LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plCzy powstanie Centralny Port Gdański?
Transport wodny

Czy powstanie Centralny Port Gdański?

Na razie inwestycje pod pełnymi żaglami

Ewa Grunert

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zapowiedział budowę Centralnego Portu Gdańskiego, co zwiększy zdolności przeładunkowe nawet do 140 mln to w 2030 r. Koszt budowy: od 6 do 9 mld zł.


Port Gdańsk - Nabrzeże Szczecińskie   |   Fot. Kacper Kowalski

Nazwa Port Centralny wynika z lokalizacji planowanej inwestycji, która zostanie umiejscowiona między ujściem kanału portowego a Naftoportem. Nowa inwestycja przewiduje m.in. powstanie w porcie kolejnych głębokowodnych terminali: drobnicowego, pasażerskiego oraz bazy przeładunku kontenerów, przeznaczonych do obsługi największych statków wchodzących na Bałtyk.

Nowy Port Centralny ma również stać się bazą infrastrukturalną, która pozwoli na dalszy rozwój funkcji dystrybucyjnych portu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcja budowy Portu Centralnego uwzględniona została w "Strategii rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027". Powstaną także terminale wyposażone w zaplecze magazynowo - składowe z dostępem do nowoczesnej infrastruktury lądowej - dróg i torów kolejowych, co zapewni pełną przepustowość do i z portu w oparciu o główną oś połączeń lądowych Polski. Plany przewidują, że faza dokumentacyjna Portu Centralnego rozpocznie się najwcześniej w 2019 r., natomiast realizacja projektu - po roku 2020.

Nabrzeże Północne. Jednym z elementów nowego projektu będzie nabrzeże Północne, którego budowa może rozpocząć się jeszcze w tym roku. Nabrzeże nie będzie lokalizacyjnie związane z Portem Cenralnym, ale zgodnie z projektem - ma być uniwersalne i może być wykorzystywane do rozładunku różnego typu ładunków, np. jako terminal ro-ro lub terminal pasażerski. Koszt budowy szacowany jest na ok. 200 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z własnych funduszy portu.

Kolejnym projektem rozbudowy portu będzie budowa nowoczesnego terminalu do obsługi ładunków tocznych, co pozwoli na zwiększenie znaczenia Gdańska w obsłudze rynku motoryzacyjnego. Ma on powstać w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego DCT. Inwestycja wpisuje się także w plany miejskie dotyczące rozbudowy komunikacji drogowej do tej części portu, zgodnie z którymi ruch pojazdów z portu ominie dzielnice mieszkaniowe.

8 mld zł na inwestycje? Do 2020 r. w na terenie portu gdańskiego i w jego otoczeniu może być zainwestowanych blisko 8 mld zł. Jak wynika z informacji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk: 7 mld zł mogą zainwestować m.in. spółki prowadzące działalność w porcie, a zarząd - ok. 1 mld zł. Zgodnie z planami, spółka w ciągu najbliższych 5 lat planuje zrealizować największy plan inwestycyjny w historii portu. Do 2020 r. planowane jest wydanie na inwestycje blisko 842 mln zł, z czego ze środków własnych pochodzić będzie 479 mln zł, a 363 mln zł dopłacą fundusze unijne.

Bogate w inwestycje będą lata 2017-2019. Obecnie trwa rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, zmodernizowane ma być Nabrzeże Oliwskie, a przy Pirsie Węglowym prowadzone są prace umacniające dno akwenu eksploatowanego przez statki masowe zawijające do portu po węgiel.

Do największych inwestycji należy modernizacja toru wodnego w Porcie Wewnętrznym, która kosztować będzie blisko 500 mln zł oraz sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym o wartości ok. 110 mln zł. Jak się dowiadujemy ze strony Infor.pl - port liczy, że dzięki poprawie warunków nawigacyjnych, Port Wewnętrzny stanie się bardziej dostępny dla większych jednostek, o długości 250 m.

W Porcie Wewnętrznym każdego roku obsługiwanych jest ok. 2 tys. statków handlowych oraz ok. 1 tys. zawijających w innym celu lub przepływających tranzytem przez tę część portu. W 2016 r. przeładowano tu ok. 7,5 mln t ładunków, czyli blisko jedną czwartą całego wolumenu obsłużonego w porcie.

Port zamierza wydać także ok. 110 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, m.in. budowę i przebudowę ulic o łącznej długości ponad 7 km oraz torów o długości 10 km. Prace mają być prowadzone na powierzchni ok. 70 ha. Planuje się też zrealizować podobne prace o wartości ok. 178 mln zł na liczących ok. 29 ha terenach przyportowych.

„Strategia wyprzedzająca”. Z prognoz Banku Światowego wynika, że w najbliższych latach nastąpi szybki wzrost morskich obrotów handlowych, a port gdański może spodziewać się rocznie nawet do 100 mln t towarów. Obecny potencjał zdolności przeładunkowej wynosi ok. 75 mln t, a zatem konieczne staje się powiększenie potencjału portu do 140 mln t, zgodnie z tzw. strategią wyprzedzającą. Wszystkie inwestycje portu, łącznie z budową Portu Centralnego, pozwolą na zwiększenie znaczenia portu na rynku bardzo konukrencyjnej gospodarki morskiej zarówno europejskiej, jak i globalnej.« powrót
Biuro Brokerskie Omega