LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDuża Obwodnica Warszawy... w drodze
Transport drogowy

Duża Obwodnica Warszawy... w drodze

GDDKiA donosi o

AS

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. Obecnie trasy spełniające rolę obwodnicy - w ciągu ekspresówek S2 i S8 - często są w szczycie przeciążone. Stolica potrzebuje tej inwestycji jak czystego powietrza.


Liczba samochodów w Warszawie z roku na rok rośnie   |   Fot. GDDKiA

Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego trzy lata temu pokazywały, że na moście Grota Roweckiego (jeszcze przed jego remontem) jednej doby przemieszczało się średnio ponad 140 tys. pojazdów, a w najgorszych momentach nawet 200 tys. Podobnie tłoczno zrobiło się już i na zachodnim wylocie z Warszawy oraz zachodnio-południowej obwodnicy (droga ekspresowa S2).

Analiza. GDDKiA rozpoczęła więc prace analityczne dotyczące budowy Dużej Obwodnicy Warszawy (zwanej też obwodnicą tranzytową), której zadaniem będzie głównie obsłużyć ruch samochodów, zwłaszcza ciężkich, których celem nie jest stolica. DOW ma omijać Warszawę w odległości 30-50 km od granic miasta. Musimy określić czy ten duży ring wokół Warszawy, który nazywamy roboczo A50, powstanie w odległości 20 kilometrów, 30 czy 50 km od centrum - po prostu jak duży będzie promień koła, który umownie zostanie wyznaczony przez ten ring - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania z dziennikarzami w połowie kwietnia.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Wspomnienie o CPK ma też takie znaczenie, iż Duża Obwodnica Warszawy miałaby być ukończona przed budową lotniska, a więc do 2027 r. (zgodnie z planami).

Prognozy. Następnie dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. Wielopłaszczyznowa analiza będzie podstawą do określenia klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Równocześnie, wskazane elementy sieci zostaną wstępnie poddane analizie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, co pozwoli na wskazanie stref wyjątkowo wrażliwych dla mających powstać poszczególnych elementów dużej obwodnicy Stolicy.

Co te wszystkie przygotowania mają przynieść? GDDKiA wyjaśnia: Wynikiem przygotowanych analiz ma być możliwe wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy. Te zaś będzie trzeba poddać dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego przebiegu korytarza w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty tras. Zatem na razie czeka nas dużo... teorii.« powrót
Biuro Brokerskie Omega