LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plEuropejscy spedytorzy w sprawie Pakietu Mobilności
Transport drogowy

Europejscy spedytorzy w sprawie Pakietu Mobilności

CLECAT krytycznie o regulacjach dotyczących delegowania pracowników

HH

Organizacja CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), której członkiem jest Polska Izba Spedycji I Logistyki, przyjęła ogłoszenie, 31 V Pakietu Mobilności, z mieszanymi uczuciami. Zwłaszcza, że jako reprezentant głosu europejskich spedytorów i logistyków brała ona aktywny udział w prowadzonych od dłuższego czasu dyskusjach i konsultacjach na temat transportu drogowego prezentując stanowisko środowiska.


Środowisko oczekiwało, że KE będzie dążyć do stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku   |   Fot. Mikołaj Marszycki

Co prawda CLECAT ocenił pozytywnie propozycje Komisji Europejskiej w zakresie egzekwowania, uproszczenia i harmonizacji zasad w różnych aspektach transportu drogowego, oczekując  jednak, że KE wypowie się w bardziej zdecydowany sposób w obronie konkurencyjnego wewnętrznego rynku transportowego. 

Organizacja spedytorów wydała oświadczenie, które krytycznie ocenia zwłaszcza propozycje dotyczące regulacji w odniesieniu do delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym.

CLECAT proponował odejście od dotychczasowych zasad limitowania do 3 operacji wykonywanych  w ciągu 7 dni  - KE  zaproponowała natomiast  zmianę zasad polegającą na skrócenie czasu  do 5 dni bez określania limitu operacji. Organizacja wyraziła zdziwienie, że skoro kabotaż ma podlegać lokalnym zasadom w kwestii m.in. wynagradzania kierowców, to jednoczesne ustalanie ograniczeń czasowych pozbawione jest jakiegokolwiek uzasadnienia. Ponadto zasady delegowania pracowników w odniesieniu do kabotażu obowiązywać mają już od pierwszego dnia, zaś w transporcie międzynarodowym po 3 dniach liczonych w skali miesiąca. 

Stowarzyszenie zwraca także uwagę na obciążenia administracyjne będące efektem różnych regulacji prawnych w zakresie płacy minimalnej obowiązujących na terenie UE. W tym sensie jednolity europejski system byłby oczywiście lepszy od szerokiej gamy różnych systemów krajowych. Zaskakujące jest jednak, że KE nie uwzględniła specyfiki (na co CLECAT zwracał wielokrotnie uwagę) sektora transportu drogowego z jego wysoką mobilnością i ponadnarodowym charakterem. 

Stosowanie lokalnych zasad świadczenia pracy i płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym po 3 dniach stanowić będzie olbrzymie obciążenie administracyjne zwłaszcza dla małych i średnich firm. Jest ono sprzeczne z opinią środowiska, które oczekiwało, że KE będzie dążyć do stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku. Złożona propozycja przeczy także wcześniejszym deklaracjom o podtrzymywaniu stanowiska zaprezentowanego w Białej Księdze i ambicji wykreowania rynku wewnętrznego przy zachowaniu zasad swobody świadczenia usług, swobody przepływu towarów i poszanowania zasady proporcjonalności.   

Spedytorzy widzą też pozytywy. Z pozytywną oceną ze strony CLECAT spotkały się natomiast inicjatywy KE wskazania priorytetów w zakresie inwestycji w Europie służących wprowadzeniu elektronicznego interoperacyjnego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej bazującego na pokonanym dystansie pod warunkiem oczywiście, ze system ten będzie sprawiedliwy, prosty i pozbawiony charakteru dyskryminacyjnego.  Pozytywnie przyjęto również fakt uznania, że transport stanowi istotną część europejskiego zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności. Zapotrzebowanie na usługi transportowe zarówno w Europie, jak i poza jej obszarem będzie rosnąć i UE musi zmierzyć się z tymi wyzwaniami zarówno jeżeli  chodzi o przewozy towarów jak i pasażerów i kontynuować  działania na rzez rozwoju tej dziedziny unijnej gospodarki.

Pakietowi Mobilności poświęcone będzie posiedzenie Instytutu Transportu Drogowego CLECAT (PISiL posiada w tej grupie roboczej swoich przedstawicieli), które odbędzie się 28 VI. 

W tym samym dniu. z inicjatywy organizacji przewidziana jest także debata zatytułowana  „EU Mobility Package – the impact on the freight forwarders and Logistics service providers” , z udziałem m.in.: Eddy Liegeios – dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG Move) Komisji Europejskiej i Wim van de Camp – reprezentującego Komisję ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.  « powrót
Biuro Brokerskie Omega