LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plKolej rozlicza perspektywę unijną 2007-2013
Transport szynowy

Kolej rozlicza perspektywę unijną 2007-2013

...wyciąga wnioski i szykuje się na lata 2014-2020

Mikołaj Marszycki

Do końca tego roku kolejarze muszą rozliczyć środki unijnej pomocy z perspektywy finansowej 2007-2013. Jak zapewnia PKP PLK wszystko jest na dobrej drodze, żeby tego dokonać.


Proces rozliczania perspektywy 2007-2013 cały czas trwa. Obecnie Brukseli przekazane zostały faktury o łącznej wartości 9,6 mld zł. Inwestycje oparte na środkach z tej perspektywy można ocenić pozytywnie choć trzeba również zaznaczyć, że w początkowym jej okresie popełniono wiele błędów. Kilka inwestycji jest też mocno opóźnionych i będą one realizowane z pieniędzy nowej perspektywy. Najważniejsze jednak, że wyciągnięto wnioski i w latach 2014-2020 wszystko powinno wyglądać już dużo lepiej.

W perspektywie finansowej 2007-2013 dla PLK priorytetem był transport pasażerski. Modernizowano i rewitalizowano szlaki objęte największymi potokami pasażerów, aby skrócić czas przejazdu pomiędzy największymi miastami w kraju (linie Warszawa-Gdańsk czy Kraków-Katowice) i sprawić by transport kolejowy stał się znów konkurencyjny dla przewozów autokarowych i lotniczych. Starano się także poprawić komfort przejazdów - modernizowano i kupowano nowy taboru dla PKP Intercity i Przewozów Regionalnych - oraz warunki użytkowania peronów, przystanków i dworców kolejowych.

Jedne zadania udało się wykonać lepiej inne gorzej. Poprawił się na pewno znacząco stan dworców i przystanków kolejowych, które są teraz czyste i schludne. Tegoroczne wyniki PKP Intercity wskazują, że wreszcie udało się przełamać spadkowy trend liczby przewiezionych pasażerów. Choć w tym zakresie wciąż jest jeszcze dużo do nadrobienia, to osiągnięte wzrosty i ostatnie działania spółki (m.in. bardziej elastyczne podejście do cen biletów) dowodzą, iż kolej coraz skuteczniej potrafi walczyć o rynek.

Jeżeli chodzi o inwestycje związane z modernizacją linii to tu już bywa różnie. Z jednej strony na finiszu jest wreszcie przebudowa połączenia między Łodzią a Warszawą (jesienią przejazd skróci się tam z 90 do 70 min) czy też następne fragmenty ważnej trasy Wrocław-Poznań. Z drugiej opóźnia się remont na trasie Kraków-Rzeszów, nie mówiąc już o kluczowej inwestycji jaką jest trasa Kraków-Katowice, gdzie z powodu upadłości wykonawców dalsze prace realizowane będą już z pieniędzy nowej perspektywy unijnej.

W latach 2014-2020 na inwestycje kolejowe może zostać przeznaczone nawet 50 mld zł. Do nowego w tej perspektywie programu CEF, w którym dotacje przyznawane w konkursach, PLK zgłosiła już siedem wniosków o dofinansowanie (m.in. modernizacji linii Warszawa-Poznań czy Poznań-Szczecin) na kwotę ok. 10 mld zł. W samym 2015 r. na remonty wydane ma być 8 mld zł, a ogłoszone zostaną kolejowe przetargi infrastrukturalne na kwotę ponad 11 mld zł. Wreszcie też większy nacisk położony zostanie na pomijane wcześniej linie towarowe.

Teraz środki mają być wykorzystywane lepiej i sprawniej. Od czasów poprzedniej perspektywy wprowadzono szereg zmian, które mają temu pomóc. W celu sprawniejszego zarządzania poprawiono m.in. system nadzoru i kontroli nad inwestycjami. PLK zamierza także wprowadzić do warunków oceny ofert kryterium rekomendacji jakościowych przy wyborze wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, co jest efektem wcześniejszych częstych upadłości i nieterminowego prowadzenia prac przez firmy. Zaczęto też stosować rozwiązania rekomendowane przez wykonawców.

Niestety, tak duży budżet na poprawę infrastruktury kolej otrzyma od Unii po raz ostatni. Pytanie co będzie dalej?« powrót
Biuro Brokerskie Omega