LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plInwestycje kolejowe – jakość i efektywność
Transport szynowy

Inwestycje kolejowe – jakość i efektywność

Debata PKP PLK na targach TRAKO 2015

Jerzy Konwicki

PLK realizuje Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych i jest dobrze przygotowana do absorbcji środków unijnych - mówił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Andrzej Filip Wojciechowski podczas debaty „Jakość i efektywność w programie inwestycyjnym infrastruktury kolejowej” na targach TRAKO 2015.


W spotkaniu w gdańskim AmberExpo, o wnioskach płynących z kończącej się perspektywy i programie oraz sposobie jego realizacji na lata 2016 – 2023, rozmawiali przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Trakcji PRKiI, Torpol SA i zarządcy infrastruktury. 

O skutecznych zabiegach PLK o środki z nowej perspektywy niech świadczy fakt, że spółka jest największym w Europie beneficjentem nowego, unijnego mechanizmu finansowania inwestycji CEF, „Łącząc Europę” a Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone dotychczas w konkursie CEF - mówił Marcin Mochocki członek zarządu ds. realizacji inwestycji w spółce.

Zarządca infrastruktury w 2016 r. zapowiada inwestycje za 11 mld zł. Ponadto od kilku już lat przygotowywana jest dokumentacja projektowa, która ułatwia proces inwestycji, a której brakowało w poprzedniej perspektywie. PLK zaznacza, że kontynuuje dialog z wykonawcami i nie negując dotychczasowych form, stara się go wzmocnić. Dzięki temu, że wyciągnięto wnioski z poprzedniej perspektywy, a szczególnie zwrócono uwagę na wzajemną relację: zamawiający – wykonawcy, zakłada się, że w procesie inwestycyjnym powinno być mniej problemów i błędów. 

Spółka przygotowała dla wykonawców szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie na rynku: zaliczki na kontrakt (przedpłaty), zapłatę za materiały na placu budowy, płatności częściowe za wykonane prace. Równocześnie wprowadzony został obowiązek przygotowania profesjonalnych harmonogramów realizacji projektu oraz efektywniejsze monitorowanie inwestycji, które ogranicza opóźnienia prac. Dbałość o jakość zapewni odpowiednia kontrola na placach budów i analizy materiałów w laboratoriach.

Obecni podczas debaty przedstawiciele wykonawców zapewniali, że są dobrze przygotowani do nowej perspektywy zarówno pod względem profesjonalnej kadry, jak i sprzętu. Ich zdaniem w relacjach zamawiający – wykonawca najważniejszy jest rzeczowy dialog, który pozwala rozwiązywać nieporozumienia. Od zamawiającego oczekujemy, że będzie preferować firmy, które mają rzeczywisty potencjał – zaznaczał Tomasz Sweklej z firmy Torpol. Z kolei potrzebę dobrego rozłożenia w czasie nakładów na infrastrukturę, bez nagłych spiętrzeń, podkreślał Jarosław Tomaszowski z Trakcji PRKiI.

Rekordowe inwestycje, jakie są do zrealizowania w kolejnych latach, będą prowadzone na większości tras bez wstrzymywania ruchu kolejowego i z pełną obsługą pasażerów. Podkreślano, iż zarządca infrastruktury wraz z wykonawcami muszą dbać o ich właściwą realizację. Nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów będzie czuwał Urząd Transportu Kolejowego.« powrót
Biuro Brokerskie Omega