LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plForum Gospodarki Morskiej 2016
Transport wodny

Forum Gospodarki Morskiej 2016

Polska gospodarka morska - innowacyjna i z potencjałem rozwojowym

Marek Grzybowski

W tegorocznym Forum Gospodarki Morskiej uczestniczyło ponad 500 przedstawicieli biznesu, nauki i administracji publicznej oraz samorządowej.


Samopodnośna barka Zourite   |   Fot. Marek Grzybowski

W salach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni dyskutowano w czterech panelach: "Przemysły Morskie", "Porty Morskie", "Logistyka Morska", oraz "Ship Management". Debaty prowadzone były jak zwykle na wysokim merytorycznym poziomie, a wniosek był jeden – polska gospodarka morska jest innowacyjna i ma potencjał rozwojowy.

Nadzieja w resorcie. Spotykamy się w Gdyni, by rozmawiać o ważnych wyzwaniach i zagadnieniach, które stoją przed polską gospodarką i polskimi firmami w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Bardzo się cieszymy, że są wśród nas ministrowie z utworzonego resortu - powiedział witając gości Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który zauważył, że powołanie nowego ministerstwa jest uznaniem dla szczególnej roli przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej.

Marek Gróbarczyk, minister GMiŻŚ, w wystąpieniu plenarnym mówił: Koncentrujemy się na pięciu obszarach gospodarki morskiej. Pierwszym z nich, najistotniejszym, jest przemysł stoczniowy, bo bez niego gospodarka morska nie będzie funkcjonować. Bez rozwoju tej gałęzi nie ma szans na reindustrializację naszego kraju, którą zakłada rząd.

Gróbarczyk akcentował, konieczność poprawy dostępu do portów od strony lądu oraz rozwój żeglugi śródlądowej. Zauważył również, że żegluga w oparciu o rodzimych armatorów, nie tylko tych państwowych, stanowi domknięcie funkcjonowania przemysłu stoczniowego. Mówił, że celem kierowanego przez niego ministerstwa jest skoordynowanie działań, tak aby większość tego, co można produkować było wykonane w kraju, jednak uwzględniając warunki rynkowe. Odtworzenie floty czy budowa nowych jednostek powinna głównie opierać się o rodzime stocznie – podkreślił z naciskiem, zwracając uwagę, że rolą obecnego rządu jest tworzenie przyjaznych warunków dla działalności gospodarczej, w tym w obszarze gospodarki morskiej.

Innowacje w kolorze blue. Podczas Forum wręczono również nagrody "Innowacyjna gospodarka morska" w pięciu kategoriach. W kategorii innowacyjny projekt nagrodzono spółkę Wartsila Ship Design Poland za projekt statku typu con-ro z innowacyjnym układem napędowym LNG dla odbiorcy Crowley Maritime Corp. Nagroda w kategorii innowacyjna technologia przypadła spółce Remontowa Shipbuilding za jednostkę Siem Aimery - pierwszy w historii polskiego przemysłu okrętowego zbudowany od podstaw kablowiec.

Za innowacyjne przedsięwzięcie nagrodzono Akademię Morską w Gdyni za udział w tworzeniu Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli. Akademia Morska dostarczyła koncepcję organizacyjną powstającej uczelni i plany jej działania od strony dydaktycznej oraz naukowej. Minister Gróbarczyk otrzymał nagrodę w kategorii osobowość za wyrównywanie możliwości działania w branży stoczniowej, a w kategorii innowacyjny produkt nagrodzona została stocznia Crist za samopodnośną barkę Zourite.

Zourite w języku kreolskim, używanym na wyspie Reunion, położonej ok. 700 km na wschód od Madagaskaru, oznacza małą ośmiornicę. Jednostka  zbudowana została przez Crist S.A. na zlecenie Bouygues Travaux Publics S.A. i jest kolejnym projektem zrealizowanym pod klucz, czyli jednostką kompletnie wyposażoną. Będzie ona wykorzystywana do budowy najdłuższego i najdroższego francuskiego wiaduktu morskiego, którą otrzyma ten zamorski departament Francji.

Dotychczasowa autostrada przebiegająca wzdłuż klifowego brzegu narażona jest na niebezpieczne zasypywanie oderwanymi skałami. Dlatego postanowiono zbudować nową drogę nie na lądzie, a wzdłuż brzegu - nad wodą. Estakada-wiadukt ma mieć długość 5,4 km, a 48 z 50 jego podpór ma znajdować się w morzu. – Zbudowana przez nas jednostka NB105 będzie realizować kluczową część inwestycji, czyli posadowienie elementów autostrady na dnie morza - wyjaśnia Krzysztof Kulczycki, współwłaściciel Crist SA.« powrót
Biuro Brokerskie Omega