LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDobre wyniki polskich kolei po trzech kwartałach 2017 r.
Transport szynowy

Dobre wyniki polskich kolei po trzech kwartałach 2017 r.

Wzrosty zarówno w przewozach pasażerskich jak i towarowych

HH

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. z usług kolejowych przewoźników pasażerskich skorzystało blisko 228 mln podróżnych. Jeśli chodzi natomiast o transport towarów to, jak podał Urząd Transportu Kolejowego, od stycznia do września przewieziono ich prawie 177 mln t.

Blisko 228 mln przewiezionych podróżnych oznacza stabilny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o ponad 4%. Wykonana praca przewozowa wyniosła ponad 15,5 mld pas-km i była wyższa o ponad 1 mld pas-km. tj. prawie 7%.

Z kolei  przewoźnicy towarowi, w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. przetransportowali o blisko 15 mln ton więcej (+9,1%) niż w analogicznym okresie 2016 r. Praca przewozowa była wyższa o ponad 3 mld ton-km (8,3%)  i wyniosła ponad 40 mld tono-km.

Przewozy pasażerskie. Jak podał UTK największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w pierwszych dwóch kwartałach tego roku – odpowiednio 5,9% i 4,4% dla I i II kwartału. Co do pracy przewozowej to jej największy przyrost miał miejsce w II kwartale, na co wpływ miała zarówno duża liczba pasażerów, ale także większe odległości przejazdów.

W samym wrześniu tego roku przewoźnicy pasażerscy przetransportowali ponad 24 mln osób. Praca przewozowa wyniosła w tym miesiącu ponad 1,6 mld pas-km i była wyższa o blisko 3,5% niż we wrześniu 2016 r. Statystyczny pasażer przejechał 67 km.

W badanym przez urząd okresie największy udział na rynku wśród przewoźników, według liczby pasażerów miały Przewozy Regionalne (26,39%). W czołówce uplasowały się także: Koleje Mazowieckie (20,44%), PKP Intercity (14,24%), PKP SKM (13,88%) i SKM Warszawa (7,87%). Wśród pierwszej piątki blisko jedno procentowy spadek udziału liczby podróżnych w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2016 r. odnotowały Przewozy Regionalne. Niewielkie wahnięcia dotknęły również PKP SKM (-0,4%) i SKM Warszawa (-0,65%). Swój udział poprawiły za to PKP Intercity (+1,06%). Koleje Mazowieckie bez zmian.

Przewozy towarowe. We wrześniu 2017 r. przewieziono również blisko 21 mln t towarów, a praca przewozowa wyniosła prawie 4,8 mld tono-km. Oznacza to, że wyniki za ten miesiąc są lepsze o 4,2% i 6,5% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej od września poprzedniego roku. Średnia odległość przewozu towarów wyniosła 229 km i była prawie o 5 km większa, niż we wrześniu 2016 r.

Wśród przewoźników towarowych największy udział w rynku według przewiezionej masy towarów w badanym przez UTK okresie miało PKP Cargo – 44,52% (+0,91% rdr). Kolejne miejsca wśród czołówki zajmują: DB Cargo Polska – 17,93% (-0,31% rdr); Lotos Kolej – 5,62% (-0,18% rdr); PKP LHS – 4,03% (-0,27% rdr) i CTL Logistics – 3,71% (-0,67%).« powrót
Biuro Brokerskie Omega