LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plDyplomatyczna ostatnia mila
Logistyka

Dyplomatyczna ostatnia mila

SC

Ostatni etap przewozu towaru z portu lub stacji kolejowej do konsumenta ostatecznego wymaga dodatkowego wysiłku na rzecz Klienta, dlatego przy wieloetapowym schemacie dostawy ostatnia mila staje się powszechnym i właściwym rozwiązaniem dla zamawiających.


Vladislav Martin, Trade Lane Manager działu chińskiego w AsstrA   |   Fot. AsstrA

W lipcu 2020 roku stały chiński Klient, który otrzymał rządowe zlecenie transportowe na dostawę masek z Chin do Rumunii na rzecz chińskiej ambasady skontaktował się z biurem AsstrA w Szanghaju. Zakładano, że maski zostaną przekazane Rumunii jako pomoc humanitarna z Chińskiej Republiki Ludowej.

Projekt logistyczny obejmował organizację dostawy towarów ostatniej mili z Polski do Rumunii. Z reguły w transporcie last-mile dostawa ze stacji kolejowej odbywa się w kontenerze, w którym przybył towar. Jednak eksperci AsstrA zaproponowali inny, bardziej ekonomiczny wariant.

Odbiorcą końcowym była Ambasada Chin w Bukareszcie. Jako że nie jest to organizacja biznesowa przedstawiciele dyplomatyczni nie są zaznajomieni z niuansami i specyfiką transportu, dlatego też zwrócili się do AsstrA z prośbą o wsparcie organizacyjne i konsulting - szczegóły projektu zdradza Vladislav Martin, Trade Lane Manager działu chińskiego w AsstrA.

Zespół AsstrA odpowiadał za dostawę kontenera do terminalu w Małaszewiczach. Przeładunek towaru z kontenera na samochód ciężarowy bez pośredniego składowania w magazynie obniżył koszty transportu. Finansowy aspekt projektu był znaczący dla strony chińskiej. Dzięki porozumieniu pomiędzy przedstawicielami służby celnej oraz pracownikami AsstrA dokonano jednego zgłoszenia tranzytowego zamiast wymaganych dwóch.

Z reguły pierwsze zgłoszenie tranzytowe dotyczy tranzytu z terminalu na magazyn, gdzie ma miejsce przeładunek. Drugie natomiast wypełnia się w przypadku transportu z magazynu do końcowego punktu odprawy celnej. Ze względu na ilość towaru (50 000 sztuk masek) korzystną alternatywę stanowił rozładunek towaru z kontenera do samochodu typu VAN. Dla urzędów celnych podobne procedury zdarzają się sporadycznie, gdyż większość towaru trafia do odbiorcy lub miejsca odprawy celnej w kontenerze. W tym przypadku zgłoszenie tranzytowe z terminalu w Polsce zostało wystawione bezpośrednio do ambasady rumuńskiej.

Biorąc pod uwagę złożoność tras z Chin do Europy w przypadku małych przesyłek towarów jednorazowych dany schemat dostaw jest rozwiązaniem kompromisowym w stosunku cena/jakość/czas. Pomaga to Klientom uniknąć problemów organizacyjnych i finansowych.

Klient i odbiorca docenili przejrzystość współpracy między biurami AsstrA. Pomimo różnicy czasu komunikacja między zespołami w Szanghaju i Warszawie działa jak w szwajcarskim zegarku. Pojawiające się pytania Klientów zostały rozwiązane szybko i sprawnie, ponieważ czas w tego typu dostawach odgrywa znaczącą rolę - dodaje Vladislav Martin.

[ materiały AsstrA ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega