LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDobre wyniki operatora logistycznego po III kwartale
Logistyka

Dobre wyniki operatora logistycznego po III kwartale

...głównie zasługą wcześniejszych akwizycji

Jerzy Konwicki

Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała w III kwartałach 2017 r. 639,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 45% w ujęciu rocznym do 63,1 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 12,8 mln zł.


Port Świnoujście z lotu ptaka   |   Fot. OT Logistics

W samym III kwartale Grupa odnotowała przychody w wysokości 206,4 mln zł (wzrost o 18% r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 29,0 mln zł (+124% r/r). Zysk netto w tym okresie wyniósł 17,1 mln zł.

Te dobre wyniki to m.in. efekt zmiany struktury organizacji, będącej następstwem wcześniejszych akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, STK i Kolei Bałtyckiej oraz C.Hartwig Adria i OT Nieruchomości. Od końca września w wynikach Grupy konsolidowane są również wyniki finansowe Luka Rijeka, operatora portu w chorwackiej Rijece.

Podział na segmenty. W związku z rozszerzeniem Grupy o nowe spółki, zmianie uległa również struktura przychodów w podziale na segmenty. Na koniec września w jej skład wchodziły 33 spółki. I tak największy udział w strukturze całkowitych przychodów miały usługi spedycji: ponad 55%, przewozy i usługi transportowe odpowiadały za 36% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów.

Z uwagi na rosnącą wartość przychodów z przewozów kolejowych, w działalności Grupy odnotowano wzrost wagi segmentu transportowego w przychodach i proporcjonalne zmniejszenie wagi segmentu portowego w porównaniu do poprzedniego okresu.

Również wyraźny wzrost wyniku EBITDA w ujęciu r/r ma związek ze zmianą struktury Grupy: konsolidacja nowych spółek miał pozytywny wpływ na EBITDA w wysokości 19,9 mln zł. Dodatkowo w wyniku prowizorycznego rozliczenia rozpoznano zysk z okazji okazjonalnego nabycia akcji Luka Rijeka w wysokości 9,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę działalność Grupy w poszczególnych segmentach, w wyniku konsolidacji nowych spółek poprawie uległy wyniki z działalności przewozowej. Przychody w III kwartale w tym segmencie wzrosły o 27% do 74,3 mln zł. Jeśli chodzi o spedycję to przychody wzrosły o 14% r/r do 112,5 mln zł.

Z kolei segment portowy odnotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych. Przyrosły one w badanym okresie o 6,5%, głównie za sprawą większych przeładunków rudy żelaza w porcie w Świnoujściu. Narastająco, po III kwartałach widoczny jest jednak spadek przychodów o 7,7%. To efekt słabszej koniunktury na rynku agro i zbóż w Europie oraz na rynku węgla i koksu przy jednoczesnej potrzebie ponoszenia kosztów stałych. Na wynikach ciążą również wydatki inwestycyjne (m. in. w nowe magazyny). Jak wskazuje spółka w kolejnych kwartałach uwidocznić się ma konsolidacja wyników operatora portu w Rijece.

Luka Rijeka. W okresie styczeń-wrzesień Luka Rijeka zwiększyła przeładunki o 27% do 1,9 mln t, głównie za sprawą obsługi węgla i rudy. Przychody portu w tym okresie wyniosły ok. 126,6 mln kun chorwackich (ok. 71 mln zł), a EBITDA – 8,2 mln kun (ok. 4,6 mln zł).

Port Rijeka ma dla nas strategiczne znaczenie w rozwoju przewozów na kierunku Bałtyk-Adriatyk, będziemy dążyć do zwiększenia przeładunków na Bałkanach, wykorzystując nasze doświadczenia w Polsce i relacje z dotychczasowymi klientami – powiedział Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.

OT Logistics posiada obecnie 32,56% udziałów w chorwackim porcie. Firma zawarła również porozumienie z jego akcjonariuszami umożliwiające przejęcie nad nim kontroli operacyjnej. Strony umowy mają obecnie w sumie 56,61% udziałów w operatorze portowym. Spółka ogłosiła także wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.« powrót
Biuro Brokerskie Omega