LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
16 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl„Duża stocznia” dla Szczecina
Transport wodny

„Duża stocznia” dla Szczecina

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Wojciech Sobecki

Utrudniony dojazd drogowy i kolejowy do portów w Szczecinie i Świnoujściu negatywnie wpływa na ich konkurencyjność. Istnieje pilna konieczność dokończenia modernizacji drogi S-3 oraz linii kolejowej nr 273 tzw. Nadodrzanki, gdyż właśnie te inwestycje ułatwią dostęp do portów od strony lądu.


Uczestnicy posiedzenia w Szczecinie   |   Fot. Wojciech Sobecki

Pilnego załatwienia wymaga również sprawa znalezienia w budżecie państwa środków na bieżące utrzymanie toru wodnego łączącego Szczecin i Świnoujście. Takie wnioski płyną z wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

W budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się (9 V) wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W posiedzeniu oprócz parlamentarzystów uczestniczyli m. in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w tym resorcie oraz przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Członkowie Komisji i przedstawiciele rządu zapoznali się z sytuacją portów i stoczni Pomorza Zachodniego oraz problemami dostępności do portów od strony lądu (drogi, kolej).

Odra i tor wodny. Uczestnicy mówili także o konieczności rewitalizacji Odry i przywrócenia jej nie tylko roli ważnej arterii transportowej w naszym kraju, ale także istotnej pozycji na mapie międzynarodowych szlaków transportowych. Wiele miejsca poświęcono kwestiom bieżącego finansowania utrzymania toru wodnego łączącego Szczecin i Świnoujście. W swoim wystąpieniu minister Marek Gróbarczyk powiedział, że trwają negocjacje z ministrem finansów na temat finansowania prac związanych z utrzymaniem parametrów toru wodnego. Wszystko wskazuje na to, że w budżecie państwa znajdą się pieniądze na ten cel.

Sporo miejsca poświęcono także terminalowi LNG i możliwości poszerzenia jego funkcjonalności, aby oprócz magazynowania gazu stał się miejscem jego dystrybucji na statki, co jest szczególnie istotne w chwili, gdy Unia Europejska coraz bardziej promuje ekologiczne rozwiązania w żegludze.

Zapaść przemysłu stoczniowego. Najważniejszym tematem posiedzenia była sytuacja przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim. Minister Gróbarczyk wskazał, że w Zachodniopomorskim przemysł stoczniowy znajduje się w zapaści, co jest rezultatem wieloletnich zaniedbań i błędów poprzednich ekip rządzących. W 2014 roku zbudowano w Szczecinie tylko dwa lodołamacze – mówił. Jako przykład podał też stocznię "Gryfia", o której przez wiele miesięcy mówiono, że jest w dobrej sytuacji ekonomicznej, tymczasem okazało się, że stocznia, a właściwie dwie stocznie w Szczecinie i Świnoujściu działające pod jednym szyldem, znajdują się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Mówił o tym również poseł PiS, były członek Rady Nadzorczej "Gryfii", Krzysztof Zaremba, który stwierdził, że jego zdaniem stocznia była przygotowywana do zaprzestania produkcji.

O zapaści przemysłu stoczniowego w regionie zachodniopomorskim mówił także wiceminister Paweł Brzezicki, który przygotowywał tzw. "ustawę stoczniową", mającą pomóc przedsiębiorcom w odbudowie przemysłu stoczniowego oraz przyczynić się do odbudowy zaplecza kooperacyjnego dla branży stoczniowej. Brzezicki stwierdził, że w stoczniach Trójmiasta zakontraktowano budowę 19 statków, w województwie zachodniopomorskim ani jednego. Ta informacja potwierdza to, co mówili wszyscy uczestnicy posiedzenia, że przemysł stoczniowy w regionie zachodniopomorskim wymaga natychmiastowych działań naprawczych.

Stocznia dla Szczecina. Nadzieją na odrodzenie przemysłu stoczniowego jest powstanie tzw. "dużej stoczni", która funkcjonując na zasadach rynkowych, będzie w stanie budować nowoczesne, w pełni wyposażone jednostki w atrakcyjnych dla armatorów cenach. Uczestnicy posiedzenia stwierdzili, że region od wielu lat czeka na powstanie takiego podmiotu, choć zachodniopomorscy przedsiębiorcy z branży stoczniowej z sukcesami realizują mniejsze projekty - chodzi głównie o budowę kadłubów lub niewielkich jednostek.

O powstaniu Szczecińskiego Konsorcjum Okrętowego mówił jeden z pomysłodawców tej inicjatywy, Zbigniew Jagniątkowski, który poinformował, że w konsorcjum zrzeszonych jest już ponad 50 firm, które są zainteresowane rozwojem przemysłu okrętowego na Pomorzu Zachodnim i będą poszukiwać możliwości budowy statków w Szczecinie.

Dziękując uczestnikom za udział w wyjazdowym posiedzeniu, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk powiedziała, że podczas takich spotkań politycy korzystają z wiedzy i doświadczeń lokalnych przedsiębiorców, co pozwala im lepiej poznać problemy regionu, zweryfikować wiele opinii i tworzyć lepsze warunki i przepisy dla rozwoju gospodarczego.« powrót
Biuro Brokerskie Omega