LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDobry początek roku
Logistyka

Dobry początek roku

Agility podsumowuje pierwszy kwartał 2017

HH

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017. Zysk netto wyniósł ponad 48 mln USD (14,6 mln KWD*) i wzrósł o 11,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku.


W pierwszym kwartale 2017 roku zysk operacyjny (EBITDA) Agility wyniósł ponad 101 mln USD (30,8 mln KWD) i wzrósł o 17,4 proc. Przychody osiągnęły poziom 1,05 mld USD (320,5 mln KWD) i wzrosły o 7,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. To był kolejny, piąty już kwartał, kiedy Agility osiągnęło dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego, zgodnie z długoterminowymi założeniami firmy.

„Największy wpływ na nasze wyniki miał bardzo silny wzrost odnotowany przez firmy z grupy Infrastructure, działające na rynkach wschodzących oraz stały postęp w rozwoju i umacnianiu podstawowej działalności logistycznej” mówi Tarek Sultan, wiceprezes i CEO Agility. „Jesteśmy na najlepszej drodze, by osiągnąć zakładany cel, jakim jest wypracowanie zysku operacyjnego na poziomie 800 mln USD w 2020 roku”.

Agility Global Integrated Logistics (GIL) – zintegrowane rozwiązania logistyczne. W pierwszym kwartale br. przychody Global Integrated Logistics (GIL), najważniejszej jednostki biznesowej grupy Agility, wzrosły o 6,5 proc. do ponad 792 mln USD (240,3 mln KWD). Do tego wzrostu przyczyniły się wyniki osiągnięte we wszystkich obszarach działalności GIL. Wolumen obsługiwanych towarów w spedycji lotniczej zwiększył się o 16 proc., w spedycji morskiej o 12,5 proc. W obu przypadkach jest to wynik lepszy od średniej rynkowej.

W pierwszym kwartale br. dochód netto GIL zwiększył się o 2 proc. Wzrosty dotyczyły większości usług, największy odnotowano w logistyce kontraktowej, na poziomie 9 proc. Marża netto, która w pierwszym kwartale 2016 roku wynosiła 26 proc., spadła do 25 proc., na co największy wpływ miały naciski na utrzymanie niskich stawek oraz ograniczenia w dostępności przestrzeni ładunkowych na głównych szlakach handlowych. Zysk operacyjny (EBITDA), mimo wzrostu przychodów i dochodów netto, spadł o 12 proc. (7,4 proc. po dostosowaniu kursów wymiany walut). Marża operacyjna wyniosła 2,4 proc., w porównaniu z 2,9 proc. w analogicznym okresie 2016 roku. Przyczyną spadku zysku operacyjnego były wahania na rynkach walutowych, bieżące inwestycje w nowe technologie oraz wzrost inwestycji w rozwiązania, które zapewnią firmie dalszy rozwój na najważniejszych rynkach i branżach.

„GIL zdobywa nowych klientów i ogranicza koszty, podnosząc jednocześnie swoją wydajność. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w rozwój szlaków handlowych, wprowadzanie nowych rozwiązań oraz znakomite działania sprzedażowe doprowadzą w tym roku do dalszego wzrostu wolumenu obsługiwanych przesyłek” mówi Sultan.

GIL inwestuje w zyskowne i rozwijające się usługi logistyki kontraktowej. W tym roku firma planuje otwarcie nowych obiektów na Bliskim Wschodzie oraz Singapurze. Agility będzie też inwestować w transformację technologiczną swojej działalności i wdrażanie kolejnych rozwiązań online dla klientów.

Grupa Infrastructure (Agility Real Estate, Tristar, NAS, UPAC). W pierwszym kwartale br. zysk operacyjny (EBITDA) grupy Agility Infrastructure wzrósł o 24,1 proc. do ponad 90 mln USD (27,4 mln KWD).

Przychody Agility Real Estate, największej firmy w grupie Infrastructure i zarazem największej prywatnej firmy zarządzającej nieruchomościami na Bliskim Wschodzie i Afryce, wzrosły o 10,8 proc. W ciągu trzech lat Agility Real Estate planuje uruchomienie nowych magazynów w Kuwejcie o powierzchni ponad 900 tys. m². Tristar (zintegrowany operator i dostawca usług logistycznych dla branży petrochemicznej) także odnotował znaczący wzrost, głównie dzięki wzmocnieniu usług spedycji morskiej oraz przejęciu firmy E-ships. Teraz Tristar koncentruje się m.in. na dywersyfikacji bazy klientów i rozwoju spedycji morskiej. National Aviation Services (NAS) jest największą firmą handlingową obsługującą lotniska na rynkach wschodzących. Zwiększenie jej przychodów wiązało się z działalnością na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie firma odnotowała dwucyfrowy wzrost liczby obsługiwanych lotów. Obecnie NAS umacnia pozycję lidera w Afryce, rozpoczyna działalność w Maroku i rozwija działalność biznesową w Kuwejcie. Dochody UPAC, spółki giełdowej zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi, wzrosły o 14,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Firma jest nastawiona na rozwój projektów, realizowanych m.in. w porcie lotniczym w Kuwejcie. Kluczowe znaczenie dla jej dalszego wzrostu ma budowa Reem Mall, ogromnego centrum handlowo-rozrywkowo-gastronomicznego w Abu Zabi, o powierzchni ponad 185 tys. m².

Obecnie Agility wchodzi w fazę wzrostu i inwestycji. Firma planuje wzrost zysku operacyjnego (EBITDA) na poziomie dwucyfrowym. Ze względu na koszty odsetek i mniejszościowe udziały spodziewane jest natomiast wolniejsze niż EBITDA, tempo wzrostu zysku netto.

[ Agility ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega