LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plJubileusz 25-lecia PISiL-u
Logistyka

Jubileusz 25-lecia PISiL-u

XIX Kongres Spedytorów

Cezary Banasiak

21 VI w Gdyni odbył się już XIX Kongres Spedytorów, który był zarazem okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia istnienia Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (pod tą nazwą od listopada 2001 r., wcześniej jako Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych). Nie obyło się bez wspomnień, gości zabawiała kabaretowa Grupa MoCarta, a zebrani mogli m.in. obejrzeć pokaz zdjęć z ćwierćwiecza istnienia organizacji.


Początek kongresu - przemawia Jarosław Bokina   |   Fot. Cezary Banasiak

Nim jednak pokrojono rocznicowy tort i skupiono się na świętowaniu, odbyła się seria bardzo ciekawych prelekcji. Patronatem honorowym objął kongres minister infrastruktury oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Patronem była także Krajowa Izba Gospodarcza.

Po słowie wstępnym i krótkiej retrospekcji pierwszego przewodniczącego rady PZSM Jarosława Bokiny, a następnie nieco dłuższym wystąpieniu przewodniczącego rady PISiL Marka Tarczyńskiego opisującego 25 lat działalności PZSM i PISiL, rozpoczęła się główna, merytoryczna część wydarzenia. Pierwszy wykład zatytułowany "TSL Insight. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość branży TSL w Polsce" poprowadziła prof. dr hab. Halina Brdulak. Dobre prawo sprzyja praworządności, opiera się na zaufaniu, nie jest restrykcyjne, ogranicza szarą strefę - takie było jedno z głównych przesłań przemówienia.

Prof. Brdulak wspominając czasy gospodarki centralnie planowanej i ściśle regulowanej, potem ustawę Wilczka (z 23.12.1988 r.), która pozwoliła w działalności gospodarczej na niemal wszystko (w tym masę nadużyć), nasze wejście do Unii Europejskiej (potem też do strefy Schengen), dochodząc do czasów współczesnych, a także zapowiadając kolejne, przyszłe zmiany związane m.in. z pędem technologicznym, wskazała, iż wspomniana dewiza powinna być najważniejsza. Im więcej regulacji, tym większa pokusa do ich omijania, zwiększa się "nagroda" za ryzyko, ale też ryzyko rośnie! System prawny restrykcyjny opiera się na braku zaufania, wymaga tworzenia służb administracyjnych-kontrolnych. "Kara" staje się źródłem dochodów dla budżetu, a system motywacyjny urzędników oparty jest na "wykrywaniu" przestępstw i zwiększaniu wpływów - przedstawiała. Innowacje, bardzo silnie dzisiaj kształtujące rzeczywistość (nie tylko spedycyjną), biorą się z eksperymentowania i chęci przekraczania granic. Ważne by jednak pamiętać, że nie wszystkie granice muszą być złamane.

Czym jest hybryda w ekonomii? Ów twór, czy to w biologii, biznesie czy technice, składa się z elementów różnych lub wzajemnie pozornie nie pasujących, które połączono w jeden "organizm". Według prof. Brdulak kluczowym wyzwaniem dla systemu hybrydowego w gospodarce jest Cloud Management Platform (czy też cloud ecosystem), czyli narzędzie do zarządzania różnymi środowiskami - chmurami publicznymi, prywatnymi, środowiskami realnymi i wirtualnymi.

Profesor podsumowała swoją prelekcję otwartymi pytaniami: Czy zawód spedytora ma przyszłość w cyfrowej rzeczywistości, Internecie Rzeczy, łańcuchu bloków czy w systemach samouczących? Czy już wkrótce będzie jeszcze miejsce dla pośrednika?

W drugiej części spotkania prof. dr hab. Wojciech Paprocki, także nawiązując do omawianych przez prof. Brdulak tematów, zaprezentował wykład pt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem TSL w epoce gospodarki hybrydowej". Zwrócił m.in. uwagę, iż podstawowym problemem w TSL jest brak pracowników, w transporcie drogowym i kolejowym brakuje także taboru, stan infrastruktury jest nadal niezadowalający (co powoduje, że rozszerza się zjawisko kongestii), za to postępuje robotyzacja wielu procesów np. pickingu, handlingu i status-monitoringu. Upowszechnienie wykorzystania technologii, robotów, rozwój systemów o zasięgu sieciowym nadal nie wyklucza konieczności obecności czynnika ludzkiego w obsłudze łańcuchów dostaw.

Nadchodzący wielkimi krokami Przemysł 4.0 (pojęcie wymyślone przez prof. Kagermanna w 2013 r.) oznacza integrację systemów wirtualno-fizycznych w procesach produkcyjnych i logistycznych oraz zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) oraz Internetu Usług w procesach przemysłowych, sprawi, że modele biznesowe, a także procesy świadczenia usług i organizacja pracy będą musiały zostać radykalnie odmienione. Istotą epoki cyfrowej jest dostęp do coraz większej ilości danych, ale nie sama ilość jest przecież najważniejsza. Baza Big Data to przecież często zbiór niepotrzebnych nikomu informacji - kluczem jest umiejętne i w odpowiednim momencie wykorzystanie danych, a więc odpowiedni kontekst.

W ostatniej części kongresu wystąpił dr hab. Robert Gwiazdowski (ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha) z prezentacją pt. "Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na światową gospodarkę i branżę logistyczną", omawiając w dość swobodny sposób zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.

Od wpływu technologii nie ma odwrotu, a umiejętność dostosowania i odpowiedniego wykorzystania innowacji będzie stanowić dla wszystkich firm być-albo-nie-być na rynku.

Nagrody. Wieczorną galę rozpoczęło ogłoszenie wyników konkursów: „Spedytor Roku 2017” i „Młody Spedytor Roku 2017”. W kategorii dużych firm tytuł „Spedytor Roku 2017” przyznano dwóm przedsiębiorstwom: firmie JAS FBG S.A. oraz Śląskiemu Centrum Logistyki S.A., a wyróżnienie otrzymał DHL Global Forwarding Sp. z o.o. W kategorii małych i średnich przedsiębiorstw zwycięzcą konkursu została firma Enterprise Logistics Sp. z o.o., a wyróżnienie przypadło firmie Asotra Polska Sp. z o.o.

Młodym Spedytorem Roku (konkurs zorganizowany po raz pierwszy) został Dominik Szulc z firmy Dor-Cel Sp. z o.o. za pracę pt. „Propozycja systemu usprawniajacego pracę spedytorów morskich i armatorów w Polsce. Koncepcja Pol-Compass”.


Fot. Cezary Banasiak


« powrót
Biuro Brokerskie Omega