LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDwie konferencje logistyczne w Dąbrowie Górniczej
Logistyka

Dwie konferencje logistyczne w Dąbrowie Górniczej

Kwietniowe spotkania w Wyższej Szkole Biznesu

KK

W kwietniu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędą się dwie konferencje logistyczne, jedna – naukowa, druga – studencka.

Najpierw 13 IV Wyższa Szkoła Biznesu organizuje III Ogólnopolską Logistyczną Konferencję Naukową „Aspekty logistyczne w biznesie”. Jej głównym celem jest podjęcie debaty oraz wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętych problemów subdyscyplin współczesnej logistyki, znajdujących się w centrum uwagi, studiów i badań logistyków oraz przedstawicieli innych, pokrewnych nauk z całej Polski.

Pragniemy – czytamy w piśmie organizatorów do redakcji – aby wynikiem dyskusji była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych stojących przed logistyką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach.

Tydzień później, 20 IV również w WSB, odbędzie się studencka konferencja „Logistyka wyzwaniem przyszłości”. Poświęcona będzie rozwiązaniom logistycznym w szeroko pojętych obszarach transportu, bezpieczeństwa, zarządzania, informatyki i stosunków międzynarodowych. Jej adresatami są studenci, absolwenci oraz pasjonaci szeroko pojętej logistyki, transportu i spedycji. Głównym celem tego spotkania jest integracja społeczności akademickiej oraz rozpropagowanie osiągnięć naukowych studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.« powrót
Biuro Brokerskie Omega