LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plHossa polskich portów
Transport wodny

Hossa polskich portów

Rosną zwłaszcza przeładunki drobnicy i paliw płynnych

Ewa Grunert

Dla portów Gdańska, Gdyni oraz Szczecina i Świnoujścia ten rok zapowiada się rekordowo – wszystkie nie narzekają na brak ładunków i póki co nic nie wskazuje, że będzie się to miało zmienić.


Terminal DCT Gdańsk   |   Fot. Krzysztof Koprowski

Już w I półroczu 2017 r. port w Gdańsku zanotował najlepszy w swojej historii wynik, wypracowując o kilka procent większą wartość niż w analogicznym okresie roku 2016. Podobnie port w Gdyni, który obsłużył większą liczbę ładunków drobnicowych niż się spodziewano. Także Szczecin i Świnoujście mogą pochwalić się dobrą dynamiką rosnących przeładunków.

25,5 mln t Gdańska. Do sierpnia 2017 r. w największym polskim porcie morskim, Gdańsku, przeładowano 25,5 mln t różnego rodzaju towarów. Oznacza to, że poprawił on swój wynik o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeładunki od stycznia do sierpnia zrealizowano na poziomie 0,7% powyżej założonego na ten czasookres planu. Wolumen obsłużonych towarów, w większości wystąpił w relacji importowej (63,6%). Na wyróżnienie zasługuje sektor przeładunków kontenerowych, gdzie trend wzrostowy jest wyjątkowo wyraźny.

Ten dobry wynik to głównie zasługa przeładunków drobnicy w kontenerach, paliw (w większości ropy) oraz węgla. Tylko w sierpniu drobnicy przeładowano o ponad 1/4 więcej niż w tym samym miesiącu 2016 r. Na podkreślenie zasługuje także obsługa pierwszego w tym roku przeładunku rudy.

Największe kontenerowce. Zdaniem Łukasza Greinke, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk bieżący rok w przeładunkach pokazuje, jak dynamicznie rozwija się port. Wysokie wartości przeładunków zawdzięczamy głównie drobnicy, w tym również ro-ro. W przeciągu ostatnich 8 miesięcy przeładowaliśmy aż 373% więcej samochodów handlowych niż w roku ubiegłym. Szczególnie cieszy przekroczenie zakładanych na 2017 r. planów. Liczymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze lepsze wyniki i zwiększymy przeładunki w słabszych kategoriach, takich jak np. zboża – powiedział Greinke.

Pomimo, że w tym roku wiele portów odnotowało mniej zawinięć w stałych połączeniach, w porcie gdańskim obsłużono rekordowy wolumen kontenerów. Co ważne, na początku września 2017 r. odbył się chrzest kolejnego superkontenerowca z floty OOCL. OOCL Japan będzie regularnie pływał między Gdańskiem a portami Dalekiego Wschodu. Najnowsze i największe kontenerowce tego armatora będą sukcesywnie wprowadzane do serwisu jeszcze w tym, a także w 2018 r. Wszystko zdaje się więc potwierdzać, że bieżący rok będzie rekordowym w grupie ładunkowej, jaką są kontenery.

Gdański port odgrywa również coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. W dniach 12-14 X Zarząd Morskiego Portu Gdańsk uczestniczył w międzynarodowych targach China International Logistics and Transportation Fair w Shenzhen, będących największym wydarzenie logistyczno-transportowym, odbywające się corocznie w regionie. Ważnym punktem targów była deklaracja o współpracy, którą podpisało 12 światowych portów: Antwerpia, Barcelona, Kopenhaga, Hamburg, Incheon, Klang, Sohar, Zebruggee, Rotterdam, Kolombo, Shenzhen i właśnie Gdańsk. Dokument zakłada dalsze zacieśnianie współpracy w celu ciągłego polepszania i rozwijania elektronicznej platformy wymiany danych.

Przedstawiciele portu wzięli również udział w części konferencyjnej, podczas której zaprezentowali swoje rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany danych między podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Portu a urzędami takimi jak np. Urząd Celny czy Graniczny Instytut Weterynarii. Udział w targach był także okazją do budowy relacji z nowymi kontrahentami z całego świata.

Wysoka dynamika Gdyni. Najwyższą dynamika obrotów po 8 miesiącach 2017 r. może pochwalić się Gdynia gdzie przeładunki okazały się większe o 1,2 mln t (+9%) w porównaniu z okresem styczeń-sierpień w roku poprzednim. Ogółem w tym czasie przeładowano 13,8 mln t. Najlepsze wyniki osiągnięto w Gdyni w takich grupach towarów jak: drobnica, paliwa płynne (tu wzrost jest imponujący – z 1% w 2012 r. do obecnych 7%) oraz węgiel. Spadły natomiast przeładunki zbóż, ale trend ten dotyczy wszystkich trzech portów.

Niezależnie od przejścia części ładunków skonteneryzowanych z gdyńskich terminali do DCT w Gdańsku, port w Gdyni utrzymuje wysoką konkurencyjność swoich usług, na co składa się wysoka dynamika przeładunków oraz duża różnorodność przyjmowanych ładunków. Wszystko to sprawia, że Gdynia zaliczana jest do najlepszych nowoczesnych portów uniwersalnych działających na Morzu Bałtyckim.

19 mln t Szczecina i Świnoujścia. Z kolei w portach Szczecina i Świnoujścia w okresie od stycznia do września 2017 r. przeładowano blisko 19 mln t, co oznacza wzrost wobec minionego roku o 6,3%. Dobre wyniki odnotowano niemal we wszystkich grupach towarowych, tj. ropa (+58,1%), ruda (+54,7%), inne masowe (+10,4%) i drobnica (+3,7%). W wypadku ropy zauważalny jest wzrost importu tego surowca z Rosji oraz eksportu przerobionych produktów do krajów Beneluksu.

Zwiększone obroty rudy to wynik większego zapotrzebowania polskich i czeskich hut na rudę żelaza, co jest wynikiem zwiększonej produkcji stali. Jeśli chodzi natomiast o grupę inne masowe, operatorzy portowi obsłużyli więcej statków w imporcie m.in. z metanolem i kruszywem oraz w eksporcie z nawozami i złomem. A na wzrost drobnicy składają się większe przeładunki w imporcie celulozy, papieru, aluminium i wyrobów stalowych oraz w eksporcie wyrobów stalowych, drobnicy kontenerowej, jak również większych przewozów promowych. Wzrosty notują przeładunki kontenerów (6,9% rdr).

Spadki utrzymują się w przeładunkach węgla (-33,8%) oraz zbóż (-24,7%). W przypadku węgla trend spadkowy utrzymuje się już od kilku lat, co z jednej strony jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na ten surowiec, z drugiej zaś z uwagi na parametry techniczne toru wodnego (głębokość 10,5 m) większe tonażowo statki wybierają inne porty. Z kolei spadki wielkości obsłużonych zbóż, to skutek nieurodzaju oraz zmniejszenia zapotrzebowania na śrutę sojową.

Uniwersalny charakter zespołu portów Szczecin-Świnoujście zapewnia stabilność obsługiwanej masy towarowej. Spadki w jednej grupie bilansują się wzrostami w innej.« powrót
Biuro Brokerskie Omega