LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
19 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plKlaster Górnej Wisły
Transport wodny

Klaster Górnej Wisły

Wzrost potencjału gospodarczego Małopolski i Śląska

KJ

Rozwój żeglugi śródlądowej na Górnej Wiśle i połączenie jej z Odrą – to główne cele do realizacji powołanego w Oświęcimiu Klastra Górnej Wisły. Jego koordynatorem jest Jakub Stonawski, kierownik Stopnia Wodnego Dwory na Wiśle.


Projektowany Kanał Śląski   |   Fot. www.zegluga.wroclaw.pl

W listopadzie ubiegłego roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorstw powołało do życia Klaster Górnej Wisły. Zamierza on podjąć działania na rzecz opracowania koncepcji, projektów i innych potrzebnych dokumentów do odtworzenia żeglugi śródlądowej na Górnej Wiśle i w jej dorzeczu oraz niezbędnych do budowy Kanału Śląskiego, który połączy Wisłę z Odrą.

Auty klastra. Jest on nowoczesną formą integracji i współpracy przedsiębiorstw, środowisk biznesowych, placówek naukowych oraz różnych instytucji publicznych i prywatnych, dającą duży wachlarz korzyści ekonomicznych i społecznych na danym obszarze. Umożliwia wzmożone lobbowanie na rzecz określonych zadań i zdobywanie środków na ich realizację. To atuty klastra. Powinny się nim zainteresować firmy i instytucje, zwłaszcza te, które zlokalizowane są na terenach nadwiślańskich.

Do klastra zaproszono przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się od Niepołomic do Kuźni Raciborskiej, których profil działania jest związany z możliwością wykorzystania wodnego transportu śródlądowego. Ale także inne firmy, które znajdują się w woj. małopolskim i śląskim. Organizatorzy klastra mają nadzieję, że w jego działalności pomogą samorządy lokalne, wyższe uczelnie, stowarzyszenia społeczne, których zakres działania jest zbieżny z rozwojem żeglugi śródlądowej.

Zamierzenia. Wyznaczone zostały już szczegółowe cele klastra. Jest to budowa Kanału Śląskiego, jako istotnego połączenia Górnej Wisła z Odrą, a dzięki temu z portami morskimi oraz centrami multimodalnymi. Wśród zadań, które zapisane zostały w programie działania klastra znajduje się także: przebudowa istniejącej drogi wodnej Górnej Wisły do klasy IV odcinka rzeki od kilometra 0 pod Oświęcimiem do Stopnia Wodnego Przewóz, wykonanie Stopnia Wodnego Niepołomice i Podwale, Kanału Krakowskiego, odbudowa żeglugi na Przemszy, utworzenie turystycznego szlaku wodnego na Dunajcu.

Chodzi też o powstanie infrastruktury rzecznej: portów, marin, przystani, centrów logistycznych, nabrzeży przeładunkowych oraz wszelkich innych budowli niezbędnych do prawidłowego działania drogi wodnej oraz wykorzystania jej w celach gospodarczych i turystycznych.

Projekt zyskał wielu zwolenników wśród przedstawicieli biznesu i samorządów, którzy upatrują w nim szanse rozwoju gospodarczego Małopolski i Śląska. Nic dziwnego, gdyż 95-kilometrowy Kanał Śląski ma połączyć Wisłę na wysokości ujścia Przemszy z Łabą, a tym samym z europejskim systemem szlaków wodnych. Stworzyłoby to wyjątkowe możliwości transportowania ładunków wodą, do wielu zakątków Europy.

Oczywiście realizacja projektu wymaga czasu i pieniędzy. Jego pomysłodawcy oceniają, że wykonanie tego przedsięwzięcia potrwa około 15-20 lat, a koszt wyniesie kilkanaście mld zł. Jak stwierdzają, są spore szanse na uzyskanie funduszy z Unii Europejskiej na urzeczywistnienie zadań zawartych w projekcie, która chętnie wspomaga finansowo tego rodzaju przedsięwzięcia.« powrót
Biuro Brokerskie Omega