LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
24 czerwca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plInspekcja Transportu Drogowego pozostaje
Transport drogowy

Inspekcja Transportu Drogowego pozostaje

Minister Andrzej Adamczyk podjął ważną decyzję

Krzysztof Koprowski

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Inspekcja Transportu Drogowego nie będzie zlikwidowana, o czym poinformował kilka dni temu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.


Przypomnijmy, że pod koniec 2015 r. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadał likwidację Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy mieli zostać włączeni w struktury policji drogowej. Tak jednak nie będzie, z czego z pewnością ucieszy się niemała już grupka inspektorów i urzędników (do ITD należy obecnie też dawny BOTM – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego).

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który przez lata miał okazję nieźle poznać branżę transportową, zadecydował, że ITD nie zostanie zlikwidowana. Uznał jednak, że nie powinna odpowiadać za fotoradary, gdyż – jego zdaniem – jest to zadanie policji.

Inspekcja została powołana na mocy ustawy z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym. Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, stara się eliminować wszelkie negatywne zjawiska. Troszczy się też o poprawę warunków socjalnych w transporcie drogowym oraz dąży do ograniczenia degradacji dróg.

Od początkowej rezerwy czy wręcz niechęci wśród przewoźników, GITD spotykał się coraz częściej ze zrozumieniem, a nawet poparciem, np. w dziedzinie walki z szarą strefą wśród przewoźników pasażerskich (problem „busiarzy”). Najbardziej ceniony jest fakt, że Inspekcja walczy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dba właśnie o zasady uczciwej konkurencji. Najczęstsze zarzuty to fakt „bezdusznego” ściągania pieniędzy z przewoźników za najdrobniejsze przewinienia oraz rozdźwięk między tym, co deklaruje kierownictwo ITD, a tym, jak wygląda to w praktyce, na drogach – w wykonaniu konkretnych inspektorów. Poza tym, jak żalą się przewoźnicy, nie ma jednolitej postawy stróżów prawa na drogach – w różnych regionach bywa z tym rozmaicie.

Zwiększyć skuteczność. Pragniemy ciągle doskonalić swoje metody i jakość pracy w oparciu o spełnienie wymagań normy ISO 9001:2009 i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, tak aby zwiększyć skuteczność egzekucji obowiązujących przepisów prawnych z zakresu wykonywania przewozów drogowych, a w konsekwencji zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym i dbać o zasady uczciwej konkurencji – powiedział „PGT” Alvin Gajadhur, p.o. głównego inspektora transportu drogowego.

Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego (lub w związku z tym transportem). ITD współdziała również z organami samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.

Za granicą. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje obok Policji w zdecydowanej większości państw europejskich. O ile bowiem działalność służb policyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym zaczyna się i kończy na drogach, o tyle przedsięwzięcia realizowane przez Inspekcję postrzegane być muszą jako element nadzoru w imieniu państwa nad całym segmentem rynku transportowego i prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem transportu osób i rzeczy. Dowodem na to może być choćby jeden z przepisów ustawy o transporcie drogowym, przyznający wojewódzkim inspektorom transportu drogowego kompetencje do sprawowania nadzoru nad organami wydającymi licencje i zezwolenia w krajowym transporcie drogowym, jak i zaświadczenia przy wykonywaniu tzw. przewozów na potrzeby własne.« powrót
Biuro Brokerskie Omega