LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plCzas na przewozy towarowe
Transport szynowy

Czas na przewozy towarowe

PLK zapowiada poprawę infrastruktury dla transportu towarów

Jerzy Konwicki

W najbliższych latach PKP PLK zmierza zmodernizować linie na Górnym i Dolnym Śląsku, poprawić dostęp kolejowy do portów morskich oraz przeprowadzić remonty szlaków towarowych – wszystko po to aby poprawić warunki dla przewoźników towarowych. Na planowanych przedsięwzięciach zyskają również podróżni bo modernizowane trasy usprawnią przy okazji ruch pasażerski.


Zakończona w ubiegłym roku perspektywa finansowa 2007-2013 rozpoczęła szeroki program inwestycji na kolei, który przede wszystkim miał na celu udrożnienie głównych szlaków pasażerskich oraz podwyższenie komfortu podróżowania przez wymianę taboru czy remonty dworców.

W bieżącej perspektywie 2014-2020 do głównych celów PKP PLK należeć będzie znacząca poprawa infrastruktury dla transportu towarów, która spowoduje zwiększenie przepustowości i podniesienie zatrważająco niskiej prędkości handlowej (obecnie ok. 25 km/godz.). Zaplanowane działania mają umożliwić rozwój tego sektora przewozów, jako tego bardziej ekologicznego i konkurencyjnego w porównaniu z transportem drogowym.

Ważny Górny Śląsk. Aż 5,7 mld zł PLK przeznaczy na poprawę warunków przewozu towarowego i pasażerskiego na Górnym Śląsku. Prace modernizacyjne wykonywane będą na ważnych śląskich liniach kolejowych. I tak planowane są one na: linii kolejowej E 65 na odc. Będzin–Katowice–Tychy–Czechowice Dziedzice–Zebrzydowice; E 30 na odc. Kędzierzyn Koźle–Opole Zachodnie; E30 na odc. Katowice–Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy, a także na odcinkach: Gliwice–Oświęcim, Chybie–Nędza/Turze, Dorota–Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ–Rudziniec Gliwicki –Stare Koźle.

W obecnej perspektywie PLK już realizują projekt inwestycyjny pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice Zebrzydowice (granica państwa)”. A na 2018 r. zakładane jest rozpoczęcie prac, które obejmą pełną modernizację linii z dobudową  dwóch torów na odcinku Będzin–Sosnowiec Główny–Katowice–Katowice Ligota wraz z budową nowych peronów na stacjach i przystankach.

Prace także na Dolnym Śląsku. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku PLK ogłosiły przetarg na remont odcinka Chybie–Nędza/Turze o wartości 500 mln zł. W ramach zadania planowane jest odnowienie 60 km linii, 30 obiektów inżynieryjnych oraz 17 stacji i przystanków. Po zakończeniu prac zwiększy się przepustowość trasy, a pociągi pojadą nią z prędkością 100 km/godz. Efektem modernizacji będzie nie tylko płynny przejazd pociągów towarowych, ale także skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej.

Poprawie przewozów towarowych służą również prace realizowane przez PLK na terenie Dolnego Śląska. Systematycznie poprawia się obsługa przewozów na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Trwają także roboty na linii Wałbrzych–Kłodzko. Z kolei przewóz towarów na międzynarodowej trasie z Polski do Niemiec usprawni modernizacja mostu granicznego Bielawa–Dolna-Horka. 

Dostęp do portów. Jednym z czołowych założeń w nowej perspektywie finansowej jest poprawa dostępu kolejowego do dużych portów morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Prace obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego. Na poprawę dostępu do portu Gdynia PLK planują przeznaczyć 850 mln zł, do portu Gdańsk 600 mln zł, a koszt realizacji inwestycji poprawy dostępu do portu Szczecin i Świnoujście wynosi ok. 640 mln zł.

Realizacja założonych projektów poprawi parametry techniczno-eksploatacyjne, zwiększy przepustowość oraz zlikwiduje ograniczenia prędkości. Na ważnych trasach towarowych, np. linii E 65 („Węglówki”) i linii E 59 („Nadodrzanki”), pociągi pojadą z prędkością do 120km/godz. Inwestycje te przyczynią się do poprawy warunków obsługi przewozów intermodalnych oraz zwiększą bezpieczeństwo i płynność prowadzenia ruchu w korytarzu Bałtyk–Adriatyk.

W ramach nowej perspektywy unijnej, modernizowana jest już „Nadodrzanka” na odcinku Wrocław–Szczecin - obecnie prace trwają m.in. koło Głogowa. Na poprawę odcinków linii Bytom Odrzański–Głogów oraz Głogów–Rudna Gwizdanów przeznaczono ok. 100 mln zł. Linia ta należy do kluczowych tras kolejowych w naszym kraju i stanowi ważny element korytarza transportowego E 59 łączącego Skandynawię z południem Europy. 

Kolejnym ważnym szlakiem towarowym, który zostanie wyremontowany jest linia 131, będąca magistralą łączącą Zagłębie Śląsko–Dąbrowskie z wybrzeżem. Planowane inwestycje dotyczą  również odcinka Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującego m.in. linię nr 201. Jedną z prac, które ją obejmą będzie elektryfikacja na odcinku Maksymilianowo–Gdynia. Inwestycja ta ma na celu poprawę parametrów i przepustowości, co umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port w Gdyni z ominięciem bardzo obciążonego odcinka Gdynia–Gdańsk–Tczew.

Obecnie na wszystkie projekty przygotowywane jest studium wykonalności, a realizacja przewidywana jest na lata 2018-2022. Lepsze i efektywniejsze połączenie portów z siecią kolejową na terenie Polski oraz krajów Europy jest kluczowe, zarówno dla ich dalszego rozwoju, jak i ogólnej poprawy konkurencyjności transportu kolejowego.

Zarządca infrastruktury zakłada, że znaczącą poprawę warunków przewozu towarów uzyska się dzięki blisko dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójnej sieci połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. Jak podkreśla zarząd PLK, w trakcie modernizacji wspomnianych linii zarządca uwzględnia potrzeby przewoźników, by z wyprzedzeniem przygotować alternatywne trasy przejazdu.« powrót
Biuro Brokerskie Omega