LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDobre prognozy dla rynku KEP
Logistyka

Dobre prognozy dla rynku KEP

5,1 mld zł i 14% wzrost w tym roku?

Hubert Hryniewicz

Na krajowym rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) odnotowano w ubiegłym roku 10% wzrost o łącznej wartości 4,5 mld zł – wynika z najnowszego raportu firmy PwC. Według szacunków ekspertów wartość wspomnianego rynku w 2016 r. osiągnie 5,1 mld zł przy 14% wzroście.


Według danych raportuPerspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 r." na wzrost poziomu przychodów na polskim rynku KEP w latach 2011-2015 wpływały przede wszystkim ogólny rozwój gospodarczy Polski oraz większy niż dotychczas eksport (szczególnie do krajów europejskich). Nie bez znaczenia była także branża e-commerce, generująca coraz większą liczbę przesyłek.

Całkowita wartość szacowanych przychodów na polskim rynku KEP wyniosła w minionym roku 4,5 mld zł czyli była o 32% wyższa niż w 2011 r. Jak wskazują eksperci, większą dynamiką wzrostu przychodów cechowały się usługi międzynarodowe (szczególnie ekonomiczne) niż usługi krajowe. Raport PwC wskazuje, że powodem tego był znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego oraz panująca na rynku krajowym presja cenowa.

Rok 2015 był kolejnym, w którym liczba przesyłek nadawanych do lub przez osoby prywatne stanowiła ponad połowę całego rynku krajowych paczek (56%), podczas gdy w 2011 r. była na poziomie 47%. Według ekspertów zmiana ta była wynikiem szybko rozwijającego się rynku e-commerce, który generuje dużo większą liczbę przesyłek wysyłanych do osób prywatnych oraz nadawanych przez te osoby.

W kolejnych latach rozwijająca się branża e-commerce oraz wzrost eksportu spowodować mają, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że polski rynek KEP będzie "na dużym plusie". Prognozy wskazują, że w latach 2016-2018 wzrost przychodów tego sektora będzie na poziomie 12% r/r, a jego wartość osiągnie 6,4 mld zł w 2018 r. Oznacza to ok. 440 mln paczek w 2016 r., gdzie w 2015 r. było ich 313 mln.

Na większy rozwój wartości tego rynku w Polsce będzie mieć wpływ prognozowana przez PwC mniejsza presja cenowa w kraju. Na rynku usług międzynarodowych przewidywany jest spadek średniej ceny paczki w najbliższych latach. W kolejnych latach operatorzy położyć maja większy nacisk na wdrożenie zaawansowanych narzędzi technologicznych, co prawdopodobnie pomoże w zbudowaniu najbardziej efektywnego modelu dostarczania przesyłek.

B2B, B2C i C2X. W raporcie analizie poddano także 3 sektory rynku: B2B, B2C oraz C2X. W 2015 r. segment B2B stanowił 55% przychodu oraz 45% wolumenu całego rynku KEP. W 2011 r. wskaźniki te były na poziomie odpowiednio 60 i 54%.

Z kolei segment B2C stanowi 35% przychodu oraz 46% wolumenu tego rynku (w 2011 r. odpowiednio 28 i 37%). Ostatni segment, C2X (przesyłki nadane przez osoby prywatne) w 2015 r. stanowił 10% przychodów i 8% wolumenu rynku KEP w Polsce (w 2011 odpowiednio 12% i 9%).« powrót
Biuro Brokerskie Omega