LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDFDS podnosi prognozę na 2015 rok
Transport wodny

DFDS podnosi prognozę na 2015 rok

Promy24.com

Przychody z żeglugi w DFDS wzrosły o 6% w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a zysk operacyjny powiększył się o 150% w analizowanym okresie. W związku z tym spółka podniosła całoroczne oczekiwania finansowe podkreślając, że rozwój sytuacji na Kanale La Manche nie będzie miał wpływu na wyniki finansowe.


Ilość ładunków przewieziona przez DFDS wzrosła o 2,5 procent w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do I kwartału roku 2014, podczas gdy liczba pasażerów osiągnęła wzrost o 9,4 procent w tym samym przedziale czasowym.

DFDS w raporcie okresowym podkreśla, że w pierwszym kwartale 2015 roku wyniki z działalności żeglugowej poprawiły się w większości obszarów, a wpływ na to miał wzrost wolumenu ładunków, przychodów w ujęciu jednostkowym i pozytywne skutki ciągłej optymalizacji tras, w tym zwiększonego wykorzystania zdolności przewozowej.

Poprawie uległa również wydajność działań logistycznych napędzana w większości przez wzrost organiczny i polepszenie efektywności prowadzonych procesów.

Przychody w pierwszym kwartale powiększyły się z poziomu 434,4 milionów USD do poziomu 422,6 milionów USD, co daje trzyprocentowy wzrost w analizowanym okresie. Firma odnotowała stratę wyniku przed opodatkowaniem w wysokości 1,9 mln USD, co jednak oznacza poprawę z poziomu straty wynoszącej 16,3 miliona USD w pierwszym kwartale 2014 roku. Zysk operacyjny (EBITDA) osiągnął poziom 333,9 mln USD, co odpowiada 150 procentowej poprawie wyniku z ubiegłego roku.

Pomimo wzrostów DFDS podkreśla, że stanął przed wyzwaniem, jaki niosła zapaść na rynku rosyjskim. Niels Smedegaard, dyrektor zarządzający DFDS komentuje, że w pierwszym kwartale 2015 roku obrano strategię koncentracji na kliencie i ciągłego doskonalenia oferty produktowej. Poprawę wyników operator zawdzięcza również lepszej koniunkturze na rynkach Europy Północnej. Z kolei popyt na rynku rosyjskim spadł, do czego DFDS był przygotowany, ponieważ już w ubiegłym roku zmniejszył zaangażowanie na tym obszarze.

Wzrosty armatora w pierwszym kwartale sprawiły, że firma poniosła całoroczną perspektywę.

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych została podniesiona do poziomu 245,5 – 260,5 milionów USD z poprzedniego 230,7 – 245,6 milionów.

DFDS zwraca również uwagę, że sprawa Kanału La Manche nie będzie miała większego wpływu na wyniki finansowe roku 2015.

W oświadczeniu DFDS przyznaje, że jest pod ogromną presją konkurencji na Kanale z powodu operacji promowych Eurotunnelu prowadzonych za pośrednictwem przewoźnika MyFerrryLink. Tymczasem sprawa zaprzestania działalności przez MyFerryLink wciąż pozostaje niewyjaśniona.« powrót
Biuro Brokerskie Omega