LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDwa przetargi, jedna firma
Transport szynowy

Dwa przetargi, jedna firma

Dwa nowe kontrakty z PKP PLK za prawie 120 mln zł netto

HH

Skanska podpisała z PKP PLK umowę na wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na odcinkach Bierawa–Nędza oraz Racibórz– Krzyżanowice w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle–Chałupki (granica Państwa)”.


Na początku maja firma podpisała też kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych linii kolejowej nr 96, zwanej „kryniczanką” – na odcinku Grybów-Kamionka Wielka. Łączna wartość obu kontraktów, które zostaną zrealizowane w formule „projektuj i buduj”, to niemal 120 mln zł.

Szybciej na linii nr 151. Rewitalizacja linii nr 151 na odcinku Bierawa - Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice ma zapewnić bezpieczny i szybszy przewóz towarów. Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni kolejowej w torze nr 1 i 2 na szlaku Krzyżanowice – Racibórz oraz w torze nr 1 na odcinku Nędza – Bierawa. Wzmocnione zostanie podtorze, przebudowane zostaną urządzenia srk i nawierzchnia przejazdów. Efektem tych prac będzie uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 120 km/h dla pociągów pasażerskich i co najmniej 100 km/h dla pociągów towarowych, a także usunięcie wszystkich ograniczeń prędkości. Po odnowionych trasach sprawniej pojedzie większa liczba pociągów, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność transportu kolejowego. Prace, o wartości 69,8 mln zł netto, potrwają do grudnia 2018 r.

Modernizacja „kryniczanki”. Ponad 48 mln zł netto będzie natomiast kosztować remont linii kolejowej nr 96 Tarnów-Muszyna. W ramach podpisanego na początku maja kontraktu Skanska wykona zadanie na 19-kilometrowym odcinku Grybów-Kamionka Wielka. Odnowionych zostanie również 26 obiektów inżynieryjnych oraz 4 wiadukty. Planowana jest także budowa nowych peronów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na stacji Ptaszkowa i przystanku Mszalnica.

Dzięki modernizacji zwiększy się kolejowa dostępność atrakcyjnych turystycznie rejonów Beskidów. Inwestycja nie tylko poprawi jakość podróży i obsługę na peronach, ale także zwiększy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Termin realizacji kontraktu wynosi 570 dni.

„Design & build” według Skanska. „Projektuj i buduj” (ang. design & build) to proces obejmujący projektowanie inwestycji, a następnie jej realizację. Po stronie wykonawcy leży nie tylko opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, ale także pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę. Co więcej, prace projektowe obejmują też projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu (podczas prowadzonych prac) czy inwentaryzację zieleni.

Skanska już od etapu planowania, poprzez realizację, aż do użytkowania wykorzystuje proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają płynnie zaplanować harmonogram prac oraz identyfikować ryzyka, które mogą wystąpić na etapie budowy. Na projektach liniowych umożliwiają lepszą organizację placu budowy, skrócenie czasu realizacji, a także zmniejszenie ilości potencjalnych kolizji z inną infrastrukturą sieciową. Terminowa realizacja zadania przy zachowaniu najwyższej jakości oraz optymalny czas zamknięć torowych są kluczowe. Wdrożenie nowoczesnych technologii na polskim rynku kolejowym to duża szansa na usprawnienie realizacji KPK. Co ważne, dobre zaplanowanie prac oznacza także mniejsze koszty inwestycji.

Aktywność Skanska na rynku kolejowym nabiera tempa. Nad inwestycjami pracują nie tylko polscy inżynierowie, ale też eksperci z Czech i Słowacji. Jesteśmy firmą z międzynarodowym doświadczeniem, co daje naszym klientom, takim jak PKP, szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań dotąd niestosowanych w Polsce - mówi Przemysław Janiszewski, dyrektor regionu kolejowego w Skanska.

W związku z rozbudową kompetencji kolejowej Skanska rozbudowuje zespoły odpowiedzialne za realizację różnorodnych projektów kolejowych, zatrudniając zarówno doświadczonych kierowników budów i kierowników robót w różnych branżach (torowa, srk, trakcyjna, teletechniczna) oraz operatorów sprzętu kolejowego (m.in. profilarka tłucznia, zgrzewarka, pociąg sieciowy, podbijarka torowa).

Skanska chce aktywnie kreować rynek i inwestuje w innowacyjne technologie oraz kluczowy park maszynowy. Rozszerzenie zasobów sprzętu stanowi realizację jednego z punktów strategii firmy i dążenia do wzmocnienia kompetencji kolejowo-tramwajowej. Działania te mają również służyć przygotowaniu Skanska na boom projektów kolejowych prognozowany na kolejne lata perspektywy unijnej 2016-2020 – mówi Przemysław Janiszewski.

[ Skanska ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega