Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
27 października 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plJak nie płacą minimalną, to sojuszem drogowym
Transport drogowy

Jak nie płacą minimalną, to sojuszem drogowym

Polski transport samochodowy otrzymuje cios za ciosem

14 lutego 2017 r.   |  Cezary Banasiak

W Paryżu, 31 I, dziewięć państw europejskich zawarło tzw. sojusz drogowy, który mocno uderza w europejskie, transportowe status quo. Tydzień później Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zorganizowało konferencję, na której przedstawiło ekspercki raport o wpływie regulacji sektora na rozwój gospodarczy Unii Europejskiej.


Dziewięć krajów UE - Austria, Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Włochy - podpisało wspólne porozumienie, na mocy którego mają zdecydowanie ostrzej i efektywniej walczyć z tzw. dumpingiem socjalnym. W skrócie: chcą eliminować z rynku "tańsze" kraje, takie jak Polska, Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa czy Rumunia.

45 godzin. Jednym z "ciekawszych" posunięć jest wprowadzenie, raz w tygodniu, przymusowego powrotu do swojego kraju kierowcy na 45-godzinny odpoczynek. Wiadomo więc, że najwięcej zyskałyby na tym państwa znajdujące się w centrum Europy (a więc Francja czy Niemcy), a stracą choćby Polska, Litwa czy Łotwa, dla których podróż do Hiszpanii czy Portugalii (i odwrotnie) nie będzie już praktycznie możliwa.

Najgorsza jednak wydaje się być metoda postępowania "bogatszych" krajów Unii - mimo, że we wspólnocie jest ciągle 27 państw, do rozmów zaprosiło się wzajemnie 9 wybranych, które postanowiły wprowadzić własne prawa i narzucić je innym.

Konferencja. Sojusz paryski niszczy równowagę na rynku transportowym i jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit na specjalnej konferencji zorganizowanej przez resort 8 II.

Podczas niej przedstawiono raport opisujący jak przepisy dotyczące sektora transportu drogowego wpływają na przedsiębiorczość, a co za tym idzie i na rozwój UE. Wynika z niego m.in., iż niemal 62% rynku przewozowego Unii należy do 5 państw, z dominantą Niemiec. Prezentujący wyniki raportu prof. Konrad Raczkowski mówił, że większość państw wspólnoty nie jest w stanie dostosować się do niedawno wprowadzonych przez Niemcy i Francję przepisów o płacy minimalnej (o MiLoG-u obowiązującym od 1 I 2015 r. i Loi Macron od 1 VII 2016 r. pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie). Dotyczy to aż 17 państw UE.

Niewątpliwie walka z tzw. dumpingiem socjalnym, mimo pozornie szlachetnych założeń, jest niestety walką z tańszą konkurencją i próbą eliminowania przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej ze swoich rynków. Analizy przedstawione w raporcie pokazują, że nowe, niekorzystne dla m.in. polskich przedsiębiorców rozwiązania prawne, spowodowały w zeszłym roku wzrost szarej strefy w UE o 1,4 mld euro, a eksperci szacują, że będzie ona nadal rosła w kolejnych latach.

Co więcej, autorzy raportu wskazują, że nowe niemieckie i francuskie przepisy wydają się być bezpośrednio sprzeczne z art. 56 i art. 58 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, naruszając zasadę swobody świadczenia usług.

Co poza konferencją? Koalicja państw popierających polskie stanowisko prowadzi regularne konsultacje i działa bardzo aktywnie. Mamy opracowany kompleksowy plan najbliższych działań. Ponadto rząd prowadzi dialog, zarówno z przedstawicielami unijnych instytucji w Brukseli, jak i z partnerami społecznymi w kraju. Uważamy, że wspólnym interesem powinno być rozwiązywanie rzeczywistych problemów, z którymi zmaga się europejski rynek transportowy – powiedziała Justyna Skrzydło, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Jednym z planowanych przez rząd działań ma być też konferencja w Brukseli (w marcu) z udziałem ekspertów, zatytułowana "Liberalizacja czy protekcjonizm – szanse i zagrożenia dla międzynarodowego transportu drogowego", na której przedstawione zostaną materiały pokazujące dyskryminację polskich (i środkowoeuropejskich) przewoźników.

Ale jednak... Chciałoby się jednak zapytać, dlaczego podczas niedawnej wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce, nie prowadzono rozmów o tzw. sojuszu drogowym. Dowiedzieliśmy się za to, z szerokim komentarzem i od różnych polityków, np. że Donald Tusk nie jest odpowiednim kandydatem na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej, a od jednego z europosłów usłyszeliśmy, że były premier ponosi polityczną odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.

Jak widać są ciągle tematy ważne i ważniejsze, niemniej potem ni stąd, ni zowąd nie możemy pojąć jak to możliwe, że jesteśmy traktowani na arenie międzynarodowej z dystansem, żeby nie powiedzieć lekceważąco.« powrót
Biuro Brokerskie Omega