LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plCiekawe wyniki badań przeprowadzonych wśród marynarzy
Transport wodny

Ciekawe wyniki badań przeprowadzonych wśród marynarzy

Promy24.com

Wstępne wyniki badań prowadzonych przez BIMCO, które będę opublikowane w raporcie ICS Manpower Raport 2015 pokazują, że większość marynarzy jest zadowolonych z życia na morzu. Badania zadowolenia marynarzy to pierwsze z ukierunkowanych analiz, które będą opublikowane w tegorocznym raporcie. Ankietowanymi było ponad 500 marynarzy, reprezentujących ponad 40 narodowości.


Wyniki wstępne raportu pokazują, że marynarze za najważniejsze czynniki, które warunkują ich pozostanie z obecnym pracodawcą uważają terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz możliwość awansu zawodowego. 66% marynarzy odpowiedziało, że szacuje, iż mniej niż trzy miesiące zajęłoby im znalezienie nowej pracy w branży, jeśli zdecydowaliby się opuścić obecną firmę. Za największe zmiany w ciągu ostatnich dwóch lat większość respondentów uznała natomiast wzrost wynagrodzenia podstawowego oraz uzyskanie dostępu do Internetu. Marynarze wypowiadają się, że życie na morzu to ekscytujące a zarazem bardzo pouczające wyzwanie. Ponadto uważają, że umiejętności które wykształca się w pracy na morzu nie można zdobyć w żadnej innej pracy na lądzie. Badanie wykazało także, że wydatny wpływ na zawód marynarza miały zwiększone regulacje sektora. Marynarze widzą w swojej pracy możliwości rozwoju kariery, jednak wzrost obowiązków technicznych i administracyjnych powoduje mniej „przygodny” niż kiedyś charakter pracy. Natale Shaw, Dyrektor ds. Zatrudnienia w ICS informuje, że właśnie uruchomiono drugą serię badań kierowaną do wykładowców w instytutach i szkoleniowców z sektora morskiego. Przedstawicielka ICS komentuje również, że stowarzyszenie czeka teraz na informacje i opinie drugiej serii badań, by opublikować raport Manpower Raport 2015. « powrót
Biuro Brokerskie Omega