreślonych w długofalowej strategii rozwojowej do 2027 r. « powrót
Biuro Brokerskie Omega