AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
27 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plGdańskie lotnisko – nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne
Transport lotniczy

Gdańskie lotnisko – nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne

Pomorska Kolej Metropolitalna dowiezie pasażerów z Kaszub

16 września 2015 r.   |  Krzysztof Koprowski

Gdański Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, jako jeden z ośmiu polskich portów lotniczych należących do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), korzysta w pełni z przyznanych pieniędzy (w dużej mierze unijnych), przeznaczonych na rozwój infrastruktury. I realizuje bardzo ambitne plany inwestycyjne.


Lotnisko obsługuje już ponad 3 mln pasażerów   |   Fot. Krzysztof Koprowski

Gdańskie lotnisko jest, obok Warszawy i Krakowa, najważniejszym, polskim lotniskiem międzynarodowym. Na niezwykle szybki rozwój portu, w ciągu ostatnich kilku lat, wpłynęły zarówno pieniądze z funduszy unijnych, jak i korzystne położenie na mapie regionu pomorskiego. Rębiechowo dzieli od centrum Gdańska i od Sopotu zaledwie 10 km, a od Gdyni – 23 km.

Przekroczenie w ubiegłym roku liczby 3 mln pasażerów to olbrzymi sukces gdańskiego portu. Tym bardziej, że po lotnisku stołecznym i Krakowie, Gdańsk dołączył do elitarnego w Polsce grona portów obsługujących ponad 3 mln pasażerów. Od paru lat jest drugim największym polskim lotniskiem regionalnym i, jak pokazują kolejne rekordy, sukcesywnie umacnia swoją pozycję. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku bieżącym poprawiony zostanie zeszłoroczny rekord i przez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy przewinie się co najmniej 3,7 mln pasażerów – mówi oprowadzający nas po lotnisku jego rzecznik prasowy Michał Dargacz.

Port lotniczy w Gdańsku Rębiechowie (właściwie w Gdańsku Matarni), położony jest na Wysoczyźnie Kaszubskiej i zajmuje obszar 240 ha. W bezpośrednim otoczeniu lotniska (aglomeracja trójmiejska) mieszka połowa mieszkańców województwa. Do Rębiechowa prowadzi wciąż modernizowana obwodnica Trójmiasta, a po zbudowaniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (rusza we wrześniu), lotnisko zyska połączenie z Kaszubami.

Ze względu na liczbę oferowanych połączeń lotniczych oraz dogodne warunki komunikacyjne, zasięg oddziaływania Portu Lotniczego Gdańsk wykracza poza granice województwa i obejmuje inne ośrodki miejskie. Ciekawostkę może stanowić fakt, że Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy jest zapasowym lotniskiem dla warszawskiego Okęcia. To świadczy też o jego randze.

Ważne inwestycje. Z realizowanego obecnie programu w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy należy wymienić dwie największe inwestycje. Pierwsza – to rozbudowa terminalu pasażerskiego T2. Już od lata tego roku nowo dobudowana część terminalu, powiększona o 30%, umożliwia nowemu terminalowi obsługę również pasażerów przylatujących do Gdańska, którzy do niedawna musieli korzystać z terminalu T1.

Druga, znacznie trudniejsza, dotyczy podniesienia kategorii podejścia z dotychczasowej pierwszej, do drugiej. Efektem tego będzie możliwość lądowania w Gdańsku przy dużo gorszych warunkach atmosferycznych. Inwestycja ta jest niezwykle skomplikowana logistycznie, gdyż dotyczy m.in. remontu drogi startowej, przy zachowaniu optymalnej zdolności operacyjnej lotniska.

Terminal T2. Budowa drugiego terminalu pasażerskiego T2 wraz z infrastrukturą kosztować ma ponad 15 mln zł (rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej, w tym droga dojazdowa pod T2 – POIS.06.03.00-00-002/09). Hala nowego terminalu już łączy się z płytą lotniska (airside), gdzie znajduje się sortownia bagażu i poczekalnia oraz strefą miejską (landside), gdzie umieszczono hale odpraw biletowo-bagażowych, biura linii lotniczych oraz gastronomię. Terminal T2 pomyślany został jako nowoczesny obiekt spełniający wszystkie wymogi stawiane portom lotniczym, zgodne z zasadami układu z Schengen i polskimi regulacjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto budynek został zaprojektowany w sposób, który umożliwia korzystanie z jego infrastruktury osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom z dziećmi.

Modułowy system obiektu pozwala na dalszą jego rozbudowę, w miarę rozrastania się lotniska. Budowa nowego terminalu pasażerskiego zwiększyła przepustowość obsługi pasażerskiej lotniska o 100% – z 2,5 do 5 mln podróżnych rocznie.

Nowy terminal powstał na zachód od istniejącego terminalu 1, równolegle w stosunku do nowego podjazdu oraz istniejącego pasa startowego. Budynek ten będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Od strony płyty postojowej dla samolotów przewidziano antresolę – korytarz przylotowy. Terminale będą połączone łącznikiem na poziomie I piętra. Przewidziano 3 główne wejścia od strony frontowej. Od strony płyty postojowej zaprojektowano bezpośrednie wyjście na płytę z gate-u zlokalizowanego na parterze.

Powierzchnia Terminalu T2 wynosić będzie 39,4 tys. m2, w tym powierzchnia użytkowa 37,2 tys. m2, kubatura – 350,7 tys. m3.

Szybkość operacji. Każdy nowoczesny port lotniczy musi charakteryzować się szybkością operacji lotniczych. Budowa drogi kołowania, na co wydane zostało ponad 44 mln zł, zwiększyła przepustowość operacyjną z 12 do 30 operacji lotniczych na godzinę. Gdańskie lotnisko gotowe jest również do obsługi nowych samolotów kodu D (tj. samoloty, których referencyjna długość startu wynosi 1800 m i więcej, długość skrzydeł od 36 do 52 m, całkowity rozstaw zewnętrznych kół podwozia głównego od 9 do 14 m) oraz sporadycznie kodu E (długość skrzydeł od 52 do 65 m, całkowity rozstaw zewnętrznych kół podwozia głównego od 9 do 14 m).

Na sprawy związane z bezpieczeństwem pasażerów zwraca się obecnie, co nie dziwi, szczególną uwagę. Chodzi przy tym nie tylko o zagrożenie terrorystycze. Poza systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, podstawowym elementem infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo lotów jest odladzanie samolotów. Płyta do odladzania kosztowała lotnisko ponad 11 mln zł – zapewnia jednoczesną obsługę dwóch samolotów kodu C, a latem może służyć jako kolejne miejsce postojowe. Ponadto, gdańskie lotnisko wzbogaciło się m.in. o nowe systemy do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy.

Ważna ekologia. Współczesne porty lotnicze muszą spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska naturalnego. Dlatego na lotnisku został zamontowany system odprowadzania wód opadowych (ponad 17 mln zł), zmodernizowano system energetyczny (ponad 3 mln zł) oraz zainstalowano system monitoringu hałasu za ponad 1 mln zł.

Choć siła hałasu emitowanego przez startujące i lądujące samoloty nie zależy od władz lotniska, ale od producentów samolotów, to została ustanowiona strefa ograniczonego użytkowania, w obrębie której ustawione zostały stacje ciągłego pomiaru hałasu. Wyniki posłużą do wyznaczenia granic strefy i do ustawienia ekranów.« powrót
Biuro Brokerskie Omega