LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
15 kwietnia 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
AsstrA
www.pgt.plKolej inwestuje w symulatory
Transport szynowy

Kolej inwestuje w symulatory

Projekty poprawiające bezpieczeństwo i zarządzanie na torach

3 czerwca 2015 r.   |  Jerzy Konwicki

Maszyniści PKP Intercity mogą już korzystać z nowoczesnego symulatora jazdy lokomotywą. To kolejny z projektów Grupy PKP mający wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na kolei. W październiku natomiast, PLK zacznie wykorzystywać pierwszy symulator urządzeń sterowania ruchem kolejowym.


Nowy symulator PKP Intercity   |   Fot. PKP Intercity

Dodatkowe szkolenia z wykorzystaniem symulatorów dla maszynistów, a jesienią także dla dyżurnych ruchu, modernizacja torów i urządzeń sterowania, remont i zakup nowego taboru, audyty, kontrole i stały monitoring ruchu kolejowego - sprawiają, że z roku na rok polska kolej jest coraz bardziej bezpieczna – podkreśla Andrzej Pawłowski, wiceprezes PLK odpowiadający za bezpieczeństwo w Grupie PKP.

Poprawa bezpieczeństwa na kolei to jeden z głównych priorytetów PKP. Rok 2014 był najbezpieczniejszy w historii, a w ciągu ostatnich trzech lat liczba wypadków spadła o 25%, a liczba poszkodowanych o 44%.

Symulator PKP Intercity służy przede wszystkim celom szkoleniowym. W scenariuszach jazdy można ująć zdarzenia realnie występujące na trasach np. złe warunki pogodowe, uszkodzenie hamulca, czy przeszkody w postaci powalonego drzewa. Urządzenie może być również wykorzystane do badań pracowników, którzy brali udział w wypadkach kolejowych, szczególnie pod kątem ewentualnych zaburzeń psychomotorycznych będących skutkiem przeżytego stresu.

Szkolenia w symulatorze mają podnieść kwalifikacje naszych maszynistów, a przez to poprawiać ich komfort jazdy oraz bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Zaletą projektu jest możliwość budowy różnych scenariuszy, obejmujących zarówno sytuacje standardowe, jak i związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi czy nietypowymi awariami – mówi Piotr Rybotycki, członek zarządu PKP Intercity ds. operacyjnych.

Symulator o wartości prawie 5,4 mln zł znajduje się na zapleczu technicznym PKP Intercity na warszawskiej Olszynce Grochowskiej. Instalacja została podzielona na trzy strefy. W pierwszej znajduje się ruchoma platforma z wymiennymi kabinami imitującymi dwa rodzaje lokomotyw – EP09 oraz EU44 (Husarz). W drugiej umiejscowione zostało stanowisko dla operatora urządzenia, natomiast w trzeciej, dzięki  kamerom, maszyniści i instruktorzy mogą obserwować  osoby szkolone.

Prace nad projektem, który zrealizowano w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego oraz Instytutem Kolejnictwa, rozpoczęły się w 2012 r. Zostały podzielone na  trzy etapy. Dwa pierwsze obejmowały części przygotowawczą oraz badawczą, realizowaną wraz z Instytutem Kolejnictwa. Ostatnim była część wdrożeniowa projektu, w ramach której PKP Intercity kupiło symulator opracowany zgodnie ze specyfikacją opartą na wynikach fazy badawczej.

Szkolenie na symulatorach jest obecnie standardem w całej Europie, stąd z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w proces przygotowywania założeń technicznych. Współpraca pracowników naukowo-badawczych z kolejarzami jest bardzo cenna, ponieważ pozwala połączyć wiedzę teoretyczną z oczekiwaniami praktyków. Powstanie symulatora wyznacza nowy standard bezpieczeństwa i jakości obsługi, znakomicie podnosząc umiejętności osób zaangażowanych w prowadzenie pociągów PKP Intercity – skomentował Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Symulator wykonała polska firma Autocomp Management. Prace testowe trwały od listopada 2014 r. Maszyniści PKP Intercity rozpoczęli szkolenia w kwietniu tego roku. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wkład funduszy europejskich to ponad 1,2 mln zł.

Na urządzenie wykonane wg najnowocześniejszych technologii czeka również PLK. Jeszcze w ubiegłym roku spółka podpisała umowę na dostawę, uruchomienie i utrzymanie symulatora prowadzenia ruchu kolejowego i łączności wraz z przeszkoleniem personelu. Inwestycja ta kosztować będzie prawie 6 mln zł.

Pierwszy symulator zamówiony przez zarządcę infrastruktury odwzorowywał będzie działanie i obsługę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w lokalnym centrum sterowania ruchem kolejowym w  Mińsku Mazowieckim. O wyborze akurat tego LCS-a zadecydowało jego wyposażenie składające się z najbardziej rozpowszechnionych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zróżnicowanie urządzeń pod względem eksploatacyjno–instruktażowym.

Symulator PLK-i będzie wykorzystywany dla przeprowadzania szkoleń i doskonalenia umiejętności zawodowych, a także do sprawdzania zdolności manualnych i psychofizycznych dyżurnych ruchu. Urządzenie będzie miało możliwość sprawdzenia pracy w normalnych warunkach oraz podczas występowania usterek.

Szkolenia na tak zaawansowanym technologicznie sprzęcie mają zwiększyć kompetencję dyżurnych ruchu, co powinno mieć bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Wykonawcą urządzenia jest niemiecka firma Scheidt & Bachmann System Technik GmbH. Będzie się ono składało z trzech stanowisk szkoleniowych oraz instruktorskiego. Umożliwi jednoczesne szkolenie trzem dyżurnym ruchu. Symulator ma być wykorzystywane już od października.« powrót
Biuro Brokerskie Omega