LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plJak przebiega rejestracja wózka widłowego?
Logistyka

Jak przebiega rejestracja wózka widłowego?

AS

Każdy użytkowany na terenie Polski wózek widłowy powinien mieć decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego lub inną właściwą jednostkę. Jak przebiega procedura rejestracji wózka widłowego? Jakie dokumenty należy przygotować, by UDT nie odrzucił wniosku?


Aby zarejestrować wózek widłowy w UDT, należy złożyć wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie urzędu: https://www.udt.gov.pl/formularze.

Powinien on być uzupełniony między innymi danymi rejestrującego. Konieczne jest także dołączenie następujących dokumentów:

 • Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wózka (więcej o niej w następnej sekcji);
 • danych wózka: jego specyfikacji technicznej i instrukcji dołączoną przez producenta;
 • dokumentów rejestracji (każdy w dwóch sztukach) – dotyczy tylko pojazdów z rynku pierwotnego;
 • kopii dokumentów otrzymanych przy poprzedniej rejestracji – tylko jeśli chodzi o wózek używany;
 • schemat układu hydraulicznego i elektrycznego;
 • certyfikat pochodzenia.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Najważniejszym wśród wymienionych wyżej dokumentów jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR). Zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat danego wózka, umożliwiające jego identyfikację oraz poprawną eksploatację. Są to przede wszystkim:

 • najważniejsze dane techniczne;
 • rysunek zawierający wymiary potrzebne do doboru lub odtworzenia poszczególnych części;
 • schematy układów: hydraulicznego, pneumatycznego oraz elektrycznego;
 • informacje o masie wózka, momencie wywrotu oraz przyczepności;
 • instrukcję dotyczącą poprawnego użytkowania oraz konserwacji pojazdu;
 • poświadczenie stanu technicznego;
 • stopień wyeksploatowania Urządzenia (RESURS).

Książka eksploatacji wózka widłowego

Po rejestracji UDT wyda dla wózka książkę eksploatacji. Pod tą nazwą kryje się zestaw dokumentów zawierających kluczowe informacje na temat konstrukcji pojazdu, prac konserwacyjnych, przeglądów oraz procedury rejestracyjnej.

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Poza książką eksploatacji, każdy wózek widłowy powinien posiadać książkę eksploatacji. Do tego dokumentu powinny być wpisywane wszystkie informacje dotyczące przeglądów oraz napraw wraz z datami. Nie zapominajmy, że zgodność ze stanem faktycznym oraz aktualność tych danych jest corocznie kontrolowana przez UDT. Niedopełnienie obowiązku jego prowadzenia może skutkować nawet odebraniem pozwolenia na użytkowanie danego pojazdu.

Badanie techniczne wózka widłowego

Zanim UDT Wyda Decyzje zezwalającą na eksploatacje, konieczne jest zweryfikowanie złożonej przez nas do UDT Inspektor przeprowadza badania technicznego. W jego ramach kontroli zostaje poddany stan techniczny pojazdu oraz zgodność z informacjami deklarowanymi w dokumentacji. Jeśli wózek jest używany, musi przejść także testy obciążeniowe, sprawdzające jego sprawność i bezpieczeństwo. Przegląd obejmuje:

 • stopień zużycia opon;
 • stan techniczny i wizualny wideł;
 • stan techniczny i wizualny cięgien nośnych (łańcuchy);
 • stan techniczny hamulców;
 • stan techniczny układu kierowniczego;
 • stan techniczny układu hydraulicznego;
 • sprawność oświetlenia;
 • poprawność oznakowania;
 • działanie sygnału dźwiękowego;
 • stan techniczny urządzeń zabezpieczających.

Według przepisów, przeglądy konserwatorskie muszą odbywać się w regularnych odstępach. Zgodnie z zaleceniami producenta dla wózków z pełnym dozorem technicznym czas ten wynosi 30 dni, zaś z dozorem ograniczonym - co 60 dni. Do ich wykonania uprawniony jest tylko konserwator, a koszt zależy od liczby pojazdów pracujących w firmie. Jeśli jest ich dużo warto więc zainwestować w szkolenie i egzamin konserwatorski dla któregoś z pracowników - ten wydatek szybko się zwróci. Poza tym konieczne są także codzienne przeglądy przeprowadzane przez pracownika. Wyniki obydwu oczywiście powinny znaleźć się w dzienniku konserwacji.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą SAGO, oferującą sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega