LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDobre I półrocze w portach w Szczecinie i Świnoujściu
Transport wodny

Dobre I półrocze w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Statystyki powinny dalej piąć się w górę

Wojciech Sobecki

W czerwcu 2016 r. przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu wzrosły o 15,8 %, zaś w pierwszym półroczu o 2,1 %. W drugim półroczu przeładunki powinny nadal rosnąć.


W czerwcu br. w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano o ponad 286 tys. t ładunków więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 15,8%.

Ten dobry wynik obejmuje wzrost obrotów w takich grupach ładunkowych jak: węgiel (23,9%), zboże (23,7%), drobnica (17,4%), ropa i produkty ropopochodne oraz gaz o (94,2%) – ten ostatni ładunek zawdzięcza wzrost obsłudze dwóch gazowców w świnoujskim terminalu LNG.

Spadły natomiast obroty rudy (-14,7%), innych ładunków masowych (-18,4%) i drewna (-96,6%). Należy pamiętać, że ostatni z wymienionych ładunków, gdzie odnotowano największy spadek obrotów, od wielu lat nie stanowi już  istotnej pozycji w całościowych obrotach portów ujścia Odry.

W czerwcu obsłużono o 18,5% więcej kontenerów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Prognozy na II półrocze. W sumie wyniki za pierwsze półrocze dobrze rokują na dalszą część roku. Po sześciu miesiącach 2016 r. przeładunki wzrosły o 2,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Przyrosły obroty drobnicy (12,8%) oraz ropy (4,7%). Spadki przeładunków odnotowano w takich grupach ładunków jak: węgiel (-8,9%), ruda (-11,4%), inne masowe (-13,9%), zboża (-2,2%) i drewno (-30,7%).

Przeładunki kontenerów w pierwszym półroczu przekroczyły 40 tys. TEU, co stanowi prawie 3% wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r.

Prognozując wyniki przeładunków w drugiej połowie roku, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zachowuje umiarkowany optymizm. Rynek jest bowiem dosyć zmienny. Niemniej jednak, statystyki powinny piąć się w górę, przede wszystkim za sprawą kolejnych dostaw paliwa LNG do terminalu w Świnoujściu oraz uruchomienia przeładunków zbóż przez Szczecin Bulk Terminal – nowego operatora elewatora „Ewa” w szczecińskim porcie.« powrót
Biuro Brokerskie Omega