Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
27 października 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plCzy to prawdziwa ulga dla branży transportowej?
Transport drogowy

Czy to prawdziwa ulga dla branży transportowej?

Jak rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową?

16 stycznia 2017 r.   |  AS

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozliczania ryczałtów za noclegi kierowców, wielu przewoźników odetchnęło z ulgą. Widmo wypłat ogromnych odszkodowań dla pracowników zostało oddalone, ale eksperci zwracają uwagę, że wcale nie jest tak różowo.

Nadal nie jest wiadome, w jaki dokładnie sposób należy rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową kierowcy. Pojawia się uzasadniona potrzeba szerszej dyskusji, aby możliwe było wypracowanie rozwiązania sytuacji.

Wyrok TK. W dniu 29 XII 2016 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2016 r. w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży służbowej (pisaliśmy o tym także na łamach PGT w wydaniu nr 48 z 30 XI 2016 r.). Dyskusja w tej kwestii rozpoczęła się już w 2009 r., a przybrała na sile 5 lat później, kiedy to w uchwale z 12 VI 2014 r. (II PZP 1/14), Sąd Najwyższy uznał, że zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie pojazdu, podczas wykonywania przewozów międzynarodowych, nie stanowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

Wyrok SN otworzył drogę kierowcom do domagania się rekompensat od firm transportowych za niewypłacone ryczałty noclegowe. Szacowano, że kwoty odszkodowań mogą sięgać nawet 2 mld złotych, co miałoby katastrofalne skutki dla całej branży transportowej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknął sprawę, a sądom nie pozostało nic innego, jak oddalenie wszystkich pozwów o odszkodowania złożonych w tego typu postępowaniach.

Co po wyroku? Jak się okazuje, kwestia rozliczania ryczałtów noclegowych będzie wymagała od branży zastosowania dodatkowych rozwiązań. Wyrok Trybunału z jednej strony rozwiązuje problem, który powstał po wyroku 7 Sędziów Sądu Najwyższego, a groźba olbrzymich roszczeń kierowców dotyczących ryczałtów została oddalona. Jednak opublikowanie wyroku może nieść za sobą kolejne konsekwencje. W tej chwili znów pojawia się niepewność w branży - mówi Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Nikt nie jest w stanie w 100% odpowiedzieć na pytanie, w jaki dokładnie sposób należy rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową, a pamiętajmy, że jest to znaczna część wynagrodzenia kierowcy. Na ten moment, przedsiębiorcy nie mają gwarancji i pewności, w jaki sposób te składniki należy wypłacać. 18 I w Ministerstwie Finansów i Infrastruktury ma się odbyć spotkanie, które być może zapoczątkuje wyjaśnienie sytuacji - dodaje.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy, dlatego w tym roku można się spodziewać zmian w sposobie rozliczania podróży służbowych kierowców. Na tą chwili, nie ma jednak informacji o terminie wprowadzania nowych rozporządzeń w tym zakresie.« powrót
Biuro Brokerskie Omega