LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plInfoGlobMar ważny dla gospodarki morskiej (1)
Transport wodny

InfoGlobMar ważny dla gospodarki morskiej (1)

Innowacje regionalne – perspektywy globalne

Marek Grzybowski

Tegoroczna konferencja Infoglobmar, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UG koncentrowała się na prezentacji wyników badań i przemyśleń naukowców oraz przedstawicieli biznesu i administracji, dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym, zarządzaniem informacją i ryzykiem oraz różnymi aspektami lądowo-morskich systemów transportowych. Plenarną dyskusję praktyków zdominowała z kolei rola inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionów. Partnerem konferencji był Polski Klaster Morski.


Podczas obrad konferencji   |   Fot. Marek Grzybowski

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r) przyjęta Uchwałą Rady Ministrów 17 III 2015 r. ma na celu zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz umożliwić wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej - przypomniała prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, otwierając obrady plenarne. Odwołując się do tematyki i miejsca konferencji zwróciła uwagę, że działania zmierzające do realizacji tych celów skupiają się na aspektach prawnych, rozwoju portów oraz zrównoważonego rozwoju.

Chodzi bowiem o wzmocnienie pozycji polskich portów morskich w regionie. Ich rozwój, i innych branż polskiej gospodarki morskiej, wpisany jest w system transportowy kraju i Europy. Im bardziej będzie on sprawny, tym lepiej będziemy wykorzystywali nadmorskie położenie Polski w rynku globalnym.

Od nauki do praktyki. Gdynia jest miastem, które jest znakomitym przykładem skutecznego gospodarczego wykorzystywania morza i żywotności gospodarki morskiej – zauważyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. Te słowa znalazły potwierdzenie w wystąpieniach plenarnych przedstawicieli urzędów i biznesu, które miały miejsce po prezentacjach prof. Jerzego Gwizdały (Spółki specjalnego przeznaczenia w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej – OZE – w Polsce) i prof. Jerzego Balickiego (Inteligentne superkomputery wirtualne do prognozowania trendów w finansach).

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski zaprezentował trzy koncepcje przekopu Mierzei Wiślanej i dokonał ich oceny w świetle efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Budowa ma uzasadnienie ekonomiczne (aktywizacja portu) i społeczne (aktywizacja regionu o dużej stopie bezrobocia). Koszty inwestycji szacowane są na około 900 mln zł.

W proponowanym planie nie podano jednak kosztów utrzymania żeglowności do portów Zalewu Wiślanego i rentowności przedsięwzięcia. Nie wiemy jeszcze w jakich grupach zawodowych i miejscowościach oraz o ile spadłoby bezrobocie. Jak Powiśle i Warmia zamierzają wykorzystać gospodarczo lepszy dostęp Elbląga od strony morza? Jak przygotowana jest do tego przedsięwzięcia infrastruktura od strony lądu?

Pierwsze wnioski z realizacji przepisów ustawy z 7 XI 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawy deregulacyjnej, czyli „System Koordynacji Kontroli Porty 24 h”, zaprezentował Wiesław Struk – dyr. Izby Celnej w Gdyni. W sposób przejrzysty przedstawił proces integracji obsługi klientów terminali kontenerowych przy użyciu najnowszych narzędzi informatycznych. Faktycznie znacznie skrócił on odprawę ładunków w Gdyni do kilku godzin, doprowadzając proces kontroli do najwyższych standardów w Europie. Wdrożono już do eksploatacji rozbudowaną wersję aplikacji umożliwiającą włączenie do systemu nowych użytkowników.

Strefa innowacji. Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną jako przestrzeń innowacji gospodarczych zaprezentował jej wiceprezes Józef Adam Bela. Na licznych przekładach firm wchodzących w jej skład, uczestnicy konferencji mogli poznać zróżnicowane formy działalności innowacyjnej. Nową jakość na mapie pomorskiej innowacyjności tworzy również Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Przykładem jest tu Polska Agencja Kosmiczna, która w GPNT zajmuje powierzchnię 300 m2 i już działa aktywnie na rzecz integracji firm i ośrodków badawczych w regionie.

Bałtycki Port Nowych Technologii, to przykład skutecznej reaktywacji terenów przemysłowych bez istotnego zmieniania ich funkcji. To niezwykle ważne ze względu na wyposażenie techniczne (dwa suche doki) infrastrukturę i kapitał doświadczeń. Tu skupia się obecnie produkcja innowacyjnych jednostek dla przemysłów offshore i jednostek pływających. Tu działają firmy w przemysłach innowacyjnych.

Wśród kilkudziesięciu innowacyjnych firm w Strefie wyróżnia się m.in. Flextronics International Poland. Działający 15 lat polski oddział amerykańskiej korporacji zatrudnia obecnie około 3,5 tys. osób, które wykonują produkty dla światowych marek z branży telekomunikacyjnej, przemysłowej i samochodowej. Pracownicy motywowani są do zgłaszania innowacji. Na około 4 tys. zaproponowanych rozwiązań wdrożono już większą część pomysłów – mówił prezes Bela, dzięki czemu Flextronics z Tczewa spełnia światowe standardy w zakresie produkcji i obsługi klienta.

Panel dla innowacji. Prezentacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej była znakomitym wprowadzeniem do debaty na temat: Innowacje w gospodarce i przedsiębiorstwie, którą prowadził prof. AMG, dr hab. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego. Zagadnieniem wyjściowym było pytanie, czy inteligentne specjalizacje Pomorza stanowią szansę czy ograniczenia rozwoju?

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek woj. pomorskiego, stwierdził że oczywiście inteligentne specjalizacje są szansą rozwoju. Tym bardziej, że w Pomorskiem zostały one wyselekcjonowane z wielu jednostkowych propozycji, w czasie szerokich konsultacji społecznych ze środowiskami nauki i biznesu. Wśród ośmiu z nich, wygenerowano dwie morskie specjalizacje, które stanowią istotny nośnik innowacji nie tylko w regionie, ale i na rynku międzynarodowym. Urząd marszałkowski uznał to jako uzasadnienie, by wystąpić z inicjatywą utworzenie krajowej specjalizacji morskiej.

Ten pogląd poprał Marcin Żukowski, dyrektor biura rozwoju Strefy. Działalność przemysłów morskich w strefie i łączenie rozwiązań naukowych z projektami biznesowymi, np. w Bałtyckim Parku Nowych Technologii, stanowi przykład udanej synergii transferu wiedzy między ośrodkami naukowymi i przemysłem. Jako efekt tego typy współpracy dyrektor Żukowski podał działalność stoczni Crist i Nauta, Energomontaż Gdańsk oraz firmy Hydromega.

Produkty Hydromega na rynek krajowy i międzynarodowy powstają w wyniku ścisłej współpracy z nauką – mówił Grzegorz Cucjew, specjalista ds. badań i rozwoju. Niektóre finansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwa z nich otrzymały w czerwcu złote medale na targach Innowacje – Technologie – Maszyny w Poznaniu. Usytuowanie firmy w Bałtyckim Parku Nowych Technologii sprawiło, że Hydromega wprowadza innowacyjne produkty na jednostki pływające, budowane przez stocznie działające w BPNT w Gdyni.« powrót
Biuro Brokerskie Omega